Praktik er en vigtig del af uddannelsen

>>Det er vores ansvar, at vi ikke bøjer af for et kortsigtet konkurrencehensyn og skaber tre identiske institutioner, der dækker præcis de samme kompetencer.<<

>>Det er vores ansvar, at vi ikke bøjer af for et kortsigtet konkurrencehensyn og skaber tre identiske institutioner, der dækker præcis de samme kompetencer.<<

MANGFOLDIGHED. I Journalisten 14/2009 angriber næstformand for Journalistforbundet Fred Jacobsen praktiktiden for at være for lang og indholdsløs og sammenligner på den baggrund praktiktiden på de tre journalistuddannelser.

Evalueringen, EVA, fra 2003, anbefaler stor forskellighed i uddannelserne. Det er vigtigt, at vi som institutioner uddanner kommende journalister og mediemedarbejdere forskelligt. Derfor har vi også forskellige bekendtgørelser.

Journalisthøjskolen tilbyder en fireårig professionsbachelor i journalistik, der stiler imod, at dimittender kan gå ud på mediearbejdsmarkedet og være færdiguddannede journalister fra dag ét. Derfor lægger vores bekendtgørelse, i modsætning til de akademiske bachelorer, op til 18 måneders praktik.

Vi lægger på Journalisthøjskolen vægt på at veksle mellem teori og praksis. Derfor lægger vores studieordning op til, at de studerende efter endt praktiktid netop reflekterer og analyserer, har fokus på innovation og tænker i nye kommunikationskanaler på basis af de færdigheder, de har tilegnet sig i praktikken.

Samtidig benytter over halvdelen af vores studerende sig af, at deres praktiktid på 18 måneder er så lang, at de kan specialisere sig eller netop dyrke allround-journalistikken. 18 måneders praktik giver også muligheder for udlandspraktik, som flere studerende benytter sig af.

De praktiksteder, der gør mest ud af uddannelsesplanerne, er de mest søgte. Studerende lader sig ikke spise af med rugbrødsarbejde. I stedet for at kæmpe for en afskaffelse af 18 måneders praktik bør fokus derfor rettes mod de medier, der har for lidt at tilbyde i uddannelsen.

18 måneders praktikstillinger eksisterer i dag i praktiksystemet, fordi langt størstedelen af de studerende, professionsbachelorerne fra Journalisthøjskolen, skal i praktik i 18 måneder. Arbejdsmarkedet skelner tilsyneladende ikke mellem de forskellige studerende.

Derfor er det uddannelsesinstitutionernes ansvar, at der på sigt er et mangfoldigt udbud af kompetencer, som matcher branchens behov. Studieledere, uddannelsesledere og studienævn omkring de studerende bør bakke op om, at der er nødvendige forskelligheder.

Det er vores ansvar, at vi ikke bøjer af for et kortsigtet konkurrencehensyn og skaber tre identiske institutioner, der dækker præcis de samme kompetencer. Til skade for udviklingen på det journalistiske arbejdsmarked.

– Anne-Marie Dohm, rektor på Journalisthøjskolen

0 Kommentarer