Politiet vil have ret til at redigere

Politiet åbner gerne gitterportene for tv. Men kun hvis pressen skriver under på en kontrakt, der giver politiet mulighed for at redigere i båndene. Det erfarede TV2 ØST op til topmødet. Justitsministeriet følger trop. Det arbejder på at udforme en kontrakt mellem pressen og politiet. Ifølge pressejurist er det lig med censur.

Københavns Politi har via programmer som 'Station 1' på DR og 'Station 2' på TV2 inviteret pressen indenfor. Men på politiets vilkår; nemlig med krav om, at tv-folkene underskriver en kontrakt, der giver politiet adgang hele vejen ind i redigeringsrummet.

Ifølge pressejurist Oluf Jørgensen underlægger journali-sterne sig censur ved at skrive under på kontrakten.

"Det fremgår sort på hvidt, at politiet ud fra nogle vage kriterier kan gå ind og klippe i råbånd, og endda klippe i det sammenredigerede," siger Oluf Jørgensen.

"Justitsministeriet har tidligere præsenteret en kontrakt meget lig den, Københavns Politi bruger. Men den blev så kritiseret, at den foreløbig er trukket tilbage," forklarer Oluf Jørgensen.

Justitsministeriet oplyser dog, at de arbejder videre på udformningen af kontrakten.

"En sådan kontrakt er jo et klokkerent eksempel på, at her kan myndighederne virkelig styre," fortsætter han.

Klaus Wendelboe, nyhedsredaktør på TV2 ØST, er selv blevet præsenteret for Københavns Politis kontrakt. Han mener, det er et alvorligt indgreb i pressefriheden.

"Ved at skrive kontrakten under lægger du redigeringen i hænderne på politiet," siger Klaus Wendelboe.

"Pressen har til opgave at beskrive, hvordan politiet løser sine opgaver, og med kontrakten er medierne principielt afskåret fra det," fortsætter han.

TV2 ØST skulle underskrive kontrakten i forbindelse med en reportage omkring forberedelserne op til topmødet i Helsingør.

Klaus Wendelboe nægtede at skrive under, og reportagen blev aflyst. Han var vred over, at kontrakten gav politiet beføjelser til at bestemme, hvad der skulle med i indslaget.

 

Klager
Ifølge Rigspolitiets pressechef, Søren Kragh Pedersen, er den kontrakt, Københavns Politi benytter, ikke et udspil fra Rigspolitiet. Han mener dog, det er fornuftigt, at der er klare retningslinier, efter den massive kritik politiet blev udsat for efter Lars Engells dokumentarprogrammer om 'Station 1' i København.

Den kritik er årsag til, at Ju-stitsministeriet har forsøgt at formulere en standardkontrakt mellem presse og politi.

Sektionsleder i Justitsmini-steriet, Peter Hindsberger, oplyser, at især ved dokumentarudsendelser kan forholdet løbe af sporet.

"Der var en del sager med klager fra pårørende til narkomaner, der havde medvirket i 'Station 1' programmerne på DR. Det var medvirkende til, at vi forsøgte at lave en formaliseret ordning," forklarer Peter Hindsberger.

Han forventer, at en kontrakt eller et cirkulære kan være færdigt i løbet af år 2002 eller i begyndelsen af år 2003.

 

Sanktioner
Københavns Politis talsmand, Flemming Steen Munch, oplyser, at politiet har benyttet kontrakten gennem de seneste fem år, men at de ikke har reelle sanktionsmuligheder.

"Vi har ikke tænkt os at gå i fogedretten eller få nedlagt fogedforbud. Det foregår faktisk som en fornuftig dialog. Hvis man havde et medie, som lader hånt om det, så er det klart, så har vi gjort en erfaring med det medie, som naturligvis kommer til at kendetegne det fremtidige samarbejde," siger Flemming Steen Munch.

"Sanktionen vil nok være, at det vil blive noget vanskeligere for den journalist. Det er ikke ham, der står først i køen," fortsætter han.

Flemming Steen Munch husker kun et enkelt tilfælde, hvor politiet har gjort brug af kontrakten. Han afviser, at politiet sidder med i redigeringsrummet og ser båndene igennem.

"Det eneste tilfælde, jeg hu-sker, var i forbindelse med Nørrebro-serien, hvor vi mente, der var en demonstrant, som skulle have en bjælke for ansigtet," siger Flemming Steen Munch.

 

Selvcensur
Oluf Jørgensen frygter, at selv om kontrakten mellem pressen og Københavns Politi ikke bliver brugt, kan den alligevel resultere i, at journalisterne underlægger sig selvcensur. Det vil sige, at journalisterne tilpasser sig det, de regner med, at politiet kan acceptere for at kunne fortsætte samarbejdet.

På 'Station 2' er de opmærksomme på, at aftalerne med politiet ikke skal overtrædes.

"Vi har lavet aftaler, når vi har fulgt efterforskningen på et tidligt stadie," forklarer redaktør for Station 2, Camilla Karlslund.

"Station 1 balladen startede det hele. Efter det er politiet blevet mere forsigtige. De fik meget kritik for at lade pressen gå for langt," siger Camilla Karlslund.

Hun forklarer, at det er aftaler, som handler om, at de ikke må gøre noget, som kan skade efterforskningen, ofre eller vidner.

"Jeg har ikke oplevet, at politiet har siddet med i redigeringsrummet. De stoler på, at vi overholder aftalerne. Hvis vi ikke gør det, og sender det ud, så er det klart, at samarbejdet ophører," fortæller Camilla Karlslund.

Læs også: TV2 ØST på barrikaderne

 

0 Kommentarer