PF’erne ikke tændt på efteruddannelse

Stor bekymring over pressefotografers manglende interesse for efteruddannelse. »Er pressefotografer for dovne?« spurgte den afgående formand for PF.

Stor bekymring over pressefotografers manglende interesse for efteruddannelse. »Er pressefotografer for dovne?« spurgte den afgående formand for PF.

»Vi er i bestyrelsen stærkt bekymrede over den manglende opbakning til efteruddannelse fra medlemmernes side, dels fordi vi dermed risikerer at forringe efteruddannelsen, men ikke mindst er vi bekymrede på jeres vegne!«
Den afgående formand for PF, Hans Otto, lagde i sin mundtlige beretning ikke skjul på, at PF-bestyrelsen var frustrerede over, at Den journalistiske Efteruddannelse har været nødt til at aflyse et specielt designet fotograf-kursus om at opbygge billedfortællinger. Et andet DjE-kursus med den svenske fotograf-stjerne, Anders Petersen, blev kun gennemført med nød og næppe – kun 10 ud af 16 kursuspladser var besat. Og PFs pulje med ophavsretsmidler, som kan søges til studierejser og selvkomponeret efteruddannelse, får ikke ansøgninger nok til, at pengene bliver brugt.
»Er pressefotografer for dovne? Har vi for travlt? Eller gider medlemmerne simpelthen ikke at dygtiggøre sig?« spurgte Hans Otto:
»I en tid, hvor faggrænserne skrider, og konkurrencen dermed forøges, er det utroligt vigtigt, at alle PF'ere holder sig ajour med fagets udvikling og helst er et lille skridt foran.«
80 pressefotografer deltog i PF's generalforsamling, som blev holdt på Nyborg Strand under FagFestival-dagene.
Søren Schnoor fra Aalborg Stiftstidende mente også, der i takt med faggrænsernes forsvinden, skal satses mere på efteruddannelse af PF'ere:
»Der bliver behov for fotografer, der kan skrive lidt mere. Derfor en opfordring til at lave kurser for fotografer for, at de kan begå sig på redaktionerne uden kameraer. Jeg har selv haft meget glæde af at være på kursus sammen med redigerende journalister.«
Freelanceren Christian Asbøls erfaring var, at det var uhyre svært for fotografer at blive optaget på DjE-kurser, som ikke udelukkende henvender sig til fotografer.
Også solidaritet blev sat på dagsordenen:
»Bestyrelsen vurderer, at der blandt vore freelance-kolleger bliver stadig flere, som kører en prismæssig underbudspolitik. Det er stadig tilladt at vise solidaritet – det er kvaliteten og ikke prisen, vi skal konkurrere på. Det er i sig selv bekymrende, at freelancerne underbyder hinanden, i stedet for at sætte sig sammen og blive enige om nogle fornuftige lønkrav,« sagde Hans Otto.
En holdning freelanceren og Kreds 2-formanden, Ib Glaser, var enige i:
»Det, det drejer sig om, er penge. Hvad er den nederste grænse for, hvad vi skal tage for et billede. Det er tid til at tale mere åbent til hinanden om vores priser. Jeg tror, vi skal tage os lidt sammen.«

0 Kommentarer