Planer om administrativt samarbejde med Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet og Dansk Journalistforbund har indgået aftale om at undersøge mulighederne for et tættere administrativt samarbejde. Det er ikke en fusion, siger DJs direktør. (opdateret)

I den kommende periode vil Dansk Journalistforbund og Bibliotekarforbundet undersøge de mulige gevinster ved et tættere administrativt samarbejde mellem de to forbund.
Det sker, samtidig med at DJ og Forbundet Kommunikation og Sprog undersøger mulighederne for en fusion.

For Bibliotekarforbundet skal det administrative samarbejde medføre nødvendige besparelser, men også rumme udviklingsmuligheder – og først efter et grundigt analysearbejde, hvor man har sikret sig, at disse parametre kan opfyldes, er forbundet klar til at indgå en egentlig samarbejdsaftale.

I går godkendte forretningsudvalget i DJ forslaget. Direktør i DJ Linda Garlov siger, at DJ allerede har et samarbejde med Bibliotekarforbundet om medlemsbutikken og en del af IT-opgaverne.

»Vi skal nu undersøge, om der er område, hvor det kan betale sig at lave et tættere administrativt samarbejde. Vi gør det ikke, hvis det ikke kan gøres billigere eller bedre – helst begge dele. Det skal give en værdi til medlemmerne,« forklarer hun til Journalisten.

Hun siger, at der ikke er tale om at sammenlægge nogle af de faglige ydelser, men mulige back office-opgaver som IT, økonomiområdet eller medlemsregistreringen.

»Det er bare eksempler på, hvad det kunne være,« understreger Linda Garlov.

Hun tilføjer, at der ikke er nogen sammenhæng med BF-planerne og planerne om en mulig fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog.

Det kan godt ligne første skridt i retning af en fusion. Samarbejdet med KS begyndte jo også med medlemsbutikken og IT-opgaver?

»I forhold til Bibliotekarforbundet er det ikke nogen hemmelighed, at de har rettet henvendelse til os. Og de siger, at de har et stærkt ønske om at bevare deres egen faglige organisation. De er mindre end os og er udfordret økonomisk, hvis de skal overleve som enkeltstående faglig organisation – og der er en af mulighedhederne for dem et tættere administrativt samarbejde med os.«

En fusion ligger ikke kortene, siger Linda Garlov.

»BF har en meget selvstændig fagligt profil, som de værner om.«

Selv om DJ og Bibliotekarforbundet gik med planer om at flytte sammen for 10 år siden, var det dengang heller ikke planen, at de to forbund skulle fusionere, forklarer hun.

Hvordan ser samarbejdet ud om fem år?

»Jeg har da vision om en meget professionel og veldrevet administration, der ikke koster mere end nødvendigt og leverer en god kvalitet. Det håber jeg er resultatet om fem år,« fortæller Linda Garlov.

Bibliotekarforbundets formand, Pernille Drost, vurderer, at samarbejdet vil styrke Bibliotekarforbundet.

»Dansk Journalistforbund er en organisation, som vi i forvejen har et godt samarbejde med både administrativt og politisk, og det er min vurdering, at et administrativt samarbejde vil styrke Bibliotekarforbundet,« siger Pernille Drost til bibliotekarforbundet.dk

(opdateret 12:52 med kommentar fra Linda Garlov)

2 Kommentarer

Finn Arne Hansen
8. MAJ 2013
Da jeg så, at Lars Werge var
Da jeg så, at Lars Werge var blevet LinkedIn med deres formand, tænkte jeg: Godt, lad os få dem med i fusionen. De kan få deres egen søjle, Bibliotekarforvundet. Og journalisterne kan få Dansk Journalistforbund med egen formand.
michael bjørnbak martensen
8. MAJ 2013
Bibliotekarerne flugter
Bibliotekarerne flugter fagligt os langt bedre end KS. Men vi skal nok forudse flere samarbejde med begrundelsen administration og en nogle fælles interesser. Jeg vil ikke have noget imod at være i forbund med bibliotekarerne - men når det er sagt: vi bliver helt sikkert nødt til at se på fagfagligheder, for at sikre fagligheden og den faglige identitet.