Pensionspanik

 Det har skabt problemer, at Danica har overtaget gruppelivsordningen efter PFA, men Danica lover, at alle er sikret både dækning og renter. 

 

Det har skabt problemer, at Danica har overtaget gruppelivsordningen efter PFA, men Danica lover, at alle er sikret både dækning og renter.

Dansk Journalistforbunds nye samarbejde med Danica Pension har haft en problematisk begyndelse. 1.januar 2003 overtog Danica Pension den obligatoriske gruppelivsordning efter PFA, og ifølge Dansk Journalistforbund (DJ) og Danica Pension har knap 100 af de godt 6.700 medlemmer, der er omfattet af aftalen, haft problemer. Nogle DJ-medlemmer modtog i løbet af foråret en skrivelse fra PFA (DJs hidtidige gruppelivspartner) om, at deres arbejdsgiverbetalte pension eller forsikring på grund af manglende indbetalinger nu var en fripolice. Selskabet begrundede det med, at PFA ikke havde fået de pågældende journalisters penge overført fra Danica Pension, der siden 1. januar har haft ansvar for at fordele alle medlemmernes pensionspenge til de forskellige pensionsordninger.

Det førte til en generel utryghed hos de journalister, der modtog PFA-skrivelsen, fordi de tvivlede på, om de stadig var fuldt dækket, og om de fik renter af de indbetalte penge, der altså ikke var nået frem til pensionsselskabet.
I andre tilfælde gik der op til fem måneder, før DJ-medlemmer, der havde skiftet job, arbejdsplads, bank eller pensionsselskab efter 1. januar 2003, overhovedet fik et brev fra Danica Pension.

Når en journalist med pensionsordning skifter arbejdsplads, er det meget vigtigt, at han eller hun kontakter Danica. Specielt hvis Danica skal sende pensionsbetalingerne videre til en bank eller et andet pensionsselskab.

Det skyldes, at pensionsfondenes vedtægter kræver en klausul indsat i pensionskontrakterne, og Danica må ikke sende pengene videre, før selskabet har en kopi af kontrakten med klausulen. Klausulen sikrer, at man ikke hæver sin pension, før man går på pension eller efterløn.

Denne proces tager typisk mindst en måned – og kan naturligvis trække ud, hvis Danica ikke modtager alle relevante oplysninger.

Hos PFA erkender fuldmægtig Puk Pedersen nogle af fejlene.

»Vi beklager, at vi har sendt et brev ud til nogle få kunder, der uden selv at være skyld i det, har fået status som fripolice. De lider ikke tab af den grund, og PFA fører naturligvis policerne tilbage til deres oprindelige status uden tab for kunderne.«

Chefrådgiver i Danica Pension Lars Reuter erkender også, at det nye samarbejde med Journalistforbundet om gruppelivsordningen har skabt usikkerhed for nogle få DJ-medlemmer, men han maner til besindighed:
»Hvis Danica ved en fejl ikke har sendt penge videre til andre banker, forsikrings- eller pensionsselskaber, så dækker vi naturligvis rentetabet på det indbetalte beløb. Kunderne er naturligvis også dækket af deres gruppelivsforsikring i Danica.«

Juraen i sagen er krystalklar. Som lic. jur. ved Københavns Universitet Ivan Sørensen formulerer det:

»Hvis en person betaler for en pension eller forsikring, er vedkommende dækket i henhold til policen, uanset om et forsikrings- eller pensionsselskab kludrer i det efterfølgende,« siger han og fortsætter:

»Det springende punkt er, at man betaler præmien, når man skal, og at man kan dokumentere et tab, hvis et selskab begår en fejl. Taler vi om, at man mister renter, fordi der er uorden i kommunikationen mellem et, to eller flere selskaber, er personen også dækket. Igen under forudsætning af, at tabet kan dokumenteres.«

0 Kommentarer