Politikere gransker RUC

Et nyt kapitel skal måske skrives i uroen om journalistuddannelsen på RUC.

Et nyt kapitel skal måske skrives i uroen om journalistuddannelsen på RUC. Undervisningsministeren afleverer i denne uge en redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg, der er stærkt skeptisk over beslutningsprocessen internt på RUC.
Udvalget ønsker klarhed over, hvorvidt RUC har tilsidesat universitetsloven for at få studieordningen presset gennem studienævnet på Kommunikationsuddannelsen. Kritikken er af ministeriet sendt videre til RUC.
I yderste konsekvens kan RUCs beslutning om uddannelsens indhold erklæres ulovlig, hvilket vil efterlade en noget barok situation. RUC har for længst forpligtet sig til at optage studerende på uddannelsen til september. Desuden har Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse med udgangspunkt i studieordningen netop besluttet, at de studerende kan optages i DJ, når de er påbegynder journaliststudiet.
Uddannelsesudvalgets interesse skyldes, at RUC-ledelsen har underkendt studienævnets afgørelse, hvor tre studerende stemte imod, mens lærerne undlod at stemme, hvorpå studieordningen faldt.
RUC-ledelsen mente efterfølgende, at beslutningen var truffet på et »uforsvarligt« grundlag. Ved den efterfølgende afstemning udvandrede de studerende i protest, mens lærerne nu stemte for.
I svaret til undervisningsministeriet »beklager« RUCs ledelse, at grundlaget for beslutningen ikke var i orden, hvilket ministeriet angiveligt vil stille sig tilfreds med. Dermed ser ministeriet bort fra de studerendes påstand om, at lærerne er blevet banket på plads af RUC-ledelsen, der har stor interesse i at få den bevillingsstærke uddannelse i hus.
De studerende i studienævnet har 2. juni foretræde for Uddannelsesudvalget og vil her kritisere, at uddannelsen – der er blevet til på initiativ af Undervisningsministeriet – er gennemtrumfet udemokratisk.
Studerende Kim Skettrup:
»Uddannelsen er et diktat ovenfra, RUC har aldrig afklaret sin stilling til den. Jeg synes, man skal vente et år med at lukke studerende ind,« siger han til JOURNALISTEN.

0 Kommentarer