Politikere, der er “klippet pæne”, snyder vælgerne

ÅBENHED. Før jul rullede debatten om det rimelige i, at DR viste klippet, råbåndet, med Haarders amokløb. Og ja, det var efter min mening i orden. Det mener jeg ikke, fordi jeg selv er ansat i DR; det kunne lige så godt have været TV 2 eller et dagblads net-tv, der viste det pågældende råbånd, og jeg ville støtte det.

ÅBENHED. Før jul rullede debatten om det rimelige i, at DR viste klippet, råbåndet, med Haarders amokløb. Og ja, det var efter min mening i orden. Det mener jeg ikke, fordi jeg selv er ansat i DR; det kunne lige så godt have været TV 2 eller et dagblads net-tv, der viste det pågældende råbånd, og jeg ville støtte det.

Medier skal og kan vise sådanne klip, ikke altid, men i særlige tilfælde, fordi det er relevant at vise vælgerne, at ministre og andre magtpersoner også er mennesker, uforberedte, urimelige, platte, grove, eller hvad de nu kan finde på at være – og valgt af vælgerne. Problemet er, når politikerne samtidig sidder i en regering, som haster dårligt forberedt lovgivning igennem den ene gang efter den anden, hvor man ikke hører på faglig indsigt, men kun kører sin egen økonomiske eller politiske dagsorden igennem.

Det er den substans i Haarder-sagen, som desværre risikerer at blive glemt nu, hvor mediemøllen kører videre med nye emner.

Vi journalister har med vores pænt klippede indslag gjort politikerne friserede og fornuftige i årevis, selv om de langtfra altid er det. Vi har med denne "klippen-dem-pænere"-praksis bidraget til at lulle borgerne i søvn, så de efterhånden slet ikke ved, hvem de stemmer på – og den praksis får her et tiltrængt spark.

Reaktionerne fra de mange seere, der skosede DR, viser dette med al tydelighed. Men borgerne har både krav på at vide, hvordan der egentlig bliver regeret – og hvordan magthaverne er som personer.

Fred Jacobsen, DJ's næstformand, stillede spørgsmål ved, om DR skulle vise klippet.
DJ's hovedbestyrelse står ikke bag denne tvivl, men sådan blev det i praksis opfattet og fremstillet i Politiken. Derfor opfordrede jeg inden jul Fred til at bede Politiken bringe en præcisering: At han udtalte sig på egne vegne og ikke på DJ's hovedbestyrelses vegne.

– Karin Mette Petersen, medlem af DJ's hovedbestyrelse

0 Kommentarer