Peter Goll: “Vi har brug for flere politiske rådgivere”

"Det bedste for os alle vil derfor være, hvis den kritiske debat om spindoktorer, der førte til nedsættelsen af det udvalg, ender med, at vi konkluderer, at der er behov for endnu flere politisk udpegede rådgivere," skriver Peter Goll.

"Det bedste for os alle vil derfor være, hvis den kritiske debat om spindoktorer, der førte til nedsættelsen af det udvalg, ender med, at vi konkluderer, at der er behov for endnu flere politisk udpegede rådgivere," skriver Peter Goll.

"Der er meget hykleri om spindoktorer i medierne. Den ene dag bringer et medie en forarget historie om, at en kommune nu har ansat 25 kommunikationsansatte. Dagen efter kan det samme medie ringe rasende til den samme kommune og skælde ud over, at de ikke inden for en time kan få den hjælp, de vil have," skriver Peter Goll, nordisk kundedirektør i Geelmuyden.Kiese og tidligere særlig rådgiver for justitsminister Morten Bødskov (S) på berlingske.dk i kronikkerne "En spindoktors testamente del 1 og 2".

Den danske "gadekærs-mentalitet" forventer, at den folkevalgte politiker gør alting selv; udtænker politiske ideer, udvikler lovforslag, skriver politiske taler, svarer på læserbreve, træffer alle beslutninger, repræsenterer Danmark i udlandet og udtaler sig til medierne. Kun således sikrer vi en ordentlig demokratisk styring, lyder det.

"Dette ideal er latterligt, og det er på tide, at vi gør op med det. Politik er meget komplekst at agere i. Med det opskruede tempo fra medier og det stadig mere professionaliserede pres fra interesseorganisationer, virksomheder og internationale organer, skal dygtige politikere først og fremmest være dygtige ledere for at kunne komme igennem med deres politik. Hvis de bare selv søger at løse det hele, farer de vild i det kaos af komplekse interesser, som moderne politik er præget af. Vil vi løse de meget vanskelige udfordringer, som Danmark står over for, så skal vi have de bedste ledere til at stå i spidsen for samfundet," argumenterer Peter Goll.

Hvis en minister skulle stille op til alle mediehenvendelser, ville det være et fuldtidsarbejde i sig selv, mener han.

"Det er simpelthen ikke muligt for et enkelt menneske at nå alt det. Og det er ikke i vores interesse som samfund at presse på for, at ministrene skal forsøge. Ministrene skal derfor have folk omkring sig, som de stoler særligt politisk på – folk som kan analysere, bearbejde og tage stilling til sager og gøre forarbejdet på ministerens vegne," skriver Peter Goll og slutter med anbefalingen:

"Det bedste for os alle vil derfor være, hvis den kritiske debat om spindoktorer, der førte til nedsættelsen af det udvalg, ender med, at vi konkluderer, at der er behov for endnu flere politisk udpegede rådgivere."