Piopio tilmelder sig Pressenævnet

Netmediet Piopio har modtaget mediestøtte, men ikke været tilmeldt Pressenævnet. »Det vil vi sørge for at gøre nu, hvor du har gjort os opmærksom på det,« siger chefredaktør og folketingskandidat Peter Hummelgaard

Fremover vil det centrum-venstre-orienterede netmedie Piopio også være underlagt de presseetiske regler. Det har mediet ikke været før, selv om hjemmesiden har modtaget cirka 75.000 kroner i mediestøtte fra staten. Chefredaktør og folketingskandidat for Socialdemokraterne Peter Hummelgaard fortæller, at mediet ikke aktivt har fravalgt Pressenævnet, da Journalisten spørger ham om, hvorfor de ikke vil underlægge sig journalistikkens etiske spilleregler.

»Det tror jeg også, vi mener, at vi skal. Forklaringen ligger i, at vi har brugt de fleste af vores kræfter det første stykke tid på at få organisation og drift til at fungere. Vi har simpelthen ikke taget højde for det. Det vil vi selvfølge gøre. Der ligger ikke nogen egentlig forklaring på det. Indtil nu har vi ikke fået nogen tilkendegivelser om, at folk har været utilfredse med, at vi har brudt etiske eller journalistiske retningslinjer, men hvis det havde været tilfældet, har man altid kunnet kontakte os,« siger Peter Hummelgaard.

I har overskud nok til at sende en ansøgning om mediestøtte. Burde man så ikke også have haft overskud nok til at sende den ene mail til Pressenævnet, hvor man tilmelder sig?  

»Det er ikke noget, vi har tænkt over, og det er noget, vi vil sørge for at gøre nu, hvor du har gjort os opmærksom på det. Det er ikke et fravalg.«

Når man starter et nyt medie op, bør man så ikke være opmærksom på, hvilken verden det er, man træder ind i, og hvilke spilleregler der gælder?

»Jo, selvfølgelig bør man det,« siger Peter Hummelgaard.

Ændring i medieansvarsloven

Som Journalisten tidligere har beskrevet, er det ikke et krav, at medier skal leve op til god presseskik eller være tilmeldt Pressenævnet for at modtage mediestøtte. Før den nye mediestøtteordning blev indført i år, var det kun trykte medier, der kunne modtage støtte fra staten, og de er automatisk tilmeldt Pressenævnet.

I den nye mediestøtteordning blev der åbnet for, at rene netmedier også kan modtage støtte. De falder dog ikke automatisk under medieansvarsloven – og dermed Pressenævnet. Det betyder blandt andet, at et medie som Den Korte Avis ifølge eksperter kan bryde god presseskik og være ligeglade med det, selv om de modtager mediestøtte.

Piopio har altså indtil nu også kunne være ligeglade med god presseskik, selv om de har fået mediestøtte. De har dog ifølge eget udsagn ikke modtaget klager om at have brudt god presseskik.

Flere eksperter og politikere har kritiseret, at man kan se højt og flot på de presseetiske regler, selv om man modtager mediestøtte, og kulturminister Marianne Jelved sagde i sidste uge til Journalisten, at hun nu vil drøfte med justitsministeren, om det er tid til at lave medieansvarsloven om, så netmedier automatisk falder under.

0 Kommentarer