Pensionen som blev pensioneret

I Journalisten nummer 2 skriver John Lindskog under overskriften "Pas på pensionen" om en pensionsordning, som han oprettede hos Statsanstalten for Livsforsikring i 1972.

I Journalisten nummer 2 skriver John Lindskog under overskriften "Pas på pensionen" om en pensionsordning, som han oprettede hos Statsanstalten for Livsforsikring i 1972.

Der skrives, at siden Danske Bank overtog Danica Pension, og dermed også de gamle kundeforhold fra Statsanstalten, så "er dette pengeinstituts svinestreger slået igennem". Hos Danica Pension behandler vi af princip ikke kundeforhold via offentlig debat, og jeg undlader at se på det konkrete eksempel i dette skriv. Helt generelt bør der dog knyttes et par kommentarer til Lindskogs indlæg.

Det skal understreges, at ordninger, som er oprettet i Statsanstalten, ikke har ændret sig som følge af Danske Banks ejerskab af Statsanstalten for Livsforsikring – nu Danica Pension. Ordningerne ser ud på samme måde i dag, som da de blev tegnet for 40 år siden, og alle kunder bliver behandlet i tråd hermed.

Den forsikring, som Statsanstalten udbød i 1972, var en almindelig pensionsordning på daværende tidspunkt og blev i den pågældende form udbudt af adskillige pensionsselskaber i Danmark. Kendetegnende for disse ordninger er blandt andet, at de er livsbetingede. Det vil sige, at kunden ikke kan få fremrykket sine udbetalinger uden at skulle afgive nye helbredsoplysninger. Udviklingen har sidenhen medført, at ordninger af den slags ikke sælges længere og er blevet erstattet af nyere pensionsprodukter. Af samme grund har Danica Pension skriftligt og mundtligt informeret vores kunder om, at mange gamle pensionsordninger med fordel kan omlægges til nye ordninger.

I dag ville en kunde i Danica Pension ikke blive tilbudt en ordning magen til den, som John Lindskog købte i 1972. Eksempelvis udbyder vi vores livsvarige pension med udbetalingsgaranti. Den dækker de samme ting som ordningen fra Statsanstalten og indeholder en række muligheder, som gør produktet attraktivt for de fleste. Herudover er der en betydeligt større fleksibilitet i produkterne i dag, der gør, at kunden løbende kan ændre vilkår, hvis behov og pensionsplaner ændrer sig.

Slutteligt anbefaler Lindskog, at man tjekker sin pension. Jeg er helt enig, for det er altid godt at have overblik over sine forsikringer – særligt hvis der sker ændringer i ens arbejds- eller familieliv. Hos Danica Pension er vi altid klar med rådgivning – både løbende og i forbindelse med, at forsikringerne skal udbetales. Desuden findes en pensionsportal specifikt udarbejdet til journalister. Den kan findes på www.mediernespension.dk.

– Poul Dahlgaard, underdirektør, Skade- og Helbredsbehandling, Danica Pension

0 Kommentarer