Pas på ordene

  BORTVIST. Selv om en chef inviterer alle til at tale »frit fra leveren«, skal man som ansat vare sin mund. Der er grænser for, hvad chefer behøver at finde sig i.

 

 

BORTVIST. Selv om en chef inviterer alle til at tale »frit fra leveren«, skal man som ansat vare sin mund. Der er grænser for, hvad chefer behøver at finde sig i.

Er en ansat for grov, så har chefen ret til at bortvise vedkommende, idet chefen kan tolke udtalelsen, som om vedkommende i fremtiden vil være illoyal.

Det er læren af den faglige voldgiftsafgørelse, der faldt søndag den 21. november – efter syv timers møde.

Forhistorien er, at Journalistforbundets medlemmer på JydskeVestkysten i september overenskomststridigt havde nedlagt arbejdet i fem dage, hvorefter ledelsen tvang medarbejderne på arbejde ved at true med, at de ellers ville blive fritstillet.

Alle blev også beordret til møde, hvor der skulle tales ud om konflikten.

På dette møde sagde journalist Kim Dahl Nielsen, at chefredaktør Mette Bocks ord og handlinger viste tegn på »tiltagende sindssyge«.

Efter mødet blev han bortvist.

Både tillidsrepræsentanten og Dansk Journalistforbund protesterede mod bortvisningen og kaldte den uberettiget.

Det førte til, at der blev ført faglig voldgift.

Opmand var højesteretsdommer Per Sørensen, der afgjorde sagen ved at sige, at udtalelsen kan opfattes som en tilkendegivelse af en fremtidig illoyalitet, som en ledelse ikke behøver at leve med.

»Vi tager naturligvis kendelsen til efterretning. Det er en meget konkret afgørelse, men vi må alligevel generelt sige til vores medlemmer, at de skal passe på, hvad de siger til deres chefer,« siger faglig konsulent Hans Jørgen Dybro.

Selv om afgørelsen er klar, kan Hans Jørgen Dybro ikke lade være med at komme med en tilføjelse:

»Jeg synes også, at arbejdsgiverne skal tænke sig om, inden de inviterer alle til at tale frit oven på en så tilspidset situation.«

 

0 Kommentarer