Retsreportage

Politiken-journalist har klaget til Højesteret – håber på færre lukkede døre i retssager

Journalist Frank Hvilsom kan ikke dække retssager om tvangsudvisning af somaliere, fordi der per automatik er dobbeltlukkede døre

Er det i orden, at journalister konsekvent bliver mødt af dobbeltlukkede døre, når der kører retssager om tvangsudvisning af borgere til Somalia?

Det spørgsmål skal Højesteret tage stilling til på baggrund af en klage fra journalist Frank Hvilsom, der skriver om retssikkerhed for flygtninge og indvandrere på Politiken.

”Der er ifølge Menneskeretskonventionen og retsplejeloven offentlighed i den danske retspleje, men ikke når det gælder tvangsudvisning af somaliere, hvor der de seneste seks-syv år har været dobbeltlukkede døre på grund af ’hensynet til fremmede magter’,” forklarer Frank Hvilsom.

Frank Hvilsom siger, at somaliere er den eneste befolkningsgruppe her i landet, som møder de vilkår, og sådan har retstilstanden været, siden Danmark indgik en hemmelig, mundtlig aftale for syv år siden med de somaliske myndigheder om tvangsudvisningssagerne.

Dybt hemmelige retssager

Konkret betyder det, at Frank Hvilsom ikke kan beskrive, hvad sagerne handler om, fordi han ikke kan dække retsmøderne.

”Somaliernes egne forsvarere må heller ikke fortælle mig om sagerne. Faktisk kan advokaterne få problemer, hvis bare de fortæller mig, at der er en sag,” siger han.

Frank Hvilsom forklarer, at han møder en konsekvent brug af dobbeltlukkede døre.

”Og det gør det selvfølgelig mere interessant at vide, hvad det egentlig handler om,” siger Frank Hvilsom.

Kun en enkelt gang har en dommer tilladt åbne døre. Det var i oktober 2023 ved retten i Holbæk.

”En klar fejl”

Kort tid efter var der alligevel dobbeltlukkede døre ved en retssag i Hillerød, hvor Frank Hvilsom var til stede. Det protesterede Frank Hvilsom over, men klagen blev afvist af retten.

Han valgte at kære den afgørelse til Østre Landsret, men herfra lød konklusionen, at Frank Hvilsom ikke var klageberettiget.

”Da journalisten ikke har været til stede i det retsmøde, hvor retten behandlede spørgsmålet om selve dørlukningen, kan han ikke kære dette spørgsmål,” står der i kendelsen fra Østre Landsret.

Den afgørelse mener Frank Hvilsom er ”en klar fejl” og ”ulogisk”.

Han påpeger, at han jo var til stede i retten i Hillerød, men han befandt sig ikke i selve retslokalet, da beslutningen om at fastholde dørlukningen blev truffet.

”Jeg måtte jo ikke være derinde. Det har vi jo ikke lov til som journalister.”

Præcedens for andre journalister

Nu hvor Højesteret skal kigge på sagen, håber han, at Østre Landsrets afgørelse bliver omgjort, så den ikke danner præcedens for andre journalister, der protesterer over dørlukninger.

Og så håber han på, at der kan komme større åbenhed om, hvad der egentlig sker i tvangsudvisningssagerne.

”Jeg vil gerne komme nærmere på indholdet af den aftale, der eksisterer mellem Danmark og Somalia. Er Somalia den ”fremmede magt”, der har betinget sig dobbeltlukkede døre? Er der indgået en studehandel, vi skal kende?” spørger Frank Hvilsom.

Han håber, at Højesteret når frem til en kendelse, hvor de fastholder den kurs om større åbenhed, der blev lagt i sagen om PET-agenten Ahmed Samsam.

”Hvis noget er hemmeligt, kan man jo have delvist lukkede døre ligesom i Samsam-sagen.”

0 Kommentarer