Portræt af læserne

Når man analyserer interviews med JOURNALISTENs læsere, får man et billede af en stand, der lever livet på første klasse: Taxaer, fin mad ude som hjemme og masser af rejser. Til gengæld mangler arbejdsglæden hos halvdelen af os.

En tredjedel af JOURNALISTENs læsere kan godt undvære deres daglige avis. Næsten lige så mange mener, at de bliver bedst informeret gennem deres lokale ugeavis.

Der er mange både relevante og pudsige oplysninger at hente i Index Danmark/Gallups store undersøgelser. Svarene afslører for eksempel, at langt fra alle journalister brænder for deres fag. Næsten halvdelen er lønslaver, der udelukkende går på arbejde for at tjene til føden, til gengæld tjener de mere end gennemsnittet, bruger internettet mere, kører mere i taxa og har flere gæster end den øvrige befolkning.

Næsten to tredjedele af læser-skaren mener ikke, at fagfore-ningerne har for megen magt, mens det er under halvdelen af gennemsnitsbefolkningen, der er så positive over for fagforeninger.

I løbet af det første halvår i år har analyseinstituttet inter-_viewet 12.748 mennesker grundigt om alt fra indkomst og alder til håndarbejde og livsværdier – af dem nærlæser 351 JOURNALISTEN godt nok til, at de kan svare på, hvad de enkelte artikler i bladet handler om. Det antal er stort nok til, at analyseeksperterne tør konkludere, hvad vi mener, hvordan vi handler, og hvordan vi lever.

 

Kulturelle individualister
JOURNALISTENs læsere dyrker lige så meget sport som Hr. og Fru Danmark, men ikke så meget holdsport som dem. Vores læsere er mere til individuel sport, og de spiller lidt mere golf end gennemsnittet.

De går meget mere på kunst-udstillinger og i teatret end de fleste og læser også langt mere skønlitteratur. Hvor 34 procent af den samlede befolkning læser skønlitteratur en gang om ugen, så er det over halvdelen af JOURNALISTENs læsere, der gør det.

Og så er JOURNALISTENs læsere vilde med at fotografere. Mens 35 procent af gennemsnitsdanskerne fotograferer, så er det 53 procent af JOURNALISTENs læsere.

Til gengæld bruger JOURNALI-STENs læsere ikke tid på at søge information om aktier og obligationer, selv om de både tjener godt og interesserer sig mere for arbejdsmarkedspolitik end den øvrige befolkning. 54 procent søger aldrig information om papirpengene, mens det kun er 46 procent af danskerne, der går uden om den information.

JOURNALISTENs læsere kan lide at rejse. Otte procent af dem søger ugentligt information om rejser på nettet, mens det kun er to procent af alle danskere, der hver uge lige må tjekke rejsemarkedet.

Vores læsere er vant til hele tiden at søge information om emner af specifik faglig interesse. Det gør 43 procent af vore læsere hver uge, mens det kun er 19 procent af den samlede befolkning.

 

Målet er personlig succes
JOURNALISTENs læsere tjener mere end Hr. og Fru Danmark, men de bruger også pengene. Hvis de ser noget, de gerne vil have, så køber de det – uanset om de har råd eller ej. Blandt danskerne er der 18 procent, der køber uden at skelne til kassekreditten. Blandt JOURNALISTENs læsere er det 28 procent.

Mens 67 procent af befolknin-gen gerne vil købe miljøvenlige og økologiske produkter, så er tallet 80 procent for JOURNALI-STENs læsere.

Og så interesserer journalister sig for mode. Det er der 34 procent, der gør, men 39 procent af JOURNALISTENs læsere.

Det at have personlig succes betyder mere for JOURNALISTENs læsere end for gennemsnitsdanskerne. Tre ud af fire læsere siger, det er vigtigt for dem, mens kun halvdelen af den samlede befolkning tænker sådan.
JOURNALISTENs læsere arbejder også mere end gennemsnittet. Mens 24 procent af danskerne arbejder over 40 timer om ugen, så er det 38 procent af JOURNALISTENs læsere.

JOURNALISTENs læsere har langt oftere gæster end folk flest, og 19 procent af dem laver finere mad en gang om ugen – det er der kun otte procent af alle andre, der gør. Men JOURNALISTENs læsere er travle, så de køber flere færdigretter end Hr. og Fru Danmark. Og de går mere ud og spiser. Næsten halvdelen af læserne (45 procent) spiser på restaurant mindst en gang om måneden. Kun hver femte af Danmarks befolkning spiser ude så tit.

 

Hovedstaden trækker
JOURNALISTENs læsere bor tæt på magteliten. I hvert fald bor der forholdsvis flere journalister i København end i provinsen.

Skal vores læsere have lavet nogle ting i huset, må de oftere have fagfolk til det end gennemsnitsdanskeren. Vi er ikke et gør-det-selv folk. Vi er heller ikke et kør-selv folk. 53 procent af befolkningen kører i bil hver dag, blandt JOURNALISTENs læsere er det kun 43 procent. De cykler en anelse mere end gennemsnittet, men ellers kører de i taxa. Hvor kun to procent af gennemsnitsdanskerne kører i taxa hver uge, tager 13 procent af JOURNALISTENs læsere en taxa mindst en gang om ugen.

JOURNALISTENs læsere læser lige så mange reklamer og tilbudsaviser som gennemsnittet. Og nok så vigtigt: De handler lige så meget ud fra reklamer som gennemsnitsbefolkningen – hver fjerde erkender nemlig, at de reagerer på reklame.

Når det drejer sig om tro, så er JOURNALISTENs læsere heller ikke anderledes end gennemsnitsbefolkningen. Vi går i hvert fald lige så ofte i kirke som andre.

Kilder: Index Danmark/Gallup og Kristian Lautrup-Nielsen, DG Media

0 Kommentarer