Pind, Wind eller ringe journalistik?

VIEWS. Diskussionerne mellem Marlene "halv-wind" og Søren "vissenpind" har fyldt meget i medierne. Desværre må man konstatere, at diskussionerne er opstået, primært fordi journalisterne ikke har leveret et tilstrækkeligt godt håndværk.

VIEWS. Diskussionerne mellem Marlene "halv-wind" og Søren "vissenpind" har fyldt meget i medierne. Desværre må man konstatere, at diskussionerne er opstået, primært fordi journalisterne ikke har leveret et tilstrækkeligt godt håndværk.

Ifølge JP 18/6 startede sagen, da Ritzau viderebragte Winds mening om regeringens aftale med Dansk Folkeparti om mere grænsekontrol. Her siger hun blandt andet:
"For at klæbe til taburetterne har regeringen givet DF hele scenen og opgivet alle principper for den fri bevægelighed i EU og Danmarks anseelse i udlandet."

Marlene Wind er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Her forsker hun i diverse EU-forhold. Derfor kan hendes viden om EU-forhold være meget væsentlig for at give læsere, lyttere eller seere en bedre forståelse af komplicerede sammenhænge. Omvendt er hendes politiske synspunkter meget lidt væsentlige og bør – for en journalist – rangere på niveau med en hvilken som helst anden borgers politiske synspunkter.

En bemærkning, som at "regeringen klæber til taburetterne", kan næppe siges at kræve den store EU-ekspertise. Det er klart udtryk for en personlig holdning og burde ikke være viderebragt af medierne.

Det kan naturligvis ikke undre, at Marlene Wind og andre fageksperter gerne vil give deres personlige politiske holdninger til kende. Enten direkte eller mellem linjerne. Derfor er det alene op til journalisterne at skille relevante ekspertudtalelser fra irrelevante ekspertudtalelser. Ellers bruger man sine kilder forkert. Hvis man som journalist ønsker at belyse det politiske/holdningsmæssige perspektiv på grænsekontrol, så spørg politikerne eller brug en politisk kommentator. Ikke en EU-ekspert.

Problemet er generelt og ses i stort set alle medier. "Eksperter" spørges til råds om alt mellem himmel og jord, og journalisterne magter sjældent at sondre mellem ekspertens ekspertise og ekspertens personlige holdninger. Det giver en dårligere offentlig debat og risikerer helt at udvande ekspertrollen.

Hvis artiklerne med Marlene Winds markante (politiske) synspunkter var blevet afleveret som hovedopgave på journalisthøjskolen, ville den studerende næppe have bestået.

– Steven Rønnenkamp Holst, journalist, Hadsten

0 Kommentarer