Politiken: Netmedier vil få støtte

Mediestøtteudvalget lægger op til, at netmedier skal have del i mediestøtten. Det skriver Politiken i dag. Avisen har fået kendskab til indholdet i den endnu ufærdige rapport.

Mediestøtteudvalget lægger op til, at netmedier skal have del i mediestøtten. Det skriver Politiken i dag. Avisen har fået kendskab til indholdet i den endnu ufærdige rapport.

Mediestøtte skal gives til netmedier som Altinget.dk og Avisen.dk. Sådan lyder anbefalingen fra det såkaldte Dyremose-udvalg til politikerne, ifølge Politiken som har fået kendskab til et udkast til en rapport.

Her fremgår det, at man vil anbefale en omfordeling af distributionsstøtten, som er en pulje på 400 millioner, der i dag er forbeholdt medier, som udkommer på papir. Det er en udvikling som danske netmedier har kæmpet for i lang tid, og som også blev foreslået i den statslige mediestøtteordning i 2009. Ejer af Altinget.dk Rasmus Nielsen er en af de varmeste fortalere, og denne gang tror han det lykkes:

»Dels har vi en ny regering, som har talt varmt for støtte til netmedier. Dels har dagbladene jo brug for at udvikle sig på nettet, så vores interesser er blevet mere sammenfaldende,« siger Rasmus Nielsen til Politiken.

Rasmus Nielsen har tidligere over for Journalisten.dk luftet tanker om, at den nye regering er godt for dem, der støtter en omlægning af støtten. 

Både Socialdemokratiet og Venstre giver over for Politiken også udtryk for, at de gerne ser distributionsstøtten gå til netmedier.

Udvalget med tidligere finansminister Henning Dyremose i spidsen skal aflevere rapporten til den kommende kulturminister d. 1. oktober. I rapporten anbefaler de, at man støtter journalistikken i stedet for distributionen. Man skal ifølge Politiken således have en redaktion af en vis størrelse, der laver original journalistik for i første omgang at kvalificere sig til støtten.

Dernæst udmåles støtten ud fra objektive kriterier som for eksempel antal journalister eller den samlede lønsum. Mogens Jensen fra Socialdemokratiet så dog gerne, at mindre medier også blev tilgodeset i den nye ordning:

»Det er den rigtige vej at gå. Jeg tror dog ikke, at antallet af rigtige journalister kan stå alene som grundlag for tildeling af støtte. Vi skal også sikre lokale og regionale medier, små nyskabende medier med få ansatte og dybdeborende journalistik,« siger Mogens Jensen til Politiken.