Plummer: »Ulrik Haagerup skal have mere magt«

Bag dagens 40 cheffyringer i DR og hele omstruktureringen gemmer der sig en historie om magten i DR's top - herunder magtdelingen mellem DR's direktion og divisionscheferne samt hvem der skal have indflydelse på nyhedsproduktionen.

Bag dagens 40 cheffyringer i DR og hele omstruktureringen gemmer der sig en historie om magten i DR's top – herunder magtdelingen mellem DR's direktion og divisionscheferne samt hvem der skal have indflydelse på nyhedsproduktionen.

DR's nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, var ikke bleg for at slå det fast med syvtommersøm allerede tidligt i morges. Endda inden DR's chefer selv fik den officielle version om nedlæggelsen af de ca. 40 chefstillinger.

Før chefmødet klokken ni, fortalte han således Journalisten.dk, at der ikke er tale om fyringer – men omstrukturering.

Nu bekræfter generaldirektør Kenneth Plummer i et interview med Journalisten.dk, at dagens øvelse skal ses som meget mere end en række fyringer. 

Umiddelbart gentager han godt nok den pæne officielle udlægning, som DR's egen presseafdeling har været ude med – omend i en uddybet version:

»Formålet med den her nye struktur er at bringe indholdsproduktionen endnu mere i centrum i DR. Vi har nu bygget DR færdig, fået styr på økonomien og sat klare strategiske pejlemærker. Vi har kraftig vækst, så nu har vi overskud til at fokusere 100 procent på indholdsproduktionen. Derfor laver vi den her ændring,« siger han.

Men Kenneth Plummer gør det samtidig også klart, at der med den nye struktur vil blive flyttet rundt på magten. Eksempelvis på spørgsmålet om, hvor meget DR Medier nu skal trække sig tilbage til det, de oprindeligt var født til – den overordnede programstrategi:

»Det er dér, vi nu har foretaget os et paradigmeskifte,« siger Kenneth Plummer til Journalisten.dk og uddyber:

»For eksempel rykkes den detaljerede nyhedsstrategi nu over til nyhedsdirektøren – men i tæt samarbejde med DR Medier.«

– Det vil altså sige, at DR's nuværende nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, skal have langt større magt over nyhedsstrategien?

»Ja, for eksempel,« siger Plummer og tilføjer:

»Målet er at få en større forankring af strategien i hele virksomheden og større ansvar i den enkelte afdeling.«

– Flere journalister i DR, som har arbejdet i organisationen i rigtigt mange år, giver i dag over for Journalisten.dk udtryk for, at chefredaktionen – DR Medier – i de senere år har blandet sig i selv de mindste detaljer. At man blander sig i programproduktionen, nyhedsrummet, sågar valg af studieværter og hvilken retning nyhederne skal tage. Det her kunne tyde på, at man fastholder den centrale styring og ikke lader de lokale chefer spille en rolle?

»De, der er ansvarlige for, hvad der sker i nyhedsrummet og i redigeringsrummet, er de programproducerende områder. Det er dem, der har ansvaret.«

– Enkelte af dine ansatte giver dog udtryk for det modsatte og påpeger samtidig, at påfaldende mange i DR Medier har baggrund i TV 2 – Ulla Pors Nielsen, Ninna Kokholm, Lars Grarup – og at de angiveligt skulle være anvarlige for, at DR forfølger en såkaldt "fladpandet" TV 2-formel. Og at de blander sig i selve programproduktionen.

»Det har jeg aldrig hørt. Ansvaret for, hvad der sker i studierne og redigeringsrum – og også nyhedsafdelingen, er de producerende områders.«

– Men hvordan skal det nye snit så lægges? Hvor meget skal DR Medier trække sig tilbage, og hvor meget magt skal de fire nye direktører have (DR Nyheder, DR Oplysning, DR Kultur og DR Danmark, red.) ?

»De fire nye direktører er dem, der nu bliver ansvarlige for indholdsstrategien. Men det er noget, der skal ske i samarbejde med DR Medier. Det, vi lægger vægt på, er helhedstankegangen,« udtaler Kenneth Plummer.

– Din bestyrelsesformand, Michael Christiansen, er i dag ude at sige, at du også selv skal have større magt.

»Det er ikke noget, der optager mig. Når man er generaldirektør, sidder man for bordenden i DR. Jeg har hele tiden haft den magt, som jeg har i dag, og jeg har hele tiden været optaget af, at DR fungerer så godt som muligt.«

– Lars Grarup bliver frataget det strategiske ansvar. Det er vel til gengæld en degradering?

»Nej. Lars er stadig mediedirektør og medlem af DR's direktion og har dermed et kollektivt ansvar. Det, vi har forsøgt at opnå her, er, at hans område er fokuseret på det chefredaktionelle: at lave program og kanalstrategi. Og så har vi rykket det strategiske ansvar over i de fire indholdsproducerende områder. Det er dér, vi laver en ændring,« siger DR's generaldirektør til Journalisten.dk.

– Det kan da kun betragtes som en degradering?

»Det her er noget, vi alle er enige om. Det sikrer en større fælles forankring af vores strategi og giver en bedre balance på tværs af DR. Det er vi alle sammen enige om er en rigtig god løsning. Jeg synes ikke, det er rimeligt at kigge på det som en degradering. I DR kigger vi på helheden – hvordan holdet bedst fungerer. Det synes Lars Grarup også, og han er enig i, at de her ændringer er de rigtige.«

– Hvor længe har den her nye plan været undervejs?

»Den har været undervejs et stykke tid.«

– Hvor længe?

»Det vil jeg ikke svare på.«

– En af de fyrede i dag er Suzanne Moll, som kun nåede at være ny underdirektør med ansvar for strategi i DR Programproduktion i 17 dage i alt. Når den ny plan har været undervejs "et stykke tid", så har man vel også kendt til konsekvenserne, da man ansatte hende – og så nu fyrer hende. Respektløst, ville nogen måske mene?

»Vi har haft en chefkabale, som vi har skullet have til at gå op. Cirka 40 chefstillinger, som nedlægges. Og det har desværre nogle konsekvenser for DR,« siger Kenneth Plummer.

– Men med den slags handlinger, hvordan skal man så fremover kunne få kompetente journalister og de mest attraktive chefer til søge stillinger i DR, når de ikke kan vide sig sikre på noget som helst?

»Jeg mener, DR er en særdeles attraktiv arbejdsplads inden for den danske medieverden. Det vidner interessen for DR også om.«

Læs også: DR-tillidsmand: "Helt rigtigt at skære ned på chefer i DR"

samt: Mette Bock: »Jeg har siddet i bedre direktioner end DR's«

0 Kommentarer