Politiken dropper nyhedsbåndet

»Det ligger i den levende avis, at du aldrig har fundet den endelige form« siger chefredaktør Bo Lidegaard, der vender tilbage til den tidligere sammenblanding af nyheder og baggrundsstof.

»Det ligger i den levende avis, at du aldrig har fundet den endelige form« siger chefredaktør Bo Lidegaard, der vender tilbage til den tidligere sammenblanding af nyheder og baggrundsstof.

Det er slut med at adskille nyheder og baggrunds- og perspektiv-artikler i Politiken. Fra torsdag vender avisen tilbage til gamle dyder, hvor de skarpe nyheder og de mere langhårede analyser får lov at ligge side om side.
Både i 1. og 2. sektion sløjfer man således det 'nyhedsbånd', som blev indført i 2006.

»Det vi har lært, er, at man ikke kan adskille tingene. Vi er primært et nyhedsmedium, folk forventer at læse nyheder, og vi er nået til en erkendelse af, at det ikke er relevant at sondre mellem nyheder og perspektivering,« siger chefredaktør Bo Lidegaard og tilføjer, at ændringen samtidig er en konsekvens af en glidende udvikling, der allerede var i gang.

Nyhedsbåndet holdt i fem år. Var det et mislykket eksperiment?

»Det vil jeg ikke sige. Du laver avisen i overensstemmelse med det mediebillede og den tid, du er i. Efter nogen tid laver du den så om og tilpasser de ting, der måske ikke fungerer så godt. Det ligger i at være levende avis, at du aldrig har fundet den endelige form. Men det er jo ikke nogen ny avis – langt det meste vil være genkendeligt. På den måde er det meget udramatisk,« siger Lidegaard.

Men i praksis vender I vel tilbage til gamle dyder?

»Det er klart, vi ligger i forlængelse af en gammel tradition. Men i forhold til for ti år siden, vil der stadig være en større vægtning af analyser og perspektivering,« siger Lidegaard.

De korte formater i note-længde vil stadig optræde, blot ikke separat for oven. Til gengæld vil man på side 2 kunne danne sig et nyhedsoverblik med mange elementer. En anden mindre nyskabelse er et 'dagens tema' i 1. sektion, hvor man afsætter 1-3 sider til en dagsordensættende egenhistorie.

Ændringerne træder i kraft på torsdag og sker i første omgang kun i 1. og 2. sektion, men ifølge Lidegaard vil man efterfølgende begynde at kigge på de øvrige sektioner.

For arbejdsfordelingen blandt medarbejderne vil det som udgangspunkt ikke have nogen betydning, siger chefredaktøren.

Indførslen af nyhedsbåndet på Politiken blev i sin tid kritiseret fra flere sider, blandt andet af den daværende chefredaktør på Journalisten Jakob Elkær, der i dag er medieredaktør på Politiken.

1 Kommentar

Nels Sørensen
25. NOVEMBER 2011
Re: Politiken dropper nyhedsbåndet
Bo Lidegaard: "Det ligger i at være levende avis, at du aldrig har fundet den endelige form."

Giver den sætning overhovedet mening?

Gid "man" dog – når vi nu på dansk, modsat engelsk, er velsignet med muligheden – igen begynder at benytte det lille ord "man", når det er dét, vi mener i stedet for anglificeringen "du", når det nu ikke er dét, vi mener.