Politi overvejer stadig sigtelse i lækagesag

Forældelsesfrist i skattelækage nærmer sig, og politiet overvejer stadig, om der eventuelt skal rejses sigtelse: »Vi tænker, vi tager stilling, vi melder ud,« siger politidirektør Johan Reimann

Forældelsesfrist i skattelækage nærmer sig, og politiet overvejer stadig, om der eventuelt skal rejses sigtelse: »Vi tænker, vi tager stilling, vi melder ud,« siger politidirektør Johan Reimann

Københavns Politi vil endnu ikke sige, om der skal rejses sigtelse i sagen om lækage af Helle Thorning-Schmidts private skatteoplysninger til BT.

Det er tidligere kommet frem, at forældelsesfristen for eventuelle sigtelser i sagen er tæt på. Sagen forældes ifølge medieomtale den 16. september i år. Kan der siges noget fra politiets side om eventuelle sigtelser?

»Om det spørgsmål kan jeg sige følgende: I talende stund tænker vi over de oplysninger, der er kommet frem fra undersøgelseskommissionen,« siger politidirektør Johan Reimann.

»Hvis man skal sige det helt kort, så kan jeg sige, at vi tænker, vi tager stilling, vi melder ud.«

Hvad er kommentaren til, at BT ikke er blevet afhørt i sagen, sådan som Berlingske i dag skriver?

»Jeg vil ikke udtale mig om den konkrete sag, herunder hvilke efterforskningsmæssige skridt der tages. Men helt overordnet kan jeg sige, at hvis BT ønsker at afgive forklaring, er der al mulig lejlighed til det den dag i morgen,« siger politidirektør Johan Reimann til journalisten.dk.

1 Kommentar

Mikkel Munck
6. SEPTEMBER 2012
Re: Politi overvejer stadig sigtelse i lækagesag

Det er et særdeles besynderligt forløb vi er vidne til i denne sag. Og sagen bliver ikke mindre mystisk af de mærkværdige kommentarer, som politidirektør Johan Reiman kommer med. 

Johan Reimann kender vi fra Tamil-sagen, hvor han også havde en højst uheldig og kritisabel rolle i justitsministeriets forsøg på at obstruere en opklaring af sagen. 

I Tamil-sagen "...blev han kritiseret for sin rolle i den såkaldte 'telefax-skandale'. Her lykkedes det ham at koble ombudsmanden af Tamil-sagen ved at få Grethe Fenger Møller til at indkalde ministeren til møde i retsudvalget. I Tamilrapporten, der kortlagde ansvaret for skandalen, blev det konkluderet, at Reiman kunne kritiseres for den manøvre, men sagen udviklede sig aldrig til en regulær tjenestemandssag" (Politiken 19. maj 2009).

I Skatte-sagen har Københavns Politi under Johan Reimanns ledelse blandt fået kritik for følgende: 

- Stik imod sædvane vælger Reimann, at udtale sig om en igangværende efterforskning til Berlingske. I interviewet udtaler han, at der kan være situationer, hvor det kan være lovligt at lække og viderebringe fortrolige oplysninger. Reimann hævder senere, at det blot var en generel henvisning til den såkaldte whistleblower-paragraf og ikke en kommentar møntet på den aktuelle sag. Denne præcisering glimrer dog ved sit fravær i Berlingskes spalter og blev også først fremsat i pressen efter næsten en uge. Det er også værd at bemærke, at flere eksperter udtaler, at Reimann er helt galt afmarcheret og at han udmærket må være klar over det. 

- Detaljer fra politiets afhøringsrapporter finder på mystisk vis vej til BT.

- Det viser sig at Københavns Politi ikke har forelagt de endelige afhøringsrapporter for de afhørte til gennemlæsning, igen stik imod sædvane. At det ikke blot er usædvanligt, men også direkte i strid med retsplejeloven møder stærk kritik fra dr. jur. Eva Smith, der også gør opmærksom på, at de afhørtes manglende gennemlæsning af rapporterne ødelægger deres værdi i en retssag. Hvad der forekommer endnu mere mystisk er, at det tilsyneladende kun er de mistænkte i sagen, der ikke har fået forelagt deres afhøringsrapporter. 

- Københavns Politi udtaler på Skattekommissionens første dag, at betjenten, der har forestået afhøringerne af flere af de mistænkte, ikke vil være tilstede i salen(!)

-  Det viser sig her blot halvanden uge før forældelsesfristen træder i kraft, at BT endnu ikke er blevet afhørt af politiet. Flere eksperter udtaler på den baggrund både undren og kritik af Københavns Politi. 

Som ovenstående viser, så er politiets efterforskning af Skatte-sagen på mange områder ganske usædvanlig for en så alvorlig og profileret sag. Og man kan med rette frygte, at politidirektør Johan Reimann har fået samme rolle i denne sag, som han havde under Tamil-sagen: At sørge for at inddæmme skaderne og forhindre en mulig retsforfølgelse af de involverede.

Det bliver spændende at følge sagen de næste mange måneder og år. Og så må vi jo sætte vores lid til, at Christoffer Guldbrandsen tør, hvor andre journalister tier i sit nye program på Radio 24/7 'Regnskabets Time'.