Penge til formand

Fagligt arbejde tager så megen tid, at freelancere mister over halvdelen af deres indtægt. Derfor vil pressefotograferne lægge penge til side, så deres formand har en startkapital, den dag han går af som formand.

Uden debat vedtog pressefotograferne på deres generalforsamling at afsætte op mod 360.000 kroner til den dag, Lars Lindskov går af som formand.

For de to første to år, Lars Lindskov har været formand, skal der hvert år afsættes 60.000, derefter 30.000 årligt. Maximumbeløbet er 360.000 kroner og kræver, han bliver som formand i ti år.

Lars Lindskov går nu ind i sit fjerde år som formand, derfor indebar forslaget, at der skal reserveres 180.000 kroner. Forslaget kom fra pressefotografernes tidligere formand, Hans Otto. Han havde ikke inden generalforsamlingen lavet et skriftligt forslag, men gik på talerstolen med ordene:

"Det faglige arbejde går ud over freelancearbejdet."

Herefter lagde han en graf på overheaden. Den viste, at hans egen omsætning som freelancefotograf blev halveret, da han blev formand for Pressefotografforbundet.

Den nuværende formand, Lars Lindskov, er også freelancefotograf.

"Når Lars en dag holder op, så skal han have lidt at gøre godt med, når han skal hjem og arbejde sin forretning op igen," sagde Hans Otto.

Han foreslog, at pengene skulle tages fra formuen, der er på 555.000 kroner.

Lars Lindskov takkede for forslaget, som han kaldte voldsomt. Han foreslog, at generalforsamlingen vedtog kun at afsætte 30.000 kroner i år og diskutere det igen på næste års generalforsamling.

Tydeligt ydmyg sagde han, at det var lidt svært, når det drejede sig om hans egen person.

Hans Otto fastholdt sit forslag, og da Lars Lindskov blev spurgt, om han også fastholdt sit, kom der en lang pause, inden han klart svarede ja.

Herefter vedtog de omkring 13o fremmødte på generalforsamlingen Hans Ottos forslag om at afsætte en startkapital til den dag, den nuværende formand går af og skal genopbygge sin freelancevirksomhed. Cirka ti stemte imod forslaget, men uden at argumentere for deres synspunkter.

 

Forslag ikke godt nok
Hans Otto sagde efter generalforsamlingen, at han havde lagt sine egne tal frem for at anskueliggøre, at det er problematisk for en freelancer at deltage i fagligt arbejde.

"Mit forslag er ikke engang nok til at få gang i forretnin-gen igen, men det er da en støtte," sagde han.

Lars Lindskov erkendte efter generalforsamlingen, at hans egen omsætning, ligesom Hans Ottos, også blev mere end halveret fra det øjeblik, han blev formand.

Selv om Lars Lindskov i forvejen får vederlag for tabt arbejdsfortjeneste er det ikke nok til at opveje den dårligere indtjening.

"Lægger jeg min egen indtjening og pengene fra forbundet sammen, har jeg 35-40 procent mindre til mig selv, end før jeg blev formand," sagde Lars Lindskov og forklarede:

"Den lavere omsætning betyder, at der ikke er så mange penge til investeringer og ny teknologi, der hele tiden bliver dyrere. Havde det været for ti år siden, havde det ikke gjort så meget. Den gang kunne man have sit kamera i mange år, nu kommer der hele tiden ny teknologi."

På spørgsmålet om, hvorfor han gider bruge både tid og penge på fagligt arbejde, når omkostningerne er så store, svarer Lars Lindskov efter lang tids pause:

"Jeg kan utroligt godt lide det faglige arbejde. Det er spændende at være med til at videreudvikle arbejdsformer og fotografiet som helhed. Havde det kun drejet sig om løn- og arbejdsforhold, så ville jeg ikke betale prisen."

0 Kommentarer