Præcisering: Birch var på talerstolen

I det seneste nummer af JOURNALISTEN får man i artiklen ‘Nye uddannelser - nye vedtægter' det indtryk, at næstformand Christian Kierkegaard fremlagde forslaget om at ændre DJs formålsparagraf, som var punkt 8.a på dagsordenen.

I det seneste nummer af JOURNALISTEN får man i artiklen ‘Nye uddannelser – nye vedtægter' det indtryk, at næstformand Christian Kierkegaard fremlagde forslaget om at ændre DJs formålsparagraf, som var punkt 8.a på dagsordenen.

Det gjorde han ikke, for det var hovedbestyrelsesmedlem Claus Birch, der motiverede forslaget.

Christian Kierkegaards argumentation faldt derimod under 8.b, som også handlede om at ændre DJs love på uddannelsesområdet.

Claus Birch sagde under 8.a: »Vi skal have lovene på omgangshøjde med virkeligheden. Formålsparagraffen er ikke dækkende, da der i dag findes flere uddannelser. Det er ikke et udtryk for, at vi ønsker at svigte DJH.«

0 Kommentarer