Peter Øvig får Berlingskes journalistpris

Journalisten og forfatteren Peter Øvig Knudsen fik årets Berlingske Journalistpris, som journalist Lasse Jensen fra priskomiteen overrakte ved en fødselsdagskomsammen for den gamle avis.

Journalisten og forfatteren Peter Øvig Knudsen fik årets Berlingske Journalistpris, som journalist Lasse Jensen fra priskomiteen overrakte ved en fødselsdagskomsammen for den gamle avis.

Det, der kvalificerer Øvig Knudsen til prisen, er, at han er forblevet tro mod professionens vigtigste dyder.
»Det er bl.a. aldrig at stille sig tilfreds med overfladen, altid at være skeptisk over for magthavere, ideologier eller såkaldte sandheder, altid at grave et spadestik dybere og – ikke mindst – evnen til og begejstringen for at formidle en god historie,« sagde Lasse Jensen ifølge Berlingske.dk.
Peter Øvig Knudsen har markeret sig med tobindsværket om Blekingebanden. Fra komiteens begrundelse for valget af Peter Øvig Knudsen lyder det bl.a.:

"Peter Øvig Knudsen får Den Berlingske Fonds journalistpris for, gennem konsekvent researcharbejde og med klar fortælleglæde at have skabt journalistik, der på fremragende vis kaster nyt lys over den nære og lidt fjernere nutidshistorie. Først gennem sine bøger om retsopgøret efter anden verdenskrig, men ikke mindst for det imponerende tobindsværk om Blekingegadebanden. Langtidsholdbar journalistik, spændende som en kriminalroman."

Ud over æren er prisen på 100.000 kr. og et kunstværk.

Hædersprisen gik til Uffe Ellemann-Jensen 'først og fremmest for hans mangeårige markante og modige indsats for at placere Danmark centralt i den internationale politiske dialog.
Fra Den Berlingske Fonds bestyrelse lyder begrundelsen bl.a.:
"Uffe Ellemann-Jensen får Den Berlingskes Fonds Hæderspris 2008 som anerkendelse af hans mangeårige, modige og markante indsats for at placere Danmark centralt i den internationale politiske dialog, for en aldrig svigtende prægnans som engageret samfundsdebattør og for hans vilje til at gå mod strømmen, når det var rigtigt og nødvendigt. Alt med en passende blanding af skarphed og lune."

2 Kommentarer

Søren Rasmussen
7. JANUAR 2008
Hvad med Lars Villemoes?

Tillykke til Peter Øvig for at have skabt focus på banditterne fra Blekingegade-banden. Desværre har han - som Arne Hardis så glimrende har dokumenteret det i Weekendavisen -  glorificeret banden, og fortiet, at en væsentlig del af venstrefløjen støttede  deres voldsdyrkelse.

Men hvorfor får journalisten, der i sin tid  var først  med sandheden om Blekingegade-banden, og som resultatet mistede sit job på Information, nemlig Lars Villemoes, ikke også andel i Berlingskes pris?

Erik Svarre
4. JANUAR 2008
Ydmygelse
Forfatteren og journalisten Peter Øvig Knudsen får Berlingske Tidendes journalistpris – der i sin tid blev indstiftet i protest mod Cavling-prisen, da man i det Berlingske Hus ikke var tilfreds med Cavlingpris-tildelingerne.

Hans dåd er den samme, som de to modige journalister Per Michaelsen og Mette Herborg i sin tid udførte ved at gå i arkiverne og skrive spændende historier om vores nærmeste fortid.

I Michaelsen og Herborgs tilfælde var det Stasi-arkiverne, der blev gennemtrawlet og dannede grundlag for både artikler i Ekstra Bladet og to spændende bøger.

Michaelsen og Herborg blev indstillet til Cavling-prisen, men i stedet for at blive enten nomineret – eller siden få prisen – blev de ydmyget på det groveste af den daværende Cavling-bestyrelse og dermed Dansk Journalistforbund, da de forlods blev diskvalificeret på et grundlag, der ikke fandtes belæg for i Cavling-fundatsen, nemlig at man skal være medlem af Dansk Journalistforbund for at kunne modtage prisen. Det skal man ikke!

Jo,  den nære og lidt fjernere nutidshistorie er sandelig spændende!