Per Stig: Ny radiokanal slipper for politisk indblanding

Gang på gang har politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer forsøgt at styre DR. Men når den ny landsdækkende radiokanal går i luften næste efterår, så får politikerne ingen indflydelse. Det fastslår kulturminister Per Stig Møller i et web-tv-interview med Journalisten.dk.

Gang på gang har politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer forsøgt at styre DR. Men når den ny landsdækkende radiokanal går i luften næste efterår, så får politikerne ingen indflydelse. Det fastslår kulturminister Per Stig Møller i et web-tv-interview med Journalisten.dk.

Den ny radiokanal, der til november næste år skal give P1 konkurrence, slipper for politisk indblanding, som det i dag kendes fra DR.

Den særlige konstruktion, hvor de politiske partier på Christiansborg udpeger medlemmer til bestyrelsen, kommer ikke til at gælde for den nye landsdækkende news-talk-radio.

Derimod bliver det direktionen og bestyrelsen hos den medievirksomhed, som vinder opgaven med at udforme den ny radiostation, der får lov at bestemme.

Det siger kulturminister Per Stig Møller i en interview med Journalisten.dk's web-tv, som netop er lagt på nettet.

»Det vil simpelthen ikke være muligt i den nye radiostation, fordi Radio- og tv-nævnet vælger en af dem, der byder ind, og de kører så,« udtaler Per Stig Møller i tv-samtalen og tilføjer:

»Og det bliver ikke kulturministeren, der skal udpege, hvem der så kører kanalen, for det gør dem, der har vundet licitationen. Og de har deres egen bestyrelse – de har deres direktion – det kan vi ikke blande os i.«

I de senere år har medlemmer af DR's bestyrelse til gengæld ikke holdt sig tilbage med offentligt at lufte deres ønsker om at ændre på tingene i DR.

Blandt andet har DR's næstformand, Ole Hyltoft, der er udpeget af Dansk Folkeparti, foreslået, at DR's bestyrelse i fremtiden involveres i ansættelsen af de 20-25 højest rangerede i DR. Ligesom han har krævet P3 lukket.

Men ifølge kulturministeren kommer den form for politisk indblanding slet ikke på tale med den ny radiokanal, fordi det bliver den vindende medievirksomheds egen bestyrelse og direktion, der skal styre.

Per Stig Møller gør samtidig gældende, at det såkaldte armslængdeprincip også skal gælde for den ny radiokanal. 

»Derfor er det også Radio- og tv-nævnet, som udpeger,« siger han og understreger, at der heller ikke bliver tale om at blande sig i forholdene hos den vindende medievirksomhed: 

»Altså de, der søger, har deres bestyrelser. De har deres direktion. Og det kommer vi ikke og blander os i. Det kan vi heller ikke.«

Per Stig Møller lægger dog ikke skjul på, at han gerne ser, at den nye radiokanal bidrager med mere mangfoldighed og kvalitet:

»Det gør ikke noget, at en kulturminister selv fortæller, hvor han selv synes der skal styres hen. Man skal jo ikke have en kulturminister, som går i et med væggen. Men det betyder jo ikke, at han skal diktere,« siger han og tilføjer:

»Skønheden ved det danske system er, at fordi der er armslængde, og man ikke kan diktere museumsdirektører eller radiodirektører, hvad de skal lave, så har man også sin frihed til at have sin mening.«

Se hele Journalisten.dk's interview-samtale med kulturministeren her.

0 Kommentarer