Portoen stiger med 20 procent for små blade

Udgifterne til porto stiger med op til 20 procent for små blade og magasiner. Stigningen bliver kaldt »stærkt kritisabel«.

Udgifterne til porto stiger med op til 20 procent for små blade og magasiner. Stigningen bliver kaldt »stærkt kritisabel«.
Portoen for at sende blade og magasiner stiger nu igen. Især for de små blade. Det er resultatet af en ny prisstruktur fra Post Danmark med virkning fra 1. august. Ifølge interesseorganisationen Danske Specialmedier vil ændringerne betyde, at priserne stiger med op til 20 procent for en gruppe mindre blade, som i dag sendes som maskinel magasinpost. Ændringen for meget små og meget store blade kan betyde mindre besparelser.

Danske Specialmedier har regnet på de nye priser. Et blad med et oplag på 5000 og en vægt på 100g, som kommer 10 gange om året, skal fremover betale 5,60 kr. som sorteret magasinpost, hvor bladet i dag betaler 4,67 som maskinel magasinpost. Det er en stigning på godt 20 procent.

Danske Specialmedier finder det stærkt kritisabelt, at Post Danmark midt i året ændrer magasinprodukterne radikalt med den konsekvens, at en række mindre blade får betydelige prisstigninger midt på året.
»I en tid, hvor mange blades økonomi i forvejen er trængt på grund af annoncekrisen, rammer det hårdt, når det statsligt ejede Post Danmark midt på året varsler væsentlige portostigninger,« siger Danske Specialmediers direktør, Christian Kierkegaard, i en pressemeddelelse.

Han oplyser, at Danske Specialmedier i samarbejde med Bladkompagniet vil fortsætte arbejdet med at skabe et alternativ til Post Danmark.
»Vi så, hvordan det lykkedes for Post Danmark med sin prispolitik og hjulpet af en langsom postprivatisering at kvæle Bring CityMail. Vi vil gøre alt for, at det ikke lykkes Post Danmark at stoppe konkurrencen fra Bladkompagniet,« siger Danske Specialmediers direktør.
For blade, der vejer 125 gram, et oplag på 200.000 eksemplarer og udkommer 12 gange årligt, falder prisen med 3-4 procent.
Se priseksemplerne her

0 Kommentarer