Politiken lader sig ikke lokke til krisemøde om Radio Møller

Forsøget på at lokke de store mediehuse til at overveje Radio Møller en ekstra gang ser ud til at mislykkes. Forud for morgendagens ekstraordinære krisemøde om den planlagte news-/talk-radiostation, takker JP/Politikens Hus nej.

Forsøget på at lokke de store mediehuse til at overveje Radio Møller en ekstra gang ser ud til at mislykkes. Forud for morgendagens ekstraordinære krisemøde om den planlagte news-/talk-radiostation, takker JP/Politikens Hus nej.

Radio- og tv-nævnets håb om at få blot nogle få betydningsfulde spillere i Danmark på banen ser dermed ud til at kuldsejle.

Et særligt spørge- og dialogmøde vedrørende FM4-udbbudet, som der er indkaldt til med meget kort varsel, skulle gøre kulturminister Per Stig Møllers radioprojekt mere spiseligt. Men nej.

Koncerdirektør for JP/Politikens Hus, Stig Ørskov, siger til DR Kultur, at man ikke kommer:

"Vi takker for invitationen til dialogmødet. Men ser ikke noget formål i at deltage, da Radio- og tv-nævnet os bekendt ikke kan lave udbudsteksten om. Og man kan ikke fortolke sig ud af de begrænsninger, som udbudsteksten lægger på den redaktionelle frihed," siger Stig Ørskov til DR Kultur.

Som Journalisten.dk kunne fortælle i går, så er dialogmødet at betragte som et krisemøde, der helst skulle få bare een stor aktør til at interessere sig for Radio Møller – udover Berlingske, som sandsynligvis byder.

Men JP/Politikens Hus mener udbudsmaterialet er uforeneligt med virksomhedens opfattelse af den redaktionelle frihed.

0 Kommentarer