Peter Thornvig: »Jeg siger tjah til fusion«

Peter Thornvig ser store udfordringer for ophavsretten og har fokus på at sikre, at freelancere får betalt deres arbejde. Og så skal der bruges kræfter på kommunikation. »Vi er nødt til at have mere fokus på de mange mindre virksomheder, der har kommunikatører ansat.« Han tør sætte navn på næstformandsfavoritten


Peter Thornvig, født i 1951, formand for DJ:Fotograferne, genopstiller til hovedbestyrelsen. »Ophavsretten er stadig hårdt presset. Det handler ikke kun om økonomi, men også om etik og den demokratiske udvikling.«
Foto: Michael Harder

 

Hvad tror du vil give mest debat på årets møde?

»Næstformandsposten og de strategier, der bliver fremlagt.«

Sidst havde du blandt andet ophavsret som mærkesag. Hvordan er det gået med den?

»Det er gået rigtig godt. Aftaleudviklingen inden for ophavsret i Dansk Journalistforbund, DJ, har jeg været stærkt engageret i. Vi har gjort det nemt og enkelt at bruge det, vores medlemmer producerer, lovligt. Der lander i dag mellem 50 og 60 millioner kroner direkte og indirekte til medlemmerne via Copydan og andre aftaler. Oven i det kommer de rettigheder, medlemmerne selv håndterer økonomisk. Men ophavsretten er stadig hårdt presset. Det handler ikke kun om økonomi, men også om etik og den demokratiske udvikling. EU melder sig med nye initiativer. Et af mange elementer er ”gratis brug” af tekst og billeder til undervisning. Men der mangler en god forklaring på, hvor finansieringen skal komme fra til at skabe nyt.

Jeg har også været med i arbejdet med at lave en Prisberegner. Et værktøj, så freelancere og selvstændige medlemmer kan se værdien af det arbejde, de udfører. Prisberegneren kan vise, hvor meget vores medlemmer i virkeligheden skal have for en given opgave.«

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de øvrige kandidater?

»Vi skal i HB i højere grad synliggøre værdien af fællesskabet i DJ. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet for, at værdier og sammenhæng i fællesskabet får opmærksomhed og plads. Jeg vil stadig arbejde med ophavsret.«

Fusionen med Kommunikation og Sprog

Hvad er din holdning til en fusion med KS.

»Jeg siger tjah. Men det er godt, at vi er nået frem til, at DJ skal samarbejde med KS. Jeg kan sagtens se det strategisk rigtige i en fusion, men prisen kan også blive for høj.«

Er fusionen med KS død for altid?

»Nej, den kan tages op igen.«

Ingen i HB er imod en fusion, men mange medlemmer af DJ er. Hvordan forklarer du det?

»DJ er en succes, hvorfor skal vi ændre værdier, der har skabt en succes, for at fusionere med en part, der ikke er en succes?«

I har i godt to år arbejdet med en fusion. Nu udskyder I den, selv om det mandat, I har fået, betyder, at den skal til afstemning i 2015. Respekterer I delegeretmødets beslutning fra 2013, synes du?

»Ja, det synes jeg, at vi gør.«

Flere gange har DJ’s ledelse understreget, at fusionen er afgørende for DJ’s udvikling, ellers kan medlemstallet falde drastisk. Er det overhovedet forsvarligt at vente mindst to år mere, KS kan jo finde andre at lege med?

»Det er altid en risiko. Der er fordele og ulemper ved at vente.«

Afgørelsen er udskudt, fornemmer du, at det er, fordi nogen i DJ frygter et nej?

»Næh, det er et udtryk for rettidig omhu.«

DJ vil i de kommende år udvide samarbejdet med KS, men samtidig vil DJ også gerne optage og betjene flere kommunikationsmedlemmer. Er KS lige nu mest en konkurrent eller en samarbejdspartner?

»Samarbejdspartner. Folk strømmer til DJ, hvorfor vokser KS ikke, selv om deres studentermedlemmer får det billigere? Det viser bare, at det ikke er prisen, det handler om. Studenterorganisationerne har sagt, at det ikke skal være gratis at være medlem af et fagforbund. Det er en sund indstilling at have, og jeg vil gerne rose samme organisationers samarbejde med DJ.«

Journalister og kommunikatører

Siden seneste delegeretmøde er gruppen Journalisterne blevet dannet, blandt andet fordi de ønsker mere fokus på DJ’s oprindelige værdier som demokratiets vogtere. Gør DJ nok for journalisterne i dag?

»Jeg ser stiftelsen af ”Journalisterne” som et udtryk for, at de har manglet en platform til snakke faglighed. Det er fint, DJ er jo vores alle sammens forbund.«

Synes du, at DJ gør nok for kommunikatørerne?

»Både og. Vi er nødt til at have mere fokus på de mange mindre virksomheder, der har kommunikatører ansat.«

Hovedbestyrelsen har slået fast, at det er helt afgørende, at mediebrugerne kan sondre mellem uafhængige journalistiske produkter og kommunikation og information. Er den sondring tydelig nok i mediebilledet i dag?

»Nej, og jeg synes især, det gælder medier på internettet, hvor der mangler et troværdighedsstempel, så der er en mulighed for at se, om det er en journalistisk valid artikel eller foto.«

Hvordan skal det sikres bedre fremover, synes du?

»DJ Kommunikation har lige lavet nogle etiske regler for kommunikation. DJ og medlemmerne skal fortsætte med at gøre opmærksom på vores faglighed.«

Risikerer DJ ikke at overse en masse medlemsgrupper, fordi alting i dag handler om journalistik og kommunikation?

»Jeg er selv formand for DJ:Fotograferne, og vi mangler ikke support fra forbundet.«

Ligestilling

DJ skal vedtage ny ligestillingsstrategi. I dag er der ikke ligeløn. Mandlige medlemmer af DJ tjener ifølge lønstatistikken i dag 2.100 kroner mere om måneden i gennemsnit. I de bedst lønnede jobs tjener mænd 8 procent mere end kvinder i lignende jobs. Mænd får gennemsnitligt 2.400 kroner mere i personlige tillæg. Er forskellene et problem, eller er lønforskel mellem kønnene kommet for at blive?

»Jeg synes, at mange kvinder er blevet meget bedre til at forhandle løn med cheferne. Vi skal fortsat understøtte tillidsfolkene ude på arbejdspladserne i ligestillingsarbejdet.«

Tror du, at ligestillingsstrategien løser problemet?

»Ja, men det kræver et tæt samarbejde mellem Gl. Strand og tillidsfolkene ude på de arbejdspladser, hvor der er lønforskelle og andre forskelle.«

DJ’s kontingent har i mange år været uforandret, men ligger stadig højt i forhold til andre fagforeninger. Skal det sættes ned?

»Nej, det er nemt at sætte et kontingent ned, men det er meget svært at sætte det op igen. Kig på alt det, vi som medlemmer af DJ får blandt andet i form af rådgivning. Vi skal synliggøre mere, hvad vi får for pengene. Prisen for at være medlem af DJ har jo heller ikke betydet en tilbagegang af nye medlemmer. Nye medlemmer strømmer til.«

Chefer i DJ

Kan man være chef, der kan hyre og fyre, og være medlem af DJ?

»Det vil jeg sige nej til, men der kan være enkelte tilfælde, hvor det er acceptabelt. For eksempel når det handler om freelancere.«

De nye regler, der skal drøftes på delegeretmødet, lægger op til, at selvstændige, der er medlem af DJ, gerne må ansætte andre medlemmer. Er du enig i den formulering?

»Der skal være et aftalesæt, der kan bruges parterne imellem. Det har jeg ikke set endnu.«

Må de også forhandle honorar/løn?

»Det kommer an på de rammevilkår, der bliver besluttet.«

Hvilken af de opstillede næstformandskandidater vil du selv stemme på?

»Jeg vil foretrække Lars Lindskov. Han har pondus og knowhow. Han har en vision for fremtiden, og jeg kan godt se ham som vores alle sammens næstformand. Det er en vigtig post.«

Skal der være mere end en kandidat til formandsposten?

»Jeg støtter Lars Werge, som det ser ud nu. Når der forsvinder en formand med 16 års erfaring, så er det vigtigt, at vi får en ny med erfaring på formandsposten.«

 

Journalisten interviewede Peter Thornvig i 2013, da han stillede op til hovedbestyrelsen. Læs eller genlæs interviewet her.

 

Fagligt CV:

Formand for Freelanceudvalget, medlem af Fagpolitisk udvalg, repræsentant i Copydan og formand for Copydan, Billedkunst. Deltager i en række udvalgsarbejder i DJ.

0 Kommentarer