Plads til politiske modstandere

  Skånska Dagbladet har siden efteråret trykt to daglige ledere med hver sin politiske observans. Målet er at nå en bredere læserskare og styrke debatten i avisen. Midtjyllands Avis har gjort det stik modsatte. For at give debatten et løft har avisen helt droppet den daglige lede

Skånska Dagbladet har siden efteråret trykt to daglige ledere med hver sin politiske observans. Målet er at nå en bredere læserskare og styrke debatten i avisen. Midtjyllands Avis har gjort det stik modsatte. For at give debatten et løft har avisen helt droppet den daglige lede

DEBAT. Skånska Dagbladet (SkD) bærer centerpartiets borgerlige farve. Da den Socialdemokratiske konkurrent, avisen Arbetet, blev nedlagt i år 2000, søgte mange af dens abonnenter til SkD, som herved fik 15.000 nye abonnenter. De 10.000 er blevet hængende.

»Det virker naturligt som en service til vores nye læsere også at tilbyde en socialdemokratisk leder,« forklarer Lars J. Eriksson, politisk redaktør på SkD.

Avisens ledere optræder på ét og samme opslag med det centerpartiske indlæg på venstresiden og det social-demokratiske til højre.

»Læserne påskønner initiativet. Mange synes, det er interessant at sammenligne holdninger. Vi mærker også, at læserne er blevet flittigere til at deltage i debatten og skrive indlæg. Debatten i avisen er blevet mærkbart styrket,« siger Lars J. Eriksson.

Selv om det hænder, at de to lederskribenter behandler samme emner, er det ikke et krav.

Den Malmø-baserede avis blev grundlagt i 1888 og har i dag godt 40.000 abonnenter. Tanken med leder-satsningen er at styrke avisens position hos de nuværende abonnenter – i særdeleshed dem med socialdemokratiske partisympatier.

»Vi vil givetvis også lokke nye abonnenter til, men det har vi endnu ikke set nogen tegn på. Som så mange andre dagblade befinder vi os i en nedadgående oplagstendens. Det er derfor en langsigtet satsning,« mener Lars J. Eriksson.

Han er overbevist om, at flere aviser vil tage tråden op. I Sverige findes der tre dagblade med dobbelte ledersider, der repræsenterer forskellige politiske ståsteder.

»Mange har jo kronikører med skiftende politisk baggrund, og det er en måde at appellere til forskellige læsere og skabe kontakt med læserne gennem debatindlæg og synspunkter, hvilket giver en levende avis,« siger Lars J. Eriksson.

Börje Alström, docent i journalistik ved universitetet i Sundsvall, har studeret fænomenet med dagblade, som har to ledersider.

»Det, vi kom frem til, var, at læsningen af netop ledersiderne øgedes. Lykkes det at skabe en intern debat i avisen, kan det øge interessen og i sig selv være vigtigt ud fra et demokrati-perspektiv. En intern debat i avisen kan i fremtiden være en vej at gå for at værne om mangfoldigheden i om-råder, som i forbindelse med avisnedlæggelser kun har én lokalavis,« mener Börje Alström.

I dansk optik kunne initiativet være interessant på Bornholm. Her er venstreavisen Bornholms Tidende alene om læserne, efter at den socialdemokratiske Bornholmeren lukkede i 1994. Men Bornholms Tidendes administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør, Bjarne Pedersen, mener ikke, at to forskellige daglige ledere er vejen frem:

»Vi bringer masser af lokalt skrevne synspunkter hver dag. Vi har en levende debat i form af læserbreve, som repræsenterer alle politiske holdninger. Så jeg ser ingen grund til at gøre som Skånska Dagbladet,« siger Bjarne Pedersen.

Han mener heller ikke, at en ekstra leder ville få flere af øens socialdemokrater til at holde Bornholms Tidende.

»Socialdemokraterne er i forvejen velkomne i vores avis, og da vi dækker omkring 60 procent af øens husstande, er vi meget godt med,« siger han.

På den liberale Midtjyllands Avis er man som Skånska Dagbladet opmærksom på at give plads til mangfoldigheden. Men i stedet for at indføre en socialdemokratisk leder har avisen helt droppet at have en leder. Det skete sidste efterår.

Nu har man i stedet Dagens Mening – en politisk kommentar, som kan afspejle et hvilket som helst politisk synspunkt, ikke kun Venstres. Dagens Mening kan være skrevet af chefredaktør Steffen Lange, af folk udefra – herunder tidligere liberale lederskribenter – eller af lokale, der på en læseværdig måde mener noget skarpt. Dagens Mening bringes med navn og billede, så skribenten og ikke avisen hæfter for synspunktet.

»En anonym leder affødte sjældent reaktioner, og som Skånska Dagbladet vil vi gerne favne bredt. Vi har fået en mere levende debat ud af at droppe lederen. Når mit navn og billede er i avisen, får jeg langt flere reaktioner, som også kommer avisen til gavn,« siger Steffen Lange, chefredaktør på Midtjyllands Avis.

Holger Rosenstand er bladets politiske redaktør, og han er ansvarlig for at vælge skribenterne ud til Dagens Mening. Hans ønske er at vægte skribenterne sådan, at der ikke kommer politisk slagside. Han udvælger efter emner, ikke efter holdninger.

»Mange læsere opfatter Dagens mening som en leder. Det er det ikke. Men den har en fremtrædende plads, og det vigtige er, at vi dér præsenterer det, vi traditionelt opfatter som politiske modstanderes synspunkter,« siger Holger Rosenstand.

0 Kommentarer