PRAKTIKKEN – ET BLØDT PUNKT

De første studerende på Odense Universitet står over for at skulle søge praktikstillinger. På generalforsamlingen blev en idé luftet: Hvad med at snuppe 18 måneders praktik i stedet for at nøjes med de tildelte 12 måneder.
De første studerende på Odense Universitet står over for at skulle søge praktikstillinger. På generalforsamlingen blev en idé luftet: Hvad med at snuppe 18 måneders praktik i stedet for at nøjes med de tildelte 12 måneder.

 

Journalister må indimellem stille ubehagelige spørgsmål for at få et ordentligt svar. Det har Vicki Torp, journaliststuderende fra Odense, fundet ud af.
Hun stillede et spidst spørgsmål på generalforsamlingen for Kredsen af Journaliststuderende i Odense (KaJO).
“Jeg er ikke så godt inde i reglerne, men kan det ikke lade sig gøre individuelt at lave en aftale med arbejdsgiverne om en 18 måneders praktik og så tage et halvt års orlov fra sin uddannelse?”
Hendes spørgsmål bliver stillet, netop som de studerende er ved at vænne sig til tanken om, at journalistuddannelsen på Odense Universitet har fået afslag på sin ansøgning om at få 18 måneders praktik i stedet for 12 måneders praktik.
Gry Mathiesen, afgående formand for KaJO, svarede på spørgsmålet.
“Man kan godt søge en 18 måneders stilling, men det er ikke hensigtsmæssigt for praktiksystemet, så kommer der bare til at mangle endnu flere pladser”.
Vicki Torp forsatte insisterende:
“Jamen, er der nogle regler, der forhindrer mig i at tage 18 måneders praktik?”
Igen svarede Gry Mathiesen:
“Ingen kan forhindre dig i at gøre det, men jeg anbefaler, at du tager 12 måneder, for jeg er ikke interesseret i, at praktiksystemet kollapser.”
I generalforsamlingens smøgpause sagde Vicki Torp til JOURNALISTEN:
“Hvis flere begyndte at tænke i samme baner som jeg, så ville det give et pres, der må få omgivelserne til at følge med de studerende, så vi her i Odense alligevel får 18 måneders praktik. Jeg har ikke lyst til at være bussemanden, der ødelægger praktiksystemet for mine kammerater, men jeg føler mig tvunget til det. Jeg føler jeg mig magtesløs, når jeg hører, at arbejdsgivere helst vil have praktikanter i 18 måneder.”
Men dermed var diskussionen om praktikken endnu ikke afsluttet. På dagsordenen stod spørgsmålet: Svarer optaget på journalistuddannelserne til behovet i branchen?
Jakob Moll, 2. semester, efterlyste en prognose for, om branchen overhovedet har behov for de journalister, der bliver uddannet fra Danmarks Journalisthøj-skole, RUC og Odense Universitet.
“Vi skulle jo nødigt ende som arkitekterne, hvor der er blevet optaget så man-ge, at det har udhulet overenskomsterne og gjort dem arbejdsløse,” sagde han.
Christian Kierkegaard, næstformand i Journalistforbundet, fortalte, at tidligere forsøg på at lave prognoser over beskæftigelse har slået fejl, fordi journalisters arbejdsmarked udvikler sig konstant.
“Det er ikke til at forudsige konjukturerne om 2-4-5 år. Min nervøsitet gælder derimod praktikken, og at nogle af jer måske ikke får mulighed for at gøre jeres uddannelse færdig,” sagde næstformanden.
I erkendelse af, at problemet er fælles med de øvrige uddannelser, besluttede generalforsamlingen at diskutere optaget med de studerende i Århus og Roskilde.
På generalforsamlingen fik KaJO ny formand. Det blev Tanja Parker Astrup. Nina Frank er næstformand.

Navn Tanja Parker Astrup
Hvorfor vil du være formand? “Det er pisse-spændende at stikke hovedet inden for i en ukendt verden, hvor de fagpolitiske sager og forhandlinger foregår. Det er også vigtigt, at vi udnytter vores muligheder for at få indflydelse på vores uddannelse og dermed på vores fremtid.”
Hvilket ry vil du nødig have som formand?
“Et ry for at være en morfagforening, der går og slår mine medstuderende i hovedet med moralprædikener. Jeg vil være med til at vise, at fagforeningsarbejde kan være nyttigt også her i år 2000.”
Spiller kredsen en rolle for den enkelte journalist i din kreds?
“Jeg synes, at vi har ret godt fat, vi har faktisk 117 medlemmer, og vi er ikke mere end små 140 studerende.”

0 Kommentarer