Politikere: Medierne må tage mere ansvar, ellers…

Medierne fik sviende kritik af et samlet kor af politikere på Christiansborg i går. »I den igangværende debat er politikerne blevet beskyldt for, at vi knægter ytringsfriheden, men det er altså et enigt Folketing, der mener, at pressen ofte går for langt,«  sagde Ellen Trane Nørby (V).

Medierne fik sviende kritik af et samlet kor af politikere på Christiansborg i går. »I den igangværende debat er politikerne blevet beskyldt for, at vi knægter ytringsfriheden, men det er altså et enigt Folketing, der mener, at pressen ofte går for langt,«  sagde Ellen Trane Nørby (V).

»Pressen må aldrig blive så selvophøjet, at den tror, den kan skære Folketinget ud. I skal huske, med stor magt følger stort ansvar,« sagde tidligere justitsminister Lars Barfoed (K) på Folketingets høring om medieansvar i går onsdag.

Dermed lagde han sig på linje med de andre fremmødte politikere, der alle skød med skarpt på pressens repræsentanter – Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund (DJ), og Per Lyngby, formand for Danske Medier samt adm. direktør og ansv. chefredaktør på Nordjyske Medier.

Høringen tog udgangspunkt i den seneste tids debat om presseetik og øgede beføjelser til Pressenævnet.

I den forbindelse havde Rets- og Kulturudvalgene inviteret otte personer med kendskab til medierne til at præsentere deres syn på etikken i medierne og Pressenævnets beføjelser. Udover Blicher Bjerregård og Lyngby drejede det sig om den norske advokat Helge Olav Bergan, forskningschef Oluf Jørgensen og rektor Jens Otto Kjær Hansen, begge fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DR's seer- og lytterredaktør Jacob Mollerup, formanden for Pressenævnet, Højesteretsdommer Jytte Scharling, samt advokat Torben Koch.

Hver paneldeltager fik 10 minutter til at præsentere sine synspunkter. Herefter fik politikerne lov at udspørge panelet.

Lars Barfoed indledte sit indlæg med at sige, at han er tilhænger af selvjustits i pressen.

»Men branchen må tage mere ansvar, ellers må vi som politikere gribe ind over for et begyndende demokratisk problem i form af manglende etisk stillingstagen blandt journalister,« tilføjede han.

Formanden for Dansk Journalistforbund var langt fra enig med Lars Barfoed.
»Han skal lytte til, hvad vi egentlig siger. Vi er parate til at kigge på Pressenævnets beføjelser, så vi får et stærkere nævn. Dansk Journalistforbund er kommet med flere bidrag til kvalitetsdiskussionen af danske presse,« sagde Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk efter høringen.

Det var advokat Torben Koch, der blandt andet fører sager for Politiforbundet, langt fra enig i.
»Det er flueknepperi, og de taler uden om problemerne,« sagde Torben Koch til Journalisten.dk med henvisning til Per Lyngby og Mogens Blicher Bjerregård.

»Der er ingen, der griber ind over for den mindre gruppe af journalister, der har etiske problemer. Tværtimod misbruger mediecheferne ytringsfriheden, når de siger, at for eksempel bødestraffe og lovgivning vil indskrænke ytringsfriheden.«

Torben Koch mente lige som Lars Barfoed, at de etiske regler skal strammes.

»De danske medier ser den journalistiske etik som en kampplads – det er dem mod os. Og efter min bedste overbevisning er den almindelige danskere retsløs, hvis de havner i mediemøllen,« sagde Torben Koch, der kalder Pressenævnet for "forkølet".

På høringen var blandt andet Pressenævnets mulighed for at kunne udskrive bødestraf til debat. Formanden for nævnet, Højesteretsdommer Jytte Scharling, mente ikke, at det var en farbar vej. Hun henviste til Grundlovens §77, der lyder:

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Her bliver netop domstolenes rolle som den eneste instans, der kan gribe ind i ytringsfriheden, understreget.

»Hvis Pressenævnet skal udskrive bøder, så er det vigtigt at notere sig, at det åbner for en meget alvorlig principiel diskussion i forhold til Grundlovens §77. Derfor ser jeg ikke bødestraf som vejen frem,« sagde Jytte Scharling, der dog var åben for, at klagefristen blev hævet fra de nuværende fire uger.

Venstre medieordfører (og politiske ordfører) Ellen Trane Nørby understregede, at der er bred politisk enighed bag, at presseetikken må til debat.

»I den igangværende debat er politikerne blevet beskyldt for, at vi knægter ytringsfriheden, men det er altså et enigt Folketing, der mener, at pressen ofte går for langt. Jeg så helst, at vi slet ikke havde denne diskussion,« sagde Trane Nørby.

Holger K. Nielsen, medieordfører for SF, bød også ind:
»Der er mange tvivlsomme sager, der aldrig når frem til Pressenævnet. Nævnet fungerer ikke. Det er et problem, som I har svært ved at erkende. Pressen mangler en fornuftig faglig diskussion.«

Mogens Blicher Bjerregård mente dog, at medierne er i gang med at se sig selv efter i sømmene:
»Vi tager etikken seriøst, og selvfølgelig har medierne et ansvar. Kritikken fra politikerne tager vi seriøst, men demokratiet er bedst tjent med, at medierne regulerer sig selv,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

0 Kommentarer