Politikens medarbejdere får mulighed for frivillig fratrædelse

Mens ledelsen på JP hidtil har afvist frivillige fratrædelser i den store sparerunde i JP/Politikens Hus, så er der lavet aftale om frivillige fratrædelser på Politiken med fuld løn og fritstilling i opsigelsesperioden. Lønnen stopper dog, hvis man får job på konkurrerende landsdækkende medie

Ledelsen og medarbejderforeningen på Politiken har indgået en aftale, der med visse undtagelser giver de ansatte mulighed for at tage frivillige fratrædelser med fuld løn og fritstilling i hele opsigelsesperioden.

Den mest opsigtsvækkende undtagelse er, at man må give afkald på den resterende løn fra Politiken, hvis man i opsigelsesperioden får job på et konkurrerende landsdækkende medie.

Politikens tillidsrepræsentant er godt tilfreds med aftalen, set i lyset af, at ledelsen på Jyllands-Posten hidtil har afvist medarbejdernes ønske om muligheden for frivillige fratrædelser i den store sparerunde, som lige nu er ved at blive eksekveret i JP/Politikens Hus. Der skal samlet set nedlægges omkring 55 redaktionelle stillinger, heraf cirka 25 på Politiken. Du kan få overblik over hele sparerunden her.

»Som udgangspunkt synes jeg, vi har fået en pæn ordning, når man hører om meldingerne fra Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. Vi er nået frem til en aftale i en ordentlig tone med hinanden, og man kan godt få fuld fritstilling med fuld løn i hele opsigelsesperioden meget langt hen ad vejen. Medmindre man altså lige får job på et konkurrerende landsdækkende medie,« siger Pernille Mac Dalland.

Medarbejderne blev orienteret om aftalen på et møde tirsdag. Hovedpunkterne i aftalen er som følger:  

Aftale om frivillige fratrædelser med fritstilling på Politiken

 • Medarbejderne får ret til frivillig fratrædelse med fuld fritstilling og fuld løn i opsigelsesperioden med følgende undtagelser:
   
 • Hvis man får job i opsigelsesperioden på et konkurrerende landsdækkende medie, giver man afkald på at få løn fra Politiken i resten af opsigelsesperioden.
   
 • Hvis man får job i opsigelsesperioden et andet sted i koncernen JP/Politikens Hus, bliver man modregnet i lønnen, så man ikke får dobbelt løn.
   
 • Ledelsen har vetoret over for de enkelte medarbejderes ønske om frivillig fratrædelse. Men der er en forståelse af, at ledelsen vil bruge den ret med måde.
   
 • Der er mulighed for forhandlinger om individuelle løsninger eksempelvis om fratrædelsesdato ved frivillige fratrædelser.
   
 • Medarbejderne har en uges frist indtil tirsdag den 23. august til at ønske frivillig fratrædelse.
   
 • Der er desuden afsat en pulje på 200.000 kr. til efteruddannelse og outplacementforløb til medarbejdere, der tager frivillig fratrædelse.
   

Forståelse af, hvad der er konkurrerende medier

Ledelsen og medarbejderforeningen har en fælles forståelse af, hvad begrebet ”konkurrerende landsdækkende medier” dækker over. Medarbejderne er også blevet mundtligt orienteret om, hvilke medier, der er tale om, Men ingen af parterne ønsker at offentliggøre, præcis hvilke medier der er tale om.

»Vi havde håbet på, at vi kunne få en total og endelig fritstilling uden begrænsninger. Men der er en koncernpolitik, som ledelsen ikke kunne bevæge sig ud over, om, at man ikke kan tage beskæftigelse på konkurrerende landsdækkende medier i opsigelsesperioden uden at give afkald på løn i resten af opsigelsesperioden,« siger Pernille Mac Dalland.

Betyder ikke det store for interessen

Hun vurderer dog ikke, at det vil betyde en nævneværdig begrænsning af, hvor mange der vil søge frivillig fratrædelse.  

»De henvendelser, jeg hidtil har fået fra medarbejdere, som muligvis er interesseret i en frivillig fratrædelse, handler ikke om muligheden for almindelige jobskift, men om muligheden for at tage en ny uddannelse, gå på efterløn eller starte som selvstændig freelancer,« siger Pernille Mac Dalland.

Hun har ikke noget klart bud på, hvor mange af de bebudede 25 redaktionelle fyringer der kan undgås gennem frivillige fratrædelser.

»Jeg har som sagt allerede fået nogle henvendelser. Men hvor mange vi lander på i sidste ende, aner jeg ikke. Men jeg håber på, at vi kan komme noget af vejen, fordi vi har fuld fritstilling med løn i stort set alle andre situationer, end hvis man får job på et konkurrerende landsdækkende medie,« siger Pernille Mac Dalland.

De næste par uger forhandler hun videre med ledelsen om alternative spareforslag, som eventuelt kan nedbringe antallet af varslede fyringer.  

0 Kommentarer