Portostigning rammer foreningsblade

Bladdøden truer små foreningsblade, når Post Danmark den 1. januar ændrer reglerne for omdeling af blade, skriver DAGBLADET Roskilde.

Bladdøden truer små foreningsblade, når Post Danmark den 1. januar ændrer reglerne for omdeling af blade, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det er særligt de mindre foreningsblade, som vil få problemer fra nytår. Årsagen er, at Post Danmark afskaffer sin særlige magasin-takst for de små udgivelser, skriver avisen.

Udkommer golfklubbens eller gymnastikforeningens blad i mindre end 3000 eksemplarer, vil prisen for omdeling således blive op til fem-doblet.

I stedet bliver billigste mulighed at sende klub- og foreningsblade som B-breve, oplyser vicedirektør i Post Danmark, Anders Due.

Et foreningsblad på 100 gram, der i dag koster godt en krone at få bragt ud, vil således fremover koste foreningen 5,25 kroner pr. eksemplar.

Da portostøtten til bladene forsvandt for to år siden, førte det ifølge Dansk Fagpresse til, at mellem 500 og 600 blade lukkede.

Siden valgte regeringen i 2005 at gøre endnu et indhug i portostøtten, som ramte en række uge- og månedsblade.

Dagens udgave af Kristeligt Dagblad beskriver konsekvenserne af den ny portoforhøjelse. Allerede i oktober gik Dansk Journalistforbund ind i sagen.

1 Kommentar

Christian Kierkegaard
8. DECEMBER 2007
Distributionsstøtte - foreningsblade

Dansk Fagpresse rettede umiddelbart efter, at de kraftige prisstigninger for blade med under 3000 blev kendt primo oktober henvendelse til kulrturminister Brian Mikkelsen og partiernes ordfører med henblik på, at de mange små foreningsblade bliver holdt skadesløse.

Disse blade får - hvis de udgives af almennyttige foreninger eller foreninger inden for idræt, kultur og kirke - del i en særlig distributionspulje på 40 millioner kr , hvoraf fem millioner er afsat særligt til blade med oplag under 3000 i oplag.

Dansk Fagpresse har opfordret politikerne til i forbindelse med finansloven for 2008 at forhøje puljen til små blade med 20 procent, så de værste skader ved de kraftige portoforhøjelser undgås.

På grund af folketingsvalget er finanslovsforhandlingerne indnu ikke gået rigtigt i gang - men vi har fået positive reaktioner fra flere af de politiske partier på forslaget.

Det er vores vurdering, at det er håbløst at få Post Danmark til at reducere de kraftige stigninger. Derfor har vi valgt at forsøge at sikre bladene gennem distributionsstøtten.

Dansk Fagpresse arbejder på at få liberaliseret posten hurtigst muligt, så andre postoperatører kan få lige adgang til det danske marked. Det er vores forventning, at først når det er tilfældet vil priserne på distribution begynde at falde. 

Se også artikel herom på www.kristeligt-dagblad.dk i dag lørdag. 

Christian Kierkegaard
Direktør

Dansk Fagpresse