Politisk kamp i Holbæk

 Journalisten sagde op i protest, men chefredaktøren bad ham blive og har givet ham en uge til at fortryde i. 

 

Journalisten sagde op i protest, men chefredaktøren bad ham blive og har givet ham en uge til at fortryde i.

 

RADIKALT. »Han er på ferie.« Sådan svarer telefon-damen på Holbæk Amts Venstreblad, når man spørger efter Holbæk-redaktør Lars Jørgensen.

Sandheden er, at han har sagt op, men at chefredaktøren gerne vil beholde ham.

Problemerne blev udløst, da redaktionschef Gunner Nielsen forsøgte at stoppe en artikel om Det Radikale Venstre, som Holbæk Amts Venstreblad gennem 99 år har bekendt sig til, og som redaktionschefen er lokal-formand for.

Lars Jørgensen ville afsløre, at Holbæk-kredsens Radikale Venstre i jagten på en ny, attraktiv folketingskandidat havde kontaktet en yngre tv-vært. Vedkommende havde sagt nej tak, men Lars Jørgensen og hans nyhedsredaktør vurderede, at historien var vigtig for afdækningen af fløjkrigen hos de Radikale i Holbæk – især fordi kredsen plejer at give et radikalt mandat.

Redaktionschefen skrev en to en halv side lang mail til chefredaktør Mogens Flyvholm, nyhedsredaktør Lars Qvist og Lars Jørgensen, hvor han dels bekræfter, at tv-værten er blevet spurgt og har takket nej, dels gør rede for, hvorfor det ikke er en historie. Et af argumenterne er, at det vil true tv-værten på levebrødet, hvis det kommer frem, at de radikale i Holbæk har forsøgt at få vedkommende til at stille op. Frem for alt er redaktionschefen krænket over, at Lars Jørgensen gik videre med historien, efter at han havde forklaret, at det ikke var en historie.

Chefredaktør Mogens Flyvholm fik artiklen at se og vurderede først, at den var i orden, men besluttede alligevel næste dag, at den ikke skulle trykkes.

Forinden havde Lars Jørgensen sendt ham en mail, hvor der stod:

»Avisen sender et forkert journalistisk signal, hvis vi – af det ene eller andet hensyn – nu vælger ikke at trykke historien alligevel.«

Chefredaktør Mogens Flyvholm siger, at en avis, der i sine vedtægter er tilknyttet et parti, kan komme ud for andre problemer end en uafhængig avis.

»Vi kan komme i den situation, at vi gør noget for at hjælpe et parti eller forhindrer, at noget bliver pinligt for et parti, men den aktuelle sag var politisk neutral,« siger han og forklarer sin beslutning:

»Jeg vælger alene at tage den af, fordi tv-værten er nervøs for sin stilling. Min beslutning bunder ikke i en politisk vurdering.«

Alligevel valgte Lars Jørgensen at sige op som Holbæk-redaktør på Holbæk Amts Venstreblad, en stilling han forlod Ekstra Bladet for at kunne tiltræde 1. april i år.

»Jeg kan ikke acceptere, at en inhabil kollega med din accept blander sig i mine journali-stiske dispositioner. Slet ikke, da han åbenbart er blevet stærkt tilskyndet til det efter et par telefonsamtaler med sin partifælle…,« skrev Lars Jørgensen i sin opsigelse og fortsatte, at han havde svært ved at se, hvordan han »i fremtiden skal forklare læsere, kilder og kolleger, at Venstrebladets journalistik … er uafhængig af avisens partipolitiske tilhørsforhold.«

»Jeg synes ikke, jeg havde noget valg,« siger Lars Jørgensen, der er/var redaktør for ni kolleger på Holbæk-redaktionen.

Her står den så.

Chefredaktør Mogens Flyvholm har haft en samtale med redaktionschef Gunner Nielsen:

»Jeg gjorde det klart, at han ikke skal blande sig i de historier, andre kolleger sidder med. Hvis nogen skal blande sig, så er det mig,« siger chefredaktør Mogens Flyvholm, der forsøger at få Lars Jørgensen til at blive.

»Jeg har ikke forståelse for hans beslutning. Det er synd og skam, at en medarbejder, som jeg er usædvanligt glad for, siger op,« siger Mogens Flyvholm.

Medarbejderforeningen har reageret skarpt.

»Denne ballade har sået voldsom tvivl om avisens redaktionelle uafhængighed. Den kan hverken vi eller avisen leve med,« siger tillidsrepræsentant Rasmus Skat Andersen.

Mindre end en time efter at medarbejderforeningen havde sendt mail til Mogens Flyvholm med krav om garanti for redaktionel frihed, sendte chefredaktøren en mail tilbage, hvor han lover, at avisen fortsat skal redigeres »efter journalistiske kriterier – uden indblanding udefra – det være sig af politisk, økonomisk, religiøst eller lignende kriterier.«

Han opfordrer medarbejderforeningen til sammen med nyhedsredaktøren at udarbejde et regelsæt for retningslinjerne.

Men sagen er ikke slut. 20. oktober skal chefredaktør og medarbejderforening mødes for at drøfte den famøse artikel og omstændighederne omkring den igennem.

1 Kommentar

Henrik Poulsen-Smith Larsen
3. DECEMBER 2015
"en avis, der i sine
"en avis, der i sine vedtægter er tilknyttet et parti, kan komme ud for andre problemer end en uafhængig avis."

Holbæk Amts Venstreblad med partipolitisk tilknytning til Radikale Venstre blev overtaget af Sjællandske Medier A/S og ledes nu af en kendt Venstremand som iøvrigt også gerne optræder som ordstyrer i.f.b.m. afsluttende vælgerdebat på Elværket i Holbæk til Kommunalvalg.

Det er han (KV13)udvlagt til at skulle gøre på baggrund af en såkaldt tværpolitisk valg-koordinationsgruppe som ledes af...en Radikal fra Venstre. Det er åbenbart opfattelsen af en demokratisk debat til et afsluttende politisk møde i.fbm. KV13 og Torben Dalby Larsen er jo ellers en kendt Venstre-mand.

Der er i Holbæk kommune meget tætte bånd mellem den politiske ledelse/den kommunale forvaltning og dagbladet "Nordvestnyt" som ejes og drives af Sjællandske medier A/S.

Det har tidligere fremgået af fundatsen for Sjællandske medier at de har til formål at udgive liberale aviser.

Den inddirekte økonomiske støtte til Sjællandske medier/Nordvestnyt fra Holbæk kommune er massiv:
- Det sker via annonceringer i avisen og diverse specialtillæg fra Holbæk kommune. Holbæk Kommune ledes af en Venstre borgmester og med et radikalt støtte parti.

Det er ikke uden grund af det fiktive by-navn fra TV-serien Matador "Korsbæk" er en sammensætning af KORSør og holBÆK og som i TV-serien er der meget tætte bånd mellem den lokale magt-elite og avisen.
Måske også med basis i at Lise Nørgaard havde behov for at flytte handlingen FRA Roskilde hvor hun var ansat på Roskilde Dagblad (Radikal ..?) til en fiktiv by.

Kritiske medier er en mangelvare i Region Sjælland eftersom Sjællandske medier så at sige sidder på alle regional-/lokalaviserne.

Mediekritik er jo heller ikke ligefrem noget som de fleste danske journalister dyrker som stofområde måske med basis i det forhold at det kan være skadeligt for fremtidige ansættelser i andre mediehuse og potentielle stillinger som presserådgivere/spindoktorer/kommunale kommunikationschefer fremover.
Og det gælder i udstrakt grad for de aviser som har partipolitisk tilknytning.