PFA uddyber efter kritik af investeringer i besatte områder

PFA fik kritik for at investere DJ-medlemmers pensionspenge i ulovligt besatte områder. PFA gav et svar til DJ, men det var HB-medlem Karen Hedegaard ikke tilfreds med. Nu har PFA uddybet over for Journalisten. Karen Hedegaard savner dog stadig svar

»PFA svarer ikke. Det synes jeg er utilfredsstillende!«

Sådan lød det fra Karen Hedegaard, medlem af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, da de på et møde i sidste uge blev orienteret om PFA's etiske overvejelser om investeringer på Vestbredden.

PFA Pension og en række andre danske pensionskasser har investeringer i internationale virksomheder, der bidrager til opretholdelsen af ulovlige bosættelser og aktiviteter på Vestbredden.

Det konkluderede en rapport, som blev publiceret i december 2014 af den danske organisation DanWatch, der overvåger virksomheders sociale ansvar i danske og multinationale virksomheder.

295 millioner kroner

Den største investor er PFA, der ifølge rapporten samlet har investeret 295 millioner kroner på Vestbredden.

DJ samarbejder med PFA via Mediernes Pension, hvor DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening har en gruppeforsikring for medlemmerne.

»Vi skal drøfte, om vi skal stille krav, og hvilke krav vi skal stille. Jeg mener, det er en naturlig ting, at vi tager det op til drøftelse i hovedbestyrelsen. Vi bør have fokus på de etiske aspekter omkring vores pensionsinvesteringer,« sagde Karen Hedegaard til Journalisten i december.

”Kendt ulovlige af blandt andet FN”

Op til mødet i sidste uge trak Karen Hedegaard den nye problemstilling op således:

”Vi har i 2012 besluttet at lukke for investeringer i udenlandske statsobligationer, fordi vi kan risikere at give – omend indirekte – støtte til lande, hvor presse- og ytringsfriheden er under pres. 
Jeg synes, at dette er endnu en problemstilling, der udfordrer vores investeringers etiske profil, og jeg mener derfor, det er på sin plads at tage en principiel drøftelse af sagen og prøve, om vi kan finde veje til at undgå at investere i virksomheder, der deltager i aktiviteter, som er kendt ulovlige af blandt andet FN.”

Etikken også drøftet i 2012

Det er anden gang i løbet af få år, at DJ er løbet ind i udfordringer med etikken i sine investeringer.

december 2012 var problemet, at en lille del af DJ's strejkekasse var placeret i statsobligationer tilhørende lande i den tunge ende af listen over pressefrihed.

Dengang ændrede DJ prompte investeringspolitikken, efter at Journalisten havde rejst sagen, og åbnede – med en vis skepsis – for at anvende op til 15 procent af DJ's samlede kapital på investering i aktier.

Generelt svar fra PFA

DJ's næstformand, Lars Werge, der også er formand for Mediernes Pension, havde før hovedbestyrelsens møde bedt PFA's direktør for koncernkommunikation & public affairs, Morten Jeppesen, forklare sig:

”I november måned udgav selskabet DanWatch en rapport, hvori det konkluderedes, at PFA var et af flere danske selskaber med interesse i multinationale firmaer, der opererer på Vestbredden. Har du mulighed for at formidle oplysning til DJ om, hvordan I har ageret på denne undersøgelse?” hedder det blandt andet i henvendelsen til PFA.

Det svarer PFA dog ikke på i den skrivelse, DJ har fået retur. Svaret er derimod holdt i generelle vendinger.

”Konventionsstridige aktiviteter på den besatte Vestbred er omfattet af vores politik og de screeninger, PFA får foretaget. Finder vi, at selskaberne handler ulovligt, så indgår vi, som aktiv ejer og ansvarlig investor, en dialog med selskaberne om at ændre deres adfærd,” lyder det blandt andet.

DJ-næstformand: Vi er tilfredse

Lars Werge sammenfattede på hovedbestyrelsens møde sit indtryk af PFA således:

»PFA har redegjort for os, at hvis der er noget, der ikke er i orden, så kan PFA gå i dialog. Og hvis tingene ikke er i orden inden for en given periode, så går PFA enten ud af investeringen, eller også bliver det ordnet, og så bliver PFA,« sagde Lars Werge.

Han understregede også, at pensionsordningen er indrettet således, at medlemmer, der ønsker det, selv kan flytte over i andre investeringer.

»Med de svar, der er kommet, kan vi være tilfredse. Og jeg tror, de synes, at vi er med til at holde dem i ørerne,« sammenfattede Lars Werge.

HB-medlem: Ikke tilfreds

Karen Hedegaard fremhævede på mødet, at det er en afgørende kvalitet ved ordningen hos PFA, at den enkelte pensionsopsparer selv kan bestemme over placeringen af sine penge. Men hun var ikke tilfreds med PFA's svar.

»Jeg bad om at få den her sag bragt op i hovedbestyrelsen, fordi vi har nogle principper for, hvordan vi investerer vores pensionspenge,« sagde Karen Hedegaard.

Over for Journalisten uddyber hun i en e-mail kritikken:

”Ifølge Danwatch's rapport er PFA en af de danske pensionskasser, som investerer "i virksomheder, som bidrager til enten drift eller konstruktion af den såkaldte apartheidmur, bosættelser eller anden besættelsesinfrastruktur på Vestbredden"."

Og konkluderer derpå:

”Lars Werge spurgte i sin henvendelse til PFA: "Hvordan har I ageret på denne undersøgelse?" PFA svarer ikke konkret på, om de har foretaget sig noget i den anledning.”

Nyt svar fra PFA

Journalisten har herefter bedt PFA svare konkret på oplysningerne fra DanWatch.

Morten Jeppesen understreger i en email, at PFA tager kritikken af deres svar alvorligt.

”Derfor vil vi selvfølgelig prompte udbedre det ved her at svare mere detaljeret og konkret vedrørende vores investeringer i de selskaber, der nævnes i DanWatch-rapporten,” skriver han.

Han forklarer, at PFA's screenings- og engagementselskab GES analyserer og vurderer, om selskaberne bidrager til de ulovlige aktiviteter.

Han opsummerer derpå, at rapporten fra DanWatch fastslår, at PFA har investeret i tre selskaber. De tre selskaber er G4S, CRH og HeidelbergCement.

PFA nu ude af G4S

Om G4S skriver han:

”GES og PFA var sammen med andre investorer med til at lægge pres på selskabet, så G4S trak sig ud af de kontroversielle kontrakter på Vestbredden, som de kunne med det samme og ikke søgte at forny de kontrakter, der udløber i 2015. PFA besluttede i december 2014 at træde ud af G4S som investor. PFA's aktier i selskabet blev i den forbindelse solgt.”

Om HeidelbergCement skriver han, at GES har fået bekræftet, at selskabet ikke leverer byggematerialer til de ulovlige bosættelser, samt at de ikke diskriminerer de ansatte palæstinensere. Men:

”Hvad angår stenbruddet, er det ifølge folkeretten ulovligt at udvinde naturressourcer i et besat område, medmindre det kan dokumenteres, at udvindingen tilgodeser den besatte befolkning. GES arbejder i sin dialog med HeidelbergCement på at sikre, at aktiviteterne omkring stenbruddet tilgodeser palæstinenserne.”

Og:

”Dialogen fortsætter for at sikre, at selskabet fortsat opfylder internationale forpligtelser.”

Slutbrug kan ikke kontrolleres

Om CRH skriver han, at det via et datterselskab ejer 25 procent af selskabet Nesher Israel Cement Enterprices, der forhandler cement i sække i Israel samt på Vestbredden og Gaza:

”CRH er via sin ejerandel af Nesher blevet beskyldt for at levere cement til etableringen af illegale bosættelser. GES har i sin dialog og analyse konkluderet, at Nesher leverer råvarer (cement i sæk) i en form, som gør, at de ikke selv kan kontrollere, hvordan og hvor deres produkt bliver anvendt.” 

Journalisten har spurgt ind til den sidste sag.

Det vil sige, at PFA ikke kender slutanvendelsen. Hvilken konsekvens tager PFA af det?

”Som allerede beskrevet så har GES i sin dialog og analyse konkluderet, at Nesher Israel Cement Enterprices leverer råvarer (cement i sæk) i en form, som gør, at de ikke selv kan kontrollere, hvordan og hvor deres produkt bliver anvendt. Derfor har GES ikke anbefalet PFA at sætte CRH på eksklusionslisten, fordi selskabet i lighed med andre selskaber, der sælger deres produkter på et frit marked, ikke kan kontrollere, hvem der køber produkterne og i sidste ende bruger dem," svarer Morten Jeppesen og tilføjer:

Det afgørende har været, at CRH ikke leverer råvarer i form af ublandet cement eller færdigblandet cement direkte til de byggerier, der er i bosættelserne, eller til eksempelvis seperationsmuren.”

Karen Hedegaard tilfreds

Karen Hedegaard synes, den opfølgende forklaring fra PFA er tilfredsstillende:

”Hvis Nesher Israel Cement Entreprices leverer råvarer i en form, som gør, at man ikke kan kontrollere, hvor deres produkt bliver anvendt, så vil man nok være lige lovlig emsig, hvis man krævede, at de kom på eksklusionslisten … For det samme vil formentlig gøre sig gældende for mange andre firmaer,” skriver hun.

Karen Hedegaard mener, at PFA's nye svar viser, at de tager sagen seriøst.

"Jeg har ikke tænkt mig at gå videre med sagen. Men når jeg ser tilbage på forløbet, så savner jeg stadig, at PFA svarer direkte på, hvad deres reaktion har været på Danwatch's rapport."

4 Kommentarer

Christian Vangsø Bentsen
4. FEBRUAR 2015
OK... En kommentar mere... :-
OK... En kommentar mere... :-)

Fgabladet Journalisten skriver: "Det konkluderede en rapport, som blev publiceret i december 2014 af den danske organisation DanWatch, der overvåger virksomheders sociale ansvar i danske og multinationale virksomheder."

Men det er jo totalt orwelsk sludder. Du kalder da heller ikke "Finansrådet" for "en organisation der overvåger finansielle institutioners virke" vel`? Eller "Landbrug & Fødevarer" for "en forbrugerpolitisk organisation"?

Danwatch blev stiftet af en række NGO'ere og Knud Foldshack. De holdt, så vidt jeg i skrivende stund erindrer først til hos Folkekirkens Nødhjælp dernæst Mellemfolkeligt Samvirke. Det var NGO'erne der stiftede Danwatch og skød kapital ind, husede dem og sad i bestyrelsen for dem. Kan vi så ikke blive enige om at Danwatch er en lobbyvirksomhed uanset politikere på Christiansborg hev dem på finansloven?


Christian Vangsø Bentsen
4. FEBRUAR 2015
Hey Øjvind,

Hey Øjvind,

Problemet med dækningen er jo at Karen Hedegaard konfronteres med det oplagte spørgsmål: "Hvad må pensionskasserne ikke investere i"?

Må de f.eks. investere i Rusland og Kina?
Må de investere i Coca-Cola?

Eller er det blot de anliggender DJ og Karen Hedegaard finder problematiske som pensionskasserne ikke må investere i?

Det er jo indlysende problematisk at "den fjerde statsmagt" bruger dens mediemæssige dominans til at indlede forhandlinger med f.eks. PFA al den stund forhandlingerne omhandler "konkrete investeringer" og ikke "principielle investeringer". Karen Hedegaard har så vidt vides ikke udtrykt bekymring i forbindelse med investeringer i f.eks. Venezuela eller andre af de ovennævnte.

Når Karen Hedegaard ovenikøbet baserer sine private observationer på en lobbyvirksomheds stærkt manipulerede rapporter hvem er så kritisk overfor Hedegaard et. al. ?

Kan du vitterligt ikke se problemet i at Danwatch som er oprettet af et temmelig politisk segment og som nu er på finansloven leverer skyts til DJs hovedbestyrelse om hvorledes pensionskasserne skal agere al den stund pensionskasserne er bevidste om at DJs medlemmer anytime kan trykke på knappen og så ellers koste dem penge?

Denne sag er ikke køn og mindre kønt er det at ingen af jer kan se skoven for bare træer.

Thats it. I'm out of the game.

C :-)
Øjvind Hesselager, redaktør
2. FEBRUAR 2015
Kære Christian

Kære Christian

Tak for dit bidrag.

Journalisten dækker og refererer sagen, efter den har været behandlet på hovedbestyrelsens møde.

Mange venlige hilsner
Christian Vangsø Bentsen
2. FEBRUAR 2015
Danwatch lavede et barn på
Danwatch lavede et barn på Berlingske i forbindelse med sidstnævntes dækning af "blodobligationer".
Berlingske kostede, og det har jeg til citat, Sydbank ganske mange millioner kroner.

Jeg har også, til citat, Nykredit som var "glade for at Berlingskes journalister stillede temmelig fjollede spørgsmål".
(Nykredit blev rost på forsiden af Berlingske på trods af at alt hvad der stod var faktuelt forkert)

Jeg har dokumentation for at mindst to forside-historier var faktuelt forkerte i forbindelse med Berlingskes dækning af "blodobligationsserien".

Berlingskes journalister, altså dem der vandt "Timbuktu-prisen" hvis pris er stiftet af dem der står bag Danwatch, er komisk nok en del af FUJ... FUJ kendt blandt publicister som FØJ

Der er ikke tale om en konspiration men derimod talentløshed. Er Danwatch ikke den eneste lobby-virksomhed der er på finansloven???

Øjvind, helt ærligt? Var det det bedste du kunne drible frem? "en organisation der overvåger..."

Tænk engang at man kan spinne en mediebranche så let og elegant. Sjovt nok har forbrugere og vælgere hverken tillid til journalister endsige politikere... Hvorfor mon?