Pas på pensionen

I 1972 havde jeg arbejdet som såkaldt "fast freelancer" på Se og Hør siden 1970. Jeg tegnede da en pensionsforsikring i Statsanstalten for Livsforsikring, hvor jeg i forvejen havde journalistforbundets obligatoriske pension.

I 1972 havde jeg arbejdet som såkaldt "fast freelancer" på Se og Hør siden 1970. Jeg tegnede da en pensionsforsikring i Statsanstalten for Livsforsikring, hvor jeg i forvejen havde journalistforbundets obligatoriske pension.

Jeg indbetalte selv hele præmien, 25.000 kr., samt 25.000 kr. på en uarbejdsdygtighedsforsikring. Pensionen skulle komme til udbetaling ved mit fyldte 67. år

Hvert år har jeg fået en oversigt over, hvad jeg ville få udbetalt, hvis jeg ville have min pension udbetalt allerede som 65-årig eller 66-årig. Da jeg fyldte 65, begyndte aviser og ugeblade at spare og anvendte efterhånden kun faste. Jeg havde en pæn, men usikker indtægt som forfatter, og jeg besluttede derfor at tage hul på min pension.

Danica, som selskabet nu hedder, begærede en lægeattest. Min egen læge var højst forbløffet. »Det er da kun, når man vil tegne en pension, man skal forevise en lægeattest, og da ikke når man skal til at nyde godt af den!« sagde han.

Kort tid efter fik jeg et brev fra Danica. "Da helbredsundersøgelsen ikke har været tilfredsstillende, kan vi ikke udbetale pensionen før tiden," hed det. Lægeundersøgelsen viste, at jeg vejede for meget, og jeg tog hjertepiller (for hjerteflimmer, som 140.000 danskere lider af, uden at de kan mærke det). Jeg kunne udelukkende få udbetalt det, som jeg havde sparet op, da jeg betalte til den obligatoriske pension gennem forbundet, før 1972. Cirka 900 kr. om måneden efter skat.

Jeg var efter tilbuddene berettiget til 215.000 kr. årligt, men Danica tilbød en ordning, hvor jeg kunne få udbetalt 131.000 kr. årligt, hvad jeg naturligvis nægtede. Der var altså ikke noget i vejen for en udbetaling før det 67. år. De ville såmænd blot snuppe en stor bid af kagen.

Jeg fylder 67 den 30. oktober 2012, så fra da af vil pengene begynde at strømme ind.
Næ nej, den enevældige pensionskasse meddeler, at jeg først vil få penge fra den 30. august 2013, altså næsten et år efter.

Jo, for da jeg tegnede pensionen i 1972, skete det i august måned. Derfor udbetales pengene fra den august måned, der følger min 67-års-fødselsdag. Så jeg vil altså være tæt på de 68 år.
Først var det et hæderkronet selskab, og navnet Statsanstalten borgede for kvalitet. Men siden Danica er blevet overtaget af Danske Bank, er dette pengeinstituts svinestreger slået igennem.

Har du allerede en pension i Danica, så få den tjekket. Skal du til at tegne en – så tag for guds skyld et andet selskab, hvor der er større gennemsigtighed – og ærlighed.

– John Lindskog, freelancer, Gilleleje

0 Kommentarer