Praktikanter arbejder gratis for PR-bureauer

De fleste danske kommunikationsbureauer undlader at betale løn for praktikanters arbejde. Brancheformanden kalder det sølle at spekulere i billig arbejdskraft, men lønner heller ikke selv praktikanter.

De fleste danske kommunikationsbureauer undlader at betale løn for praktikanters arbejde. Brancheformanden kalder det sølle at spekulere i billig arbejdskraft, men lønner heller ikke selv praktikanter.

Gratis frokostordning, skitur eller massage. Det er, hvad praktikanter i langt de fleste tilfælde spises af med hos kommunikationsbureauerne i Danmark.

K-Magasin, Journalistforbundets blad til kommunikationsmedlemmer, har spurgt 16 af de største danske bureauer, om praktikanterne, som primært kommer fra RUC, får betaling for deres arbejde. 10 af de adspurgte bureauer udbetaler slet ingen praktikantløn, mens de resterende seks udbetaler mellem 3.500 kr. og 5.000 kr. om måneden.

»Vi opfatter det som et samfundsansvar at tage praktikanter, hvis indlæring skal være højere end på universitetet. Praktikken er en udveksling af erfaringer. Vi hjælper hinanden,« siger Reinholdt Schultz, som er direktør og partner i Danmarks største PR-bureau Mannov GCI. I alt beskæftiger virksomheden 50 ansatte, heraf knap 10 lønnede studentermedhjælpere og én ulønnet kommunikationspraktikant.

Selvom praktikopholdene ikke er meritgivende, kan praktikanterne alligevel beholde SUen under forløbet. Formanden i brancheforeningen af public relations virksomheder, Jens F. Kofoed, undrer sig over virksomhedernes satsning på gratis arbejdskraft.

»Det er for sølle og kortsigtet at spekulere i billig eller gratis arbejdskraft. Jeg anser det for at være et stort problem, at vi har dette grå marked og ser gerne nogle spilleregler og mere anstændighed,« siger Jens F. Kofoed til K-Magasin.

Holdningen til ulønnede praktikanter er dog en ganske anden i virksomheden Hill & Knowlton, hvor Jens F. Kofoed er adm. direktør. Overfor K-Magasin erkender han, at virksomheden ikke selv aflønner egne praktikanter.
»Nej, men vi lærer dem til gengæld en masse. De får en chance for at komme i berøring med den virkelige verden,« forklarer Jens F. Kofoed.
Hvis virksomheden skulle betale praktikanter 5.000 kr. i løn om måneden, ville han ganske enkelt ikke ansætte dem.
»Dertil er vi for pressede. Det er der ikke plads til i vores verden,« siger Jens F. Kofoed.

Til sammenligning får journalistpraktikanter en månedlig løn på 14.151 kroner.

1 Kommentar

Jens Tovborg
2. OKTOBER 2008
Re: Praktikanter arbejder gratis for PR-bureauer

Ja, det er sølle, at praktikanterne fra universiteterne og CBS ikke kan få løn på PR-bureauerne. Godt, at praktikanterne nu vil uddele smiley'er - og godt at de igen kan få SU, den blev afskaffet i starten af 90'erne.

Men det hører med, at praktikanter fra de højere læreranstalter kun sjældent kan producere noget værdiskabende på PR-bureauerne. Fordelen ved at komme i praktik på et bureau er, at praktikanten kan lære, hvilke ydelser, kunderne efterspørger, hvordan man laver disse ydelser og hvordan man kan tjene penge på dem.

Disse praktikanter kan også vælge at komme i praktik i en virksomhed. Her er det nemmere at designe en opgave, som praktikanten kan løse i praktikopholdet uden risiko for, at en vigtig kunderelation bliver sat over styr. Det er mit gæt, at virksomhederne også vil være mere tilbøjelige til at betale en egentlig praktikløn.

Helt anderledes er det med journalist-praktikanter. De kan levere redaktionelt stof og dermed skabe værdi fra første dag. Det gælder kun for et fåtal af praktikanterne fra de højere læreranstalter. Og det er nok grunden til, at både bureauer og virksomheder er interesseret i praktikanter fra de journalistiske uddannelser.