PIRAT-SNAK

En rolig generalforsamling i Pressefotografforbundet strejfede »foto-pirater« og faggrænser, mens et underskud på 135.000 kroner ikke blev kommenteret.

En rolig generalforsamling i Pressefotografforbundet strejfede »foto-pirater« og faggrænser, mens et underskud på 135.000 kroner ikke blev kommenteret.

Det blev en gammel traver, der optog mest tid på Pressefotografforbundets generalforsamling i Odense den 8. november.
Optagelsespolitik.
Efter Journalistforbundet på delegeretmødet i april vedtog et tre måneders kriterium, har nervøsiteten for »pirat-fotograferne,« der med lave priser undergraver markedet, været stor i PF.
»Vores optagelsespolitik skaber løntrykkere og dermed nedgang i prisniveauet for danske billeder. Det øgede pris-pres på freelancefotografernes arbejde gør, at ingen i fremtiden kan forvente et fast job,« sagde formand for PF Lars Lindskov i sin mundtlige beretning.
Freelancer og næstformand i PF, Søren Skarby, supplerede:
»De pirater, der nu optages, har i mange tilfælde ikke uddannelsen og dermed ikke den faglige opdragelse, der følger med. De underbyder os og dukker ikke op til kurserne om prissætning. Vi har i årevis kæmpet for at få den rigtige uddannelse, og det er lykkedes. Men nu kan de unge ikke få arbejde. Det er dybt deprimerende.«
Formanden for FreelanceGruppen, Kristian Melgaard, mente, at kritikken var forfejlet.
»Den eneste måde at få dem til at tage en ordentlig pris er at få dem ind i forbundet og lære dem, hvordan de skal gøre. At holde dem ude fra forbundet, får dem jo ikke til at holde op med at tage billeder. Tværtimod,« sagde Kristian Melgaard.

Faggrænser
Lars Lindskov kom også ind på faggrænser i sin beretning, hvor han udtrykte bekymring for en mulig fremtid, hvor journalister tager flere billeder og kvaliteten dermed forringes.
Jens-Kristian Søgaard, billedredaktør på Jyllands-Posten, mente dog ikke, at der var grund til bekymring.
»Journalister skal have lov til at fotografere, så længe fokus holdes på kvaliteten. Og det er jo tilfældet nu, mere end nogensinde. Der er kun få journalister, der har lyst. Lad dem dog gøre det.«
Næstformand i Dansk Journalistforbund Christian Kierkegaard var enig:
»Hvis vi skal være med til at præge ændringerne af de lidt stive faggrænser på dette område, så må vi ikke bare sætte os ned og sige, at vi ikke vil være med.«

Ikke et løftet øjenbryn
Regnskabet viste et minus på 135.000 kroner, hvilket formand Lars Lindskov blandt andet forklarede med øgede udgifter til Årets Pressefoto. Han lagde op til, at de forsamlede skulle svare på, om forbundet skulle finde en hovedsponsor af begivenheden, som så blandt andet kunne fremtræde på forsiden af kataloget. Men han fik intet svar fra de over 100 fremmødte fotografer, der altså også stiltiende accepterede det store underskud, uden så meget som en eneste kommentar.
Søren Skarby, Finn Frandsen og Michael Bager blev valgt og genvalgt til bestyrelsen og Mogens Laier genvalgt til revisor.

0 Kommentarer