Praktikantprotest: Vi udnyttes som billig arbejdskraft

Praktikanter bliver for ofte brugt til at lukke huller i vagtplanen eller arbejder uden uddannelsesplan. Derfor er praktikken ikke en uddannelse, men udnyttelse af billig arbejdskraft. Det mener Dansk Journalistforbund, som vil have tillidsfolk og praktikvejledere til at gribe ind.

Praktikanter bliver for ofte brugt til at lukke huller i vagtplanen eller arbejder uden uddannelsesplan. Derfor er praktikken ikke en uddannelse, men udnyttelse af billig arbejdskraft. Det mener Dansk Journalistforbund, som vil have tillidsfolk og praktikvejledere til at gribe ind.

De journaliststuderendes organisationer KaJ, KaJO og JR fik i dag en udtalelse om, at praktik er uddannelse og ikke billig arbejdskraft vedtaget på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde i Nyborg.
"Det her handler ikke om, at vi skal pakkes ind i vat. Vi vil indgå i produktionen og have lige så mange opgaver som i dag. Det handler mere om, hvad der sker, når vi har lavet opgaverne. Vi er som en fugleunge, der skal sparkes ud af reden, men når vi så falder til jorden med brag, vil vi gerne falde lidt blødere med konstruktiv efterkritik – og hvis vi flyver, vil vi gerne lære, hvordan vi bliver endnu bedre til at flyve", sagde Rasmus Mark Pedersen fra Kredsen af Journaliststuderende i Odenses bestyrelse.

Ifølge udtalelsen skal praktikstederne forpligtes til at have individuelle praktikantudviklingssamtaler og praktikantvejlederne skal være bedre kvalificerede, så de har den fornødne kompetence til at uddanne og støtte praktikanterne.
DJ's næstformand Fred Jacobsen siger til Journalisten.dk, at Dansk Journalistforbund i løbet af efteråret vil lave en gruppe bestående af praktikanter, praktikantvejledere og tillidsfolk, som skal udarbejde en liste med de bedste måder at håndtere praktikanter på fra hele landet.

Tidligere hovedbestyrelsesmedlem John Jakobsen advarede fra talerstolen i Nyborg om, at hvis man stiller for mange krav til arbejdsgiverne, så vil modkravet blot være, at praktikanterne kommer på SU frem for at få praktikantløn.
Men det gav Sisse Sejr-Nørgaard fra hovedbestyrelsen ikke meget for.
"De studerendes forslag er selvfølgelig fantastisk. Lav en gruppe allerede i morgen, så vi kan komme i gang og lad os få nogle elitesmileys til de bedste praktiksteder. Praktikanter laver pissegod journalistik, og så bliver der igen snakket om, at de skal tilbage på SU. Det er frygtelig pinligt," sagde Sisse Sejr-Nørgaard fra DJ's hovedbestyrelse.

Læs samtlige artikler fra og om Delegeretmødet 2009 her.

0 Kommentarer