Pengepolitik og polemik

Upopulær kontingentforhøjelse og vildfarne DJ-penge satte fynboernes generalforsamling i mammons tegn.

Glæden var mærkbar hos Kreds Fyns kasserer, forundringen ligeså, og de skarpe ord ikke mindst.

"Et tilskud fra DJ er endelig nået frem til vores kreds. Det har taget et helt år. Til gengæld fik vi tidligere på året penge, som skulle have tilfaldet en anden kreds. Der er rod i DJs regnskabsafdeling, og det har vi mærket," konstaterede kassereren, Ulrik Borgermann, ved Kreds Fyns generalforsamling. Dermed blev der sat kød og blod på konsekvenserne af DJs kritikramte regnskabsafdeling.

Da pengene i sidste ende – trods omveje – er faldet i rette hænder, kunne forsamlingen godkende regnskabet.

Derved var pengepolemikken dog ikke slut. Bestyrelsen fremlagde et forslag om kontingentforhøjelse fra 21 kr. til 25 kr. Et forslag, der med det samme affødte en livlig debat. Flere kredsmedlemmer pegede på, hvad man ved sidste generalforsamling havde vedtaget: Kredsen skal bruge af sin opsparede kapital til glæde for medlemmerne. Den opsparede kapital var ved regnskabsårets udgang små 60.000 kroner. En kontingentforhøjelse ville være i direkte modstrid med beslutningen fra sidste års generalforsamling, mente flere i salen. Formanden var uenig.

"I den halve snes år jeg har været i bestyrelsen, kan jeg ikke _erindre en eneste kontingentforhøjelse. Og det stemmer simpelt-hen ikke overens med prisstigningerne i resten af samfundet," sagde Claus Falkenby fra Fyens Stiftstidende, Kreds Fyns formand.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning, og trods de kritiske røster var der stor tilslutning til forhøjelsen, der svarer til 48 kroner om året.

Formand Claus Falkenby, Fyens Stiftstidende, og næstformand Susanne Ove, freelance, blev genvalgt til posterne. Kasserer Ulrik Borgermann, freelance, Susanne Jølck, Fyns Amts Avis, Holger Koefoed, Fyens Stiftstidende, Kurt Hardi Jørgensen, freelance, Lotte Lund, Odense Universitetshospital, og Margrethe Schmidt, freelance, blev genvalgt til bestyrelsen. Peter Schmidt, Fyns Amts Avis, blev ikke genvalgt. Michael Lorenzen, Fyns Amts Avis, er ny i bestyrelsen.

 

 

0 Kommentarer