Politiken bringer læserbrev fra medarbejderne

Politikens medarbejdere har skrevet et læserbrev om den "frygtbaserede ledelse" på avisen, som er sendt til både Politiken og Journalisten

Politikens Medarbejderforening har skrevet et læserbrev, som her til morgen er i den trykte Politiken. Læserbrevet er også sendt til Journalisten og bringes her i sin helhed:

"Vi i Politikens Medarbejderforening har nedlagt arbejdet i to dage, fordi vi på det kraftigste tager afstand fra den ledelsesstil, som vi er blevet mødt med i forbindelse med to fyringssager. Vi er som medarbejdergruppe ekstremt fleksible og omstillingsparate og lægger i øvrigt langt flere timer i vores arbejde, end vores overenskomst tilsiger. Derfor er vi voldsomt utilfredse med, at to meget omstillingsparate journalister er mødt på arbejde mandag morgen og er blevet mødt med en fyreseddel – uden forudgående varsel om fyringer, uden kritik af deres arbejde og uden et forsøg fra ledelsen på at genplacere de pågældende i andre positioner.

Det er et brud på den tillid, der traditionelt har været fremherskende på Politiken, hvis ånd og kultur er åben og dialogbaseret. Efter vores opfattelse har den nuværende ledelse med et trylleslag indført en frygtbaseret ledelse, hvor ansatte ikke længere kan føle sig sikre på, hvad morgendagen bringer. Vilkårlige fyringer er hverken befordrende for det journalistiske produkt eller journalisternes lyst til at påtage sig nye arbejdsopgaver for at imødekomme mediets løbende og nødvendige ændringer.

Derudover tager vi på det kraftigste afstand fra, at avisen og netavisen er udkommet, mens vi har nedlagt arbejdet. Og det er oven i købet sket på en måde, som er i strid med avisens etiske og journalistiske retningslinjer, som ledelsen selv har ansvar for at overholde. Fejlbehæftede og ellers kasserede artikler er blevet udgivet i ansatte journalisters navn uden forudgående citattjek hos kilderne. Og det på trods af, at chefredaktør Bo Lidegaard i diverse medier har gjort gældende, at avisen ville udkomme uden bidrag fra ansatte på journalistoverenskomst. Ydermere har ledelsen udgivet en ufærdig klumme ’Fejl og Fakta’ i Læsernes Redaktørs navn uden hans viden. Dermed har ledelsen overtrådt reglerne for avisens journalistiske ombudsmand, der er til for at sikre hans uafhængighed.

Ikke mindst for læsernes skyld opfordrer vi Politikens ledelse til at genoptage den åbne og dialogbaserede ledelse, der indtil nu har kendetegnet bladet. Vi er fuldt ud bevidste om de vanskelige forhold i mediebranchen og ønsker at medvirke til at udvikle og bevare Politiken som en stærk avis på alle platforme.

Politikens Medarbejderforening"

1 Kommentar

Lis Lendal
14. DECEMBER 2013
Ovenstående lyder da grimt.

Ovenstående lyder da grimt.
Hilsen Lis Lendal