Poul Madsen til kamp mod chefers mobbe-kultur

En rapport om trivslen på Ekstra Bladet har sendt chokbølger gennem huset. Undersøgelsen har afsløret en ekstrem grad af bagtaleri og skidtsnak og har fået chefredaktør Poul Madsen til at true cheferne med fyring.

En rapport om trivslen på Ekstra Bladet har sendt chokbølger gennem huset. Undersøgelsen har afsløret en ekstrem grad af bagtaleri og skidtsnak og har fået chefredaktør Poul Madsen til at true cheferne med fyring.

MOBNING. Hvis en chef på Ekstra Bladet i fremtiden bagtaler en medarbejder privat eller på arbejde, vil det blive betragtet som fyringsgrund.

Det er den kontante udmelding fra chefredaktør Poul Madsen, efter at en arbejdsrapport har afsløret en udpræget bagtaler- og skidtsnak-kultur på avisen, ikke mindst på ledelsesniveau.

»Da jeg så rapporten, blev jeg mildest talt chokeret. Ikke fordi der stod noget i den, som jeg ikke burde vide, men det naglede det fast, jeg selv havde kendt på Ekstra Bladet,« fortæller Poul Madsen.

Rapporten blev sat i gang af Hans Engell som opfølgning på en almindelig arbejdsmiljørapport. Han hyrede konsulent Klaus Henriksen, som interviewede 15 personer – primært ledere – om trivslen på Ekstra Bladet, og for nogle uger siden kunne Poul Madsen, der i mellemtiden havde overtaget Engells stol, se resultatet.

Interviewene afslørede en kultur, hvor kritik aldrig blev leveret direkte til personen, men fik lov at sive ud i form af sladder og bagtaleri.

»Nogle fik aldrig at vide, når de havde lavet noget skidt, men de kunne simpelthen mærke det. En beskrev det, som om det drev ned af panelerne, at der var noget galt,« fortæller Poul Madsen.

Rapporten fortæller også om sammenstød og verbale overfald fra chefers side, både på arbejdet og i private situationer, for eksempel på et værtshus, hvor en chef fortæller en medarbejder, at vedkommende er for dårlig og dum til nogensinde at blive til noget.

Dette har fået chefredaktør Poul Madsen til at reagere kraftigt. En antal 'problemledere' har fået advarslen personligt, og resten af medarbejderne er blevet orienteret om den nye politik.

»Hvis en af mine ledere sidder på et værtshus og bagtaler en medarbejder, der opfatter det som voksenmobning og kan sandsynliggøre, at det er sket, så er det fyringsgrund. Det er et kulturspørgsmål, og der er kun én måde at stoppe det på, nemlig ved at melde meget klart ud, at det vil vi ikke finde os i,« siger Poul Madsen.

Ekstra Bladets medarbejdere blev orienteret i sidste uge, og samtidig fik de udleveret en T-shirt med sloganet 'Vi siger tingene direkte – også til hinanden'.

Samtidig er en arbejdsgruppe begyndt at skabe et system, der skal sikre, at Ekstra Bladets medarbejdere får ordentlig og systematisk feedback på deres indsats. Det arbejde får støtte fra Pressens Uddannelsesfond, som ser mangel på feedback som et helt fundamentalt problem i branchen.

Ekstra Bladets tillidsmand Lars Werge bekræfter problemet.

»Medarbejderne på Ekstra Bladet har i lang tid været forvirrede over, hvad der forventes af dem, og det skaber et klima, som man hos nogle godt kan opfatte som mistroisk. Det har været svært at få meldinger fra ledelsen, svært at få tilbagemeldinger om artikler og om hvordan avisen bliver lavet. Derfor er det klart, at vi er glade for det her,« siger han.

Den tone og ledelsesstil, Poul Madsen nu vil sætte en stopper for, har eksisteret helt oppe på øverste ledelsesniveau, og ifølge Journalistens oplysninger har rapporten og Madsens udmelding skabt chokstemning blandt flere chefer.

»Jeg kan godt forestille mig, at nogle af de chefer, der fik det at vide forleden, har taget det ilde op. Den der meget gammeldags opfattelse af, hvordan man er chef, bliver jo forandret, når man begynder at tale om tingene,« siger Lars Werge.

Advokat i Dansk Journalistforbund Liselotte Lindberg Olsen forudser en kompliceret fagretslig situation, hvis Poul Madsen kommer til at gøre alvor af sine fyringstrusler.

»Det er nogle helt vildt svære sager, også juridisk. Beviserne vil typisk være vidneforklaringer – hvad er sagt og i hvilket forum? Det er meget svært at håndtere. Fyre kan man jo altid, så er spørgsmålet bare, om de kan komme rendende efter Ekstra Bladet bagefter,« siger hun.

Men det bekymrer ikke Poul Madsen. Han ser det som helt naturligt, at man som chef lever op til et særligt ansvar.

»Der står i deres kontrakter, at de er ledere for andre, så må man give dem redskaberne, så de kan gøre det. Jeg har ikke tænkt, at jeg skal ud og fyre folk fra den ene dag til den anden. Jeg har sagt, at kulturen er død. Hvis det ikke sker, så er jeg klar til at handle på det. Ellers er det jo ligegyldigt at komme med sådan nogle meldinger,« siger han. /

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
7. NOVEMBER 2007
Poul Madsens initiativ i top

Det må og skal ikke accepteres, at der mobbes. Konsekvensen er ganske forfærdelig for de mennesker det går ud over. (Jeg har lige været tæt på tidligere medarbejdere på institutionen Grenen (Norddjursland), som har haft det utroligt svært efter at være blevet mobbet af deres chef.)

At Poul Madsen også sætter ind på en ordentlig kultur med feedback, etc. tegner også godt for fremtiden.

 Dansk Journalistforbund skal naturligvis være der, hvis chefer afskediges. Men forbundet skal også være der med støtte til tillidsmanden, så den gode arbejdsplads, uden mobning, fremmes.

 Jeg kender ikke Ekstra Bladets dagligdag, men i forhold til artiklen, må jeg sige, at det tegenr rigtigt godt med Poul Madsen ved roret.