Politiken: Netmedier vil få støtte

Mediestøtteudvalget lægger op til, at netmedier skal have del i mediestøtten. Det skriver Politiken i dag. Avisen har fået kendskab til indholdet i den endnu ufærdige rapport.

Mediestøtteudvalget lægger op til, at netmedier skal have del i mediestøtten. Det skriver Politiken i dag. Avisen har fået kendskab til indholdet i den endnu ufærdige rapport.

Mediestøtte skal gives til netmedier som Altinget.dk og Avisen.dk. Sådan lyder anbefalingen fra det såkaldte Dyremose-udvalg til politikerne, ifølge Politiken som har fået kendskab til et udkast til en rapport.

Her fremgår det, at man vil anbefale en omfordeling af distributionsstøtten, som er en pulje på 400 millioner, der i dag er forbeholdt medier, som udkommer på papir. Det er en udvikling som danske netmedier har kæmpet for i lang tid, og som også blev foreslået i den statslige mediestøtteordning i 2009. Ejer af Altinget.dk Rasmus Nielsen er en af de varmeste fortalere, og denne gang tror han det lykkes:

»Dels har vi en ny regering, som har talt varmt for støtte til netmedier. Dels har dagbladene jo brug for at udvikle sig på nettet, så vores interesser er blevet mere sammenfaldende,« siger Rasmus Nielsen til Politiken.

Rasmus Nielsen har tidligere over for Journalisten.dk luftet tanker om, at den nye regering er godt for dem, der støtter en omlægning af støtten. 

Både Socialdemokratiet og Venstre giver over for Politiken også udtryk for, at de gerne ser distributionsstøtten gå til netmedier.

Udvalget med tidligere finansminister Henning Dyremose i spidsen skal aflevere rapporten til den kommende kulturminister d. 1. oktober. I rapporten anbefaler de, at man støtter journalistikken i stedet for distributionen. Man skal ifølge Politiken således have en redaktion af en vis størrelse, der laver original journalistik for i første omgang at kvalificere sig til støtten.

Dernæst udmåles støtten ud fra objektive kriterier som for eksempel antal journalister eller den samlede lønsum. Mogens Jensen fra Socialdemokratiet så dog gerne, at mindre medier også blev tilgodeset i den nye ordning:

»Det er den rigtige vej at gå. Jeg tror dog ikke, at antallet af rigtige journalister kan stå alene som grundlag for tildeling af støtte. Vi skal også sikre lokale og regionale medier, små nyskabende medier med få ansatte og dybdeborende journalistik,« siger Mogens Jensen til Politiken.

4 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
20. SEPTEMBER 2011
Re: Politiken: Netmedier vil få støtte

Min holdning er, at mediestøtten helt skal afskaffes, for de gode kvalitetsmedier, er de medier som folk gerne vil betale for at læse, og derfor vil de gode medier altid overleve.

Og hvis politikerne er så dumme, at de vælger at bevare mediestøtten, og udvide den til også at omfatte netmedier, så skal den dæleme gælde for ALLE netmedier uanset størrelse og politisk ståsted.

Det klogeste ville dog være, at politikerne besluttede at afvikle mediestøtten, og i stedet kunne de så beslutte, at tilbyde alle net-medier, at de vil financiere etableringen af et fælles klik-betalingssystem, hvor læserne på en nem og enkel måde kan betale 5, 10, 25 eller 50 øre, for hver nyhed eller artikel som de læser.

Et fælles klik-betalingssystem vil nemlig ha' den store fordel, at læserne kun skal betale et sted, og så kan de surfe rundt og læse nyheder på de forskellige mediers web-sites, lige som de plejer at gøre, og hver gang de klikker på en nyhed, så koster det et givent beløb, som bliver trukket fra deres konto.

Et fælles klik-betalingssystem har også den store fordel, at små nystartede medier, som ikke har økonomiske ressourcer til at etablere deres eget betalingssystem, de vil ikke være presset til at starte op som et gratis reklamefinansieret medie, der ødelægger markedet for de andre medier.

Det vil jo løse alle problemer, hvis vi kan få afskaffet de forældede papiraviser, og få lært folk, at de skal betale for at læse nyheder mediernes web-sites, det holder jo ikke i længden, at medierne publicerer deres nyheder gratis på Internettet, og at de så samtidigt skal holdes i live for skatteydernes penge, på den måde ender det jo op med, at staten ejer og driver alle medier. 

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen 

Teddy Gehrke
20. SEPTEMBER 2011
Re: Politiken: Netmedier vil få støtte
Mon ikke, at dagblade og tv-stationer kan finde ud af at udskille deres web-aviser som selvstændige selskaber og "afhængige" netmedier? Hvor svært kan det være?
Mikael Nielsen
20. SEPTEMBER 2011
Re: Politiken: Netmedier vil få støtte

Offentlig støtte til medier skal da i stedet afskaffes helt. Hvis folk ikke gider læse og støtte et medie - ja så skal det da ikke støttes med offentlige kroner. Det er noget skidt, at staten støtter medier. De er dermed i et afhængighedsforhold, ligemeget om de vil indrømme det eller ej.

I stedet for at finde på nye måder at kanalisere penge til medierne, så burde folketinget afskaffes al støtte, så vi kan få medier som er fri for staten.

Hvis man vælger at fortsætte med at støtte medier, så bør ALLE - og her mener jeg ALLE - medier have støtte, store som små. Ligemeget om det er en enkelt mand der sidder og skriver eller der er 40 mand på redaktionen. For ellers er der unfair konkurrence og det er der nok af med støttesystemet i dag. 

Michael Bjørnbak Martensen
20. SEPTEMBER 2011
Re: Politiken: Netmedier vil få støtte

Altinget er et meget seriøst medie, så det vil være meget fint med nogle offentlige støttekrobner til dem. Lige ledes avisen.dk.

Problemet er bare, at altinget.dk ikke er offentligt tilgængeligt i modsætning til avisen. dk. 

Derfor vil det være udmærket, hvis støttekronerne tildeles til produkter  hos altinget.dk hvor offentligheden er fri adgang.