Politiken skal spare millionbeløb: »Vi slagter ikke noget«

Ansættelsesstop, færre penge til freelancerne og færre sider i avisen. Politiken skal spare et »betydeligt millionbeløb,« siger chefredaktør Bo Lidegaard til Journalisten. »Vi slagter ikke noget,« fastslår han (Opd. 15.03: Tillidsmand tilføjet)

Politiken skal spare et »betydeligt millionbeløb«. Det fik medarbejderne for kort tid siden at vide af ansv. chefredaktør Bo Lidegaard, fortæller han til Journalisten.

Spareplanen betyder blandt andet et ansættelsesstop.

»Vi indfører et ansættelsesstop. Det vil sige, at vi endnu engang forsøger at reducere vores redaktionelle omkostninger uden at afskedige. Det betyder, at vi skal øge fleksibiliteten og i høj grad dække af for hinanden i forbindelse med eksempelvis orlov og barsel,« siger Bo Lidegaard.

Han tilføjer, at ansættelsesstoppet i særtilfælde kan sættes ud af kraft, hvis der er tale om kritisk afgørende stillinger, der bliver ledige.

Skærer sider af avisen

Samtidig skal Politiken samlet set fylde færre printsider, end avisen gør i dag. Siderne skal især findes i weekenderne og i de tillæg, avisen laver med ujævne mellemrum. Bo Lidegaard peger eksempelvis på tillægget ”2050”, der satte fokus på, hvordan Danmark skal klare sig i år 2050.

»Vi kommer igen til at gennemgå avisen med tættekam for at optimere den. Den skal være lidt mindre, særligt i weekenderne. Vi vil i denne omgang også se på de særtillæg, vi udgiver uregelmæssigt – eksempelvis 2050. Kan vi nedlægge nogle af dem og i stedet flytte stoffet ind i hovedavisen?«

Der vil vel være mindre stof, når I samlet skal udgive færre sider?

»Det vil samlet set medføre færre avissider over et år, det er klart. Det er præcis det, der er målet, Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en nedprioritering af netop det stof, der er i de tillæg. Vi vil prioritere det sammen med alt det øvrige stof, som vi hele tiden gør.«

Har du gjort dig tanker om, hvilke stofområder, der konkret skal prioriteres lavere, når I skal lave færre sider?

»Nej, det har jeg ikke.«

Færre penge til freelancere

Politiken skal også beskære freelancekontoen.

»Vi gennemfører nogle besparelser på driftsbudgetterne. Det betyder blandt andet mindre tekstkøb fra freelancere.«

Hvor meget skærer I væk fra freelancekontoen?

»Det kan jeg ikke sige. Jeg kommer det ikke nærmere end at sige, at det er mærkbart, men ikke dramatisk. Vi slagter ikke noget.«

Indtægter for lave i 2015

Bo Lidegaard forklarer, at Politikens indtægter har været lavere end budgetteret i 2015. Det gælder både bladsalg, annoncesalg og digitale indtægter, siger han. Derfor skærer man nu omkostningerne til.

Med de ændringer, I lægger op til her, vil der så være behov for at skære mere fra?

»Nej, ikke som det ser ud nu.«

Bo Lidegaard ønsker ikke at fortælle, hvor meget Politiken skal spare.

»Det er et betydeligt millionbeløb, men det er ikke dramatisk i forhold til vores budgetter,« siger han og tilføjer:

»Vi offentliggør jo hverken budget- eller resultattal, og det er nok en meget god ide.«

I 2012 gennemførte Politiken også en sparerunde, der bl.a. indebar et ansættelsesstop og frivillige fratrædelser.

Vil styrke kvaliteten

Han kan heller ikke sætte antal på, hvor mange stillinger Politiken håber at skære væk med ansættelsesstoppet – ved ikke at besætte jobs, der bliver ledige.

»Det er i sagens natur svært at sige, da det ikke er et instrument, man fuldstændig kan kontrollere. Folk går fra af den ene, anden eller tredje grund, og det er heller ikke til at vide, hvor mange kritisk strategiske poster, vi er nødt til at genbesætte. Men grundlæggende indkasserer vi naturlig afgang som en besparelse.«

I skærer stillinger og freelancemidler væk. Kan det undgå at betyde lavere kvalitet?

»Ja, det kan det. Det vi gør er i virkeligheden at følge vores strategi om at være mere fokuserede. Vi skal være lidt skarpere i udvælgelsen og publicere lidt mindre stof. Samlet bliver det en lidt mindre og skarpere avis. Det vil styrke kvaliteten, ikke sænke den,« siger Bo Lidegaard.

Politiken genererer overskud og har en stor egenkapital. Men Bo Lidegaard afviser, at avisen af den grund kan gå fri af besparelser.

»Vi vil ikke sætte vores lønsomhed over styr. Når vi oplever nedgang i indtjeningen, så må vi også justere omkostningerne, præcis som alle andre store virksomheder,« siger han.

Pernille Mac Dalland er stedfortrædende tillidsrepræsentant på Politiken. Hun ærgrer sig over ansættelsesstop og nedskæringer på freelancerne, men:

»Vi er selvfølgelig glade for, at vi ikke skal fyre. Det er mange penge, der skal findes, så vi må da håbe, at det her virker,« siger hun.

Opdateret klokken 15.03: Kommentar fra tillidsrepræsentant tilføjet.
 

2 Kommentarer

niels ole krogh
25. JUNI 2015
færre penge til freelancerne
færre penge til freelancerne - næste gang skal vi have penge med.
Jesper Nielsen
24. JUNI 2015
Triste nyheder.. Men det er
Triste nyheder.. Men det er bemærkelsesværdigt, at den digitale side af Politikens produkt/forretning ikke berøres i artiklen eller af Bo Lidegaard selv.. Det lyder som om, at alt fortsat handler om avisen.. Også trist..