POLITIKERE EFTER PRESSEN

De delegerede opfordrer Grønlands Landsting til at lade medierne selv fastlægge regler for god presseskik. De grønlandske journalister frygter, at politikerne vil bestemme for at få “skik på de forbandede journalister”.
De delegerede opfordrer Grønlands Landsting til at lade medierne selv fastlægge regler for god presseskik. De grønlandske journalister frygter, at politikerne vil bestemme for at få “skik på de forbandede journalister”.

“Det, der er ved at ske, er uhyrligt og sker lige uden for jeres andedam, så fat pennen og skriv om forsøget på knægtelsen af ytringsfriheden i Grønland.”
Under delegeretmødet kom den appellerende opfordring fra Stephen Hammeken, formand for Journalistforbundets kreds i Grønland. Og de delegerede var lydhøre. De vedtog nemlig at sende et brev til justitsminister Frank Jensen (S) og Grønlands Landsting, hvor de delegerede udtrykker frygt for, at pressefriheden i Grønland er truet.
“Udtalelsen er fin. Den bakker os op”, siger Stephen Hammeken efter delegeretmødet.
Det hele begyndte i februar i år og med et åbent brev. I brevet klagede gruppeformænd fra fire grønlandske partier over, at politikere ikke kan få deres synspunkter ud i KNR – Grønlands modstykke til DR. Politikerne mente, at skurken var KNR-journalisters overfladiske journalistik.
Et medlem af partiet Kandidatforbundet har ifølge Stephen Hammeken desuden påpeget, “at man i de senere år i medierne giver information af en ensidig karakter, således at de politiske mål her i landet bliver oplyst over for befolkningen på en ensidig måde.”
Kritikken af journalisterne kom på et tidspunkt, hvor de grønlandske politikere var i færd med at “grønlandisere” den danske medieansvarslov og udforme love for pressens vilkår i Grønland. Og for øjeblikket ser det ud til, at de grønlandske politikere har et helt andet syn på pressefrihed end deres danske kolleger.

Censur af dimensioner
I et bilag til den danske medieansvarslov har medierne selv udformet reg-ler for etikken, og medierne er selv med til at forvalte den gode presseskik via Pressenævnet, men de grønlandske journalister frygter nu, at hjemmestyrets politikere vil gøre sig til smagsdommere og ikke lade pressen regulere sig selv.
En af grundene til nervøsiteten er en paragraf om overdragelsen af me-dieansvarsloven til hjemmestyret. I paragraffen står, at “Grønlands Hjemmestyre fastsætter ved landstingslov nærmere _regler om ansvarsforholdene på medieområdet – herunder regler for god presseskik.”
Stephen Hammeken tvivler ikke på politikernes intentioner:
“De vil gerne sætte lidt skik på de forbandede journalister, der ikke vil gøre og skrive, som man siger, at de skal.”
Under delegeretmødet roste Stephen Hammeken Journalistforbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård, for i den grønlandske avis “Sermitsiaq” at have sat fokus på pressefrihed.
Her pointerede forbundsformanden blandt andet, at politikernes indblanding åbner op for, at de kan indføre pressecensur af dimensioner, der ikke er set siden Anden Verdenskrig i Vesteuropa.
Blandt de delegerede var der bred opbakning til skrivelsen, hvori de grønlandske politikere blev opfordret til at lade pressen regulere sig selv.

0 Kommentarer