Penge gør freelancere lykkelige

Opgaver og penge gør freelancere lykkelige. Faglige og sociale netværk betyder mindre. Det viser en ny undersøgelse om freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel.

Opgaver og penge gør freelancere lykkelige. Faglige og sociale netværk betyder mindre. Det viser en ny undersøgelse om freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel.

»Det, der ser ud til at stresse freelancer, er, om de har opgaver nok. Jo lavere indkomst og jo mindre beskæftigelse, man har, jo mere bekymrer man sig om fremtiden, og jo dårligere trives man.«

Sådan lyder hovedkonklusionen fra Karin Mathiesen fra Team Arbejdsliv, der har lavet undersøgelsen på bestilling af FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund.

921 freelancere svarede på en række spørgsmål, og svarene viser viser, at omkring hver tiende freelancer har udtalte tegn på stress og oftere har depressive symptomer som manglende selvtillid og tristhed, og det er typisk fordi, der ikke er nok fyldt nok op i ordrebogen.

»Det behøver ikke at være et problem. For nogle er det frivilligt, at man ikke arbejder meget. Men når vi kigger på, hvem det er, der bekymrer sig mest, er det dem med den laveste beskæftigelse. Så helt uproblematisk kan det ikke være,« siger Karin Mathiesen.

Bekymringen om de manglende opgaver findes hos 30 pct. af freelancerne.Til gengæld er det tilsyneladende ikke et problem, at man sidder alene og mangler det sociale samvær blandt kolleger.

»Om du arbejder alene eller sammen med andre, eller om man indgår i faglige netværk, ser ikke ud til at have en betydning for, hvordan du trives som freelancer. Dem, der løser opgaver alene, har det lige så godt, som dem, der løser opgaver sammen med andre, og det kan man godt undre sig over« siger Karin Mathiesen.

Ifølge undersøgelsen er mellem 11 og 16 pct. af freelancerne underbeskæftigede.

Læs Journalistens rundbordssamtale på baggrund af undersøgelsen i Journalisten nr. 15 eller her.

Download rapporten Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel her

0 Kommentarer