Politikere enige – regler for freelancere skal forbedres

Ordførere vil kæmpe for, at freelancere kan kombinere lønarbejde og selvstændig virksomhed uden at de mister dagpengeretten. »Det handler om at ændre et dysfunktionelt system,« siger Nadeem Farooq (R)

Når det gælder freelanceres vilkår, er dagpengesystemet ”dysfunktionelt”, ”besynderligt”, ”absurd”.

Disse ord kommer hverken fra DJ eller FreelanceGruppen. Det er folketingspolitikere fra to regeringspartier, der i så skarpe vendinger erkender, at noget bør laves om.

DJ havde på den årlige Freelanceforum-konference inviteret tre arbejdsmarkedsordførere for at få en dialog om muligheden for en såkaldt kombinationsforsikring i a-kassen. En sådan ordning skal dække ind for de mange freelancere, der ikke har mulighed for at få fuld sats for dagpenge ved ledighed, sygdom og barsel, selvom de arbejder fuld tid og tjener fuld løn.

Det er nemlig situationen, hvis freelancere både får A-indkomst og B-indkomst – for eksempel fordi man kombinerer en fast deltidsansættelse med freelanceopgaver. Når a-kassen beregner, om disse ’kombinatører’ er berettiget til fuld dagpengesats, vil de enten opgøre den samlede A-indkomst eller den samlede B-indkomst.
Reglerne giver simpelthen ikke mulighed for at lægge de to tal sammen.

»Den slags huller i systemet lægger en dæmper på folks lyst til at blive selvstændige, og på den måde hæmmer det væksten i samfundet,« konstaterede DJ-næstformand Lars Werge ved mødet samt i et efterfølgende blogindlæg.

Det samme måtte Nadeem Farooq, arbejdsmarkedsordfører for De Radikale, erkende.

»Vi har et arbejdsmarked i bevægelse, der bliver mere individualiseret, og hvor det at skabe sit eget job er noget, man ikke bare bør kunne, men er noget, man skal kunne. Og så har vi et beskæftigelsessystem, der er en reminiscens af et førindustrielt arbejdsmarked. Det handler om at ændre et dysfunktionelt system,« sagde han ved Freelanceforum.

Bestemmer ikke selv indkomsttype

Blandt de mange tilhørere gav flere personlige eksempler på det store hul, dagpengesystemet har i forhold til freelancere.

»Jeg har både A-indkomst og B-indkomst. Pointen er, at det ikke er mig, der bestemmer. Det er arbejdsgiverne, der vil have det på forskellige måder. Så hvis jeg får en alvorlig sygdom, er jeg på spanden. Kun fordi mine arbejdsgivere betaler mig på den måde,« lød det eksempelvis fra Bille Sterll.

En anden tilhører – Ulla Nygaard – havde som arbejdsmarkedsjournalist oplevet, hvordan en sygeplejerske, der arbejdede freelance i Region Midtjylland, ikke kunne få sygedagpenge, da hun fik konstateret kræft.

»Begge eksempler understreger – lad mig være ærlig – absurditeten i systemet,« var Nadeem Farooqs kommentar. Og samme reaktion kom fra han ordfører-kollega fra SF Eigil Andersen:

»Ja, det er da besynderligt. Det er oplagt, at der er en problemstilling omkring det her.«

Positive politikere

Det var ikke uden strategiske bagtanker, DJ havde inviteret politikerne ind i Den Sorte Diamant. DJ har nemlig udarbejdet et konkret forslag, der lægger sig tæt op af en model, man har haft i Sverige siden 1998, hvor a-kassesystemet rummer alle former for indkomst-kombinationer – altså også selvstændigt erhvervsdrivende.

Og umiddelbart var der opadvendte tommelfingre fra politikerne.

»Det er utrolig inspirerende, hvad I har lagt frem. Jeg og mit parti er grundlæggende positive over for kombinatør-modellen. Jeg lover ikke noget. Men vi vil sige til Mette Frederiksen, at vi må have belyst, hvordan denne model fungerer i Sverige,« sagde Eigil Andersen, der ud over at være folketingsmedlem selv er journalist og medlem af DJ.

En sag for Carsten Koch-udvalget

Mest spænding var der imidlertid omkring udmeldingen fra panelets tredje politiker, arbejdsmarkedsordfører for Venstre Hans Andersen. Venstre har før vist begrænset vilje til at åbne dagpengesystemet for selvstændige.

Hans Andersen var dog langt fra afvisende.

»Vores holdning er jo, at man ikke skal kunne være iværksætter på dagpenge. Men jeg læser jeres forslag med interesse. Og det I foreslår her er rimeligt, så det synes jeg, vi skal undersøge. Det er jo noget Carsten Koch-udvalget arbejder med, men der er stadig mulighed for, at det her spørgsmål kan komme med i kommissoriet. Men der skal I kigge på de to andre herrer,« sagde Hans Andersen med henvisning til det hurtigarbejdende udvalg med Carsten Koch som formand, der skal gennemgå den danske beskæftigelsesindsats.

Han var dog ikke uforbeholden i sin støtte.

»Jeg kan godt læse, at man i Sverige kan kombinere de to ting, men jeg kan ikke læse, hvad det koster i administration. Jeg skal overbevises om, at det er nemt at administrere. Vi vil ikke have mere bøvl,« sagde Hans Andersen.

På Mette Frederiksens skrivebord

Både Eigil Andersen og Nadeem Farooq lovede, at de ville gøre, hvad de kunne, for at få beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at se på den svenske ’kombinatør-model’ og at spørgsmålet kunne blive en del af Carsten Koch-udvalget kommissorium.

Men begge ville også gerne have Hans Andersens og Venstres – som måske kommende regeringsparti – håndslag på den målsætning.

Og den kom, til dels.

»Vi skal diskutere dagpengesystemet, hvordan man står til rådighed, og hvem der skal vurdere det. Men jeg tager jeres elementer med, og jeg vil stille nogle spørgsmål til ministeren på baggrund af mødet, om hvad forskellen på det danske og svenske system er, og hvad det koster. Og jeg har også noteret jeres ønske på sygedagpengeområdet, som er helt rimeligt,« sagde Hans Andersen.

1 Kommentar

Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ
30. OKTOBER 2013
Hvis I vil læse mere om
Hvis I vil læse mere om problematikken og se vores løsningsforslag, så kan I starte her: http://journalistforbundet.dk/Karriere/DJFreelance/Kombinator-Der-er-forskel-pa-penge/