Praktik og uddannelse skal bringes i balance

Parallelt med, at omkring 400 delegerede på Nyborg Strand deltog i at justere sporene for DJ for de kommende år, var 273 topmotiverede journaliststuderende samlet i Århus for at finde en praktikplads.

Parallelt med, at omkring 400 delegerede på Nyborg Strand deltog i at justere sporene for DJ for de kommende år, var 273 topmotiverede journaliststuderende samlet i Århus for at finde en praktikplads.
Sammenfaldet mellem praktiksøgningsdagen for studerende fra de tre journalistuddannelser og delegeretmødet betød, at en del fagligt engagerede studerende ikke kunne deltage i delegeretmødet. Det var der nogen surhed over blandt de studerende, men det påvirkede ikke deres indsats i Nyborg.
Her fremstod de studerendes tre organisationer som en enhed, der havde forberedt sig godt og arbejdede godt sammen i situationen. Hvilket betød, at de studerende satte et markant fingeraftryk på årets delegeretmøde. DJ Stud-samarbejdet fik et markant gennembrud i kraft af de forslag og udtalelser, som de fik vedtaget.
Frem for alt er det dejligt at se, at forbundets unge har lyst til at bruge tid og engagement på at tage indflydelse på deres fagforbund. At de også deltager i aktiviteter, DJ byder på. Jeg tror, en lang række andre faglige organisationer gerne vil have opskriften på, hvordan man aktiverer studerende til at deltage aktivt i fagligt arbejde.
Den er til gengæld lige så enkel, som den er vanskelig: De skal selv bestemme inden for nogle rammer, som de selv har været med til at vælge.
Traditionen for selv-organisering uden for meget "voksenindblanding" har udviklet sig til et efterhånden meget stærkt samarbejde mellem de tre organisationer i henholdsvis Århus, Odense og Roskilde.
Det har manifesteret sig i de fælles Kravlingpriser – og ikke mindst den hippe fest, der følger med. Helt på egne præmisser, hvor vi "voksne" er gæster, der dog er lige så velkomne, som de studerende er, når DJ byder op til Fagfestival, delegeretmøde, Fagligt Forum og så videre.
Og det har nu også manifesteret sig i konkret fagpolitik, som et delegeretmøde – forbundets højeste myndighed – står bag.
En af delegeretmødets vigtige vedtagelser var de studerendes udtalelse om, at praktik skal være uddannelse. Den er ikke alene en appel til mediernes arbejdsgivere om, at de skal blive bedre til at give praktikken et bedre uddannelsesmæssigt indhold. Udtalelsen er også et klart signal om, at nu skal alle være med til at gøre et praktikophold til noget andet og forhåbentligt meget mere, end at der med en praktikant er nogle ekstra hænder til rådighed til at få en stadig travlere hverdag til at hænge sammen. Praktikantvejledere, tillidsrepræsentanter, kolleger og cheferne skal tages i ed, så vi får udviklet den bedst mulige balance mellem praktik (= at afprøve sine færdigheder i praksis under realistiske forhold) og uddannelse (=at lære noget, blive mere dannet).
Jeg finder det vigtigt, at signalet fra de studerende – og vedtagelsen af udtalelsen af forbundets højeste myndighed – nu bliver fulgt op med handling.
Vi skal have etableret et tættere samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og praktikanter. Vores tillidsrepræsentanter skal klædes på til at bakke op om de studerendes krav om mere uddannelse i praktiktiden. Kun hvis de uddannede og deres tillidsvalgte spiller med, kan der komme vægt bag ønskerne, så de ikke bare forbliver ønsker, der blafrer i vinden.
Der skal sættes ind med mere uddannelse af praktikantvejledere. Uddannelsesinstitutionerne, studerende og ledere må sætte en proces i gang, så det bliver synligt, hvad der er behov for. Og de skal i fællesskab udvikle målrettet efteruddannelse af praktikantvejledere, så de kan fungere som bindeled mellem praktikant og studie. Jeg ser det i den forbindelse som vigtigt, at uddannelserne bliver mere synlige på praktikstederne, og at der etableres en god dialog mellem praktiksted og uddannelsesinstitution.
Og så synes jeg efterhånden, at en grundig undersøgelse af, hvad der sker, når studerende er i praktik, trænger sig på. Vi skal vide langt mere om, hvad praktik reelt bruges til, så vi kan diskutere ud fra viden – og ikke kun mavefornemmelser og følelser. •

Af Fred Jacobsen
Næstformand for Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer