Poul Madsen kalder medieudspil vås

Det er ifølge Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet, tæt på betonkommunisme, at et udvalg skal vurdere Ekstra Bladets ret til mediestøtte. DJ tager også afstand.(opdateret 14:51)

Det er ifølge Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet, tæt på betonkommunisme, at et udvalg skal vurdere Ekstra Bladets ret til mediestøtte. DJ tager også afstand.(opdateret 14:51)

Det er en tankegang, der hører til før Murens fald, at et ekspertudvalg skal vurdere om Ekstra Bladet laver den rigtige form for journalistik. Det siger Poul Madsen til Business.dk om Venstres medieudspil, der kom i dag.
»Jeg synes, det er en meget dårlig idé, hvis man vil lave et kontrolorgan, hvor politikere skal sidde og gøres til smagsdommere,« siger Poul Madsen til business.dk.

I forbindelse med medieudspillet siger Ellen Trane Nørby til Journalisten.dk i dag, at Ekstra Bladet efterhånden ligner Se og Hør så meget, "at man kan spørge, hvorfor de overhovedet skal have støtte, når nu Se og Hør, Kig Ind og lignende blade ikke må få."
Hun vil derfor nedsætte et organ – state of the news – som løbende skal vurdere, om medierne lever op til kriterierne for støtte.

Poul Madsen forstår slet ikke sammenligningen med Se og Hør.
»Det er noget vås. Men når hun tænker sig om, tror jeg heller ikke, hun mener det. Men det er en god idé med et organ, der objektivt ser på og skelner imellem egenproducerede nyheder og medier, der bare videreformidler, hvad andre laver,« siger Poul Madsen.

Peter Brüchmann fra B.T. frygter ikke at B,T.'s journalistik skal til eksamen.
»Jeg ser det som en prøveballon fra en normalt forstandig kvinde. B.T. er ikke på vej til at blive et ugeblad«.
Peter Brüchmann peger på, at B.T. skriver masser af dagsordensættende historier om for eksempel ambulancers udrykningstider, Bendt Bendtsens jagtvenner og årtiets måske største afsløring – Brixtoftesagen.
»Faktisk er vores konkurrenter på Ekstra Bladet nogle af dem, der graver mest. Som tabloidavis skal man kunne begge dele – lave det dagsordensættende og det kulørte navnestof«.

Formand i Dansk journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, er også skeptisk over for forslaget.
»Man skal ikke være smagsdommer over avisernes indhold. Det er en forkert bane at bevæge sig ind på. Vi skal bevare ordningerne med armslængde mellem det offentlige og medierne – og selv om man nedsætter et nævn, skal man ikke bevæge sig i den retning. Det duer simpelthen ikke,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der advarer mod, at politikerne ønsker at detailstyre alt for meget.

Direktør i Aller Media Pål Thore Krosby har længe kritiseret den danske mediestøtte, som, han mener, er konkurrenceforvridende. Aviser, som i høj grad bringer underholdning og forbrugsstof ligesom Allers magasiner og ugeblade er fritaget for moms, mens ugeblade og magasiner ikke er.
»Mit udgangspunkt er ikke, at Aller skal have nulmoms, eller at aviserne skal være momspligtige. Mit udgangspunkt er det principielle, at alle mediekanaler med samme indhold og ofte same målgruppe skal behandles ens,« siger Pål Thore krosby til Journalisten.dk og tilføjer:

»Som jeg analyserer konturerne af den kommende mediestøtte, ser det skuffende ud. Men det er et lille skridt i den rigtige retning, at man for første gang tager højde for, at mediebilledet har udviklet sig, og at  aviserne er helt anderledes end tidligere.«

DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård glæder sig især over, at dagbladsnævnet omlægges, så alle medier kan søge støtte samme sted. Det er nemlig et gammelt forslag fra DJ.
»Jeg er meget tilfreds med, at Venstre har taget vores forslag til sig. Det er en nøgleomlægning, der kan skubbe mediestøtten i den rigtige retning.«

Mogens Blicher Bjerregård er mindre begejstret for forslaget om at lægge TV 2's regioner og DR regionerne i samme tv-selskab.
»Mangfoldigheden vil lide et knæk, hvis man laver fælles redaktioner på DR og TV 2 i stedet for at have selvstændige redaktioner. Den måde, det fungerer på i dag med selvstændige redaktioner, er med til at styrke mangfoldigheden. Store fælles redaktioner skal betyde mindre pluralisme,« forudser han.

Fra Altingets direktør Rasmus Nielsen er der roser for opgøret med den nuværende mediestøttes planøkonomi.
»Det rigtig spændende, at nulmoms ikke kun skal gå til dagbladene, men også til andre medier. Det er et gennembrud for journalistikken,« siger Rasmus Nielsen, der glæder sig over, at netmedier som Altinget ifølge Venstre skal være berettiget til støtte.

2 Kommentarer

Kristian Thorsen
22. FEBRUAR 2010
Re: Poul Madsen kalder medieudspil vås

@ hr. Andresen:

Uden at skulle forsvare Poul Madsen, vil jeg tro, at det ikke nødvendigvis var ugebladene, der var i hans hoved, da han nævnte medier, der ikke laver egenproducerede historier.

Personligt kan jeg sagtens se det obskøne i, at et medie som bold.dk ville få adgang til støtten...

Jakob Andresen
22. FEBRUAR 2010
Re: Poul Madsen kalder medieudspil vås

»Det er noget vås. Men når hun tænker sig om, tror jeg heller ikke, hun mener det. Men det er en god idé med et organ, der objektivt ser på og skelner imellem egenproducerede nyheder og medier, der bare videreformidler, hvad andre laver,« siger Poul Madsen.

Påstår chefredaktøren her, at ugebladene ikke laver egenhistorier? Det tror jeg ikke, han mener. Ekstra Bladet citerer dem jo jævnligt.