Politiken ombestemmer sig – nu skal ibyen.dk være journalistik igen

Det var en fejl at gøre ibyen.dk til et kommercielt univers uden journalistik, erkender Politikens chefredaktør, Bo Lidegaard. »Det er blevet for svært at skelne mellem det redaktionelle og det kommercielle indhold,« siger han til Journalisten

Politiken rensede i starten af 2014 ibyen.dk for journalistik. Det redaktionelle indhold – for eksempel anmeldelser og reportager – rykkede over i Politiken Kultur.

Ibyen.dk blev en kommerciel database over steder og begivenheder, hvor det også er muligt at bestille bord og takeaway direkte hos de steder, der omtales.

Men nu har Politikens chefredaktion ombestemt sig. Ibyen.dk skal igen være et journalistisk site.

»Vi har oplevet, at det er blevet for svært at skelne mellem det redaktionelle og det kommercielle indhold. Vi lægger i chefredaktionen afgørende vægt på, at læserne aldrig kan være i tvivl om, hvad der er reklame og journalistik. Derfor har vi taget konsekvensen af kritikken og besluttet at gøre det anderledes,« siger ansvarshavende chefredaktør Bo Lidegaard.

Flytter ind hos Kultur

Helt konkret vil Politiken flytte ibyen.dk fra udviklingsafdelingen, som har stået for at drive databasen, over i Kultur-redaktionen, hvor det trykte ibyen-tillæg laves i dag.

»Vi flytter ibyen.dk fra udviklingsafdelingen, hvor det i dag er en kommerciel søgebase – til Kultur. Her bliver det en integreret del af en redaktion, der både skal lave Kultur og ibyen på alle platforme,« siger Bo Lidegaard.

Betyder det, at de samme medarbejdere, der før lavede kommercielt indhold, nu skal lave journalistik?

»Nej. Den medarbejder, der passer selve søgemaskinen, vil være den samme. Han kommer ikke til at lave journalistik.«

Intern mail: Det var en forkert beslutning

Bo Lidegaard forklarer, at ibyen.dk stadig skal have en database over steder og begivenheder.

»Men der skal være en fuldstændig klar sondring mellem det redaktionelle og det betalte indhold,« siger han.

Politikens chefredaktion har sendt en intern mail til medarbejderne her til formiddag. Der står blandt andet:

”Vi må nu erkende, at det var en forkert beslutning i forhold til Ibyen, hvor det er blevet for svært at skelne mellem det redaktionelle og det kommercielle stof, og hvor det er uklart for læserne, hvad der er reklame, og hvad der er journalistik.”

Kritik har påvirket cheferne

Journalisten kunne i oktober fortælle, at Politiken tjener penge på mad-omtaler på ibyen.dk – ifølge en ekspert i strid med markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden gik i den forbindelse ind i sagen.

Bo Lidegaard understreger, at kritik både udefra og internt har påvirket chefredaktionen.

»Der har været intern kritik i huset af, at det ikke stod klart, hvad der har Politiken som afsender, og hvad der har kommercielle aktører som afsendere.«

Politiken forventer, at integrationen af ibyen.dk i Kultur-redaktionen er på plads den 1. februar 2015.

”Det nye Ibyen på nettet kommer til at basere sig på kritik-stof, anbefalinger, guide, journalistik og databasen. Vi ved fra undersøgelser af Politikens højfrekvente brugere på nettet, at de stoler på vores autoritet og efterlyser anbefalinger og guide,” skriver chefredaktionen i den interne mail til medarbejderne.

Har ikke skadet Politikens omdømme

Bo Lidegaard kan ikke sige meget mere om, hvad det nye ibyen.dk skal være endnu.

»Vi udfolder hele vores journalistik for de digitale brugere, som samtidig kan kombinere det med databasen. Her vil det fremstå klart, hvilke anbefalinger der er vores og bygger på kritisk og uafhængig journalistik, og hvad der er markedsføring.«

Betyder det, at I vil have to adskilte databaser – en til journalistik og en til markedsføring?

»Nej, det gør det ikke. Men der skal være en meget klar og umiddelbar sondring for læserne mellem, hvad der er hvad.«

Selv om den kommercielle omlægning af ibyen.dk var en fejl, så mener Bo Lidegaard ikke, at den har skadet Politikens omdømme.

»Nej, det tror jeg ikke, den har på den store klinge. Men vi skal hele tiden som chefredaktion være opmærksomme på, hvor der kan pible troværdighed ud. Når noget, vi gør eller har gjort, skaber problemer af den karakter, så er det vores ansvar at skride ind. Også selv om det er os selv, der har truffet den beslutning, der førte til problemerne. Sådan er det nogle gange, og så må vi finde en anden model,« siger han.

Ikke en spareøvelse

Politiken fyrede i december 2013 to medarbejdere, heraf var den ene journalist på ibyen.dk.

Flytter I nye journalistiske muskler til Kultur-redaktionen, nu hvor de skal levere til en platform mere?

»Det er hele idéen med denne integration, at de enkelte journalister kommer til at arbejde på flere platforme og i flere forskellige sammenhænge. Den redaktion, vi kommer til at køre med, vil levere til alle platforme. Hvordan det arbejde skal fordeles præcist, er noget, vi justerer løbende,« siger Bo Lidegaard.

Redaktionen får en platform mere til journalistik. Betyder det, at I opruster tilsvarende på mandskab?

»Det er vores helt generelle opfattelse, at der ligger en redaktionel oprustning i at sammenføre de digitale og trykte redaktioner, fordi vi dermed får styrket det redaktionelle indhold og undgår dobbeltarbejde. Det vil give sig forskelligt udslag på de forskellige redaktioner. Der foregår et større puslespil, og det vil jeg meget nødigt sidde her og splitte op på de enkelte redaktioner.«

Men betyder det ikke, at de samme journalister skal producere mere – fordi de får endnu en platform?

»I den proces, hvor vi integrerer print og digitalt, opstår hele tiden spørgsmål om, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst. Det er en del af tilrettelæggelsen af den integration, at vi løbende bemander de enkelte redaktioner så optimalt, som ressourcerne tillader,« siger han og tilføjer:

»Det her er ikke en spareøvelse. Det betyder heller ikke, at der samlet set skal laves mere journalistik. Tværtimod er vores strategi, at der skal laves mindre, men mere unik journalistik på Politiken. Der er ikke tale om, at vi skruer op for produktionskravene her,« siger Bo Lidegaard.

0 Kommentarer