Partner vil i studiet – eller …

Forvirringen om TV2 News partnerskaber vokser. Den ene bankdirektør kræver at komme forrest i køen til tv-studiet. Den anden bankdirektør skynder sig at moderere.

Forvirringen om TV2 News partnerskaber vokser. Den ene bankdirektør kræver at komme forrest i køen til tv-studiet. Den anden bankdirektør skynder sig at moderere.

Forventning. Båndoptageren burde snurre lige nu. Det gør den ikke. Men samtalen noteres ord for ord på computeren undervejs. Det er en på mange måder bemærkelsesværdig samtale. Den udfordrer TV 2s bestræbelser på at få den højt profilerede nyhedskanal TV2 News til at fremstå journalistisk uafhængig.

Kilden er administrerende direktør i FIH Erhvervsbank Lars Johansen. FIH Erhvervsbank er en af TV2 News fem såkaldt eksklusive partnere, der hver har betalt fem millioner kroner for at indgå i et samarbejde med TV2 News.

Da Journalisten spørger Lars Johansen, hvad han forstår ved begrebet »eksklusiv partner«, melder han klart ud:

»Når vi er eksklusive partnere, må det betyde, at TV2 News retter henvendelse til os, hvis de skal have et indslag om for eksempel aktiekurser eller nye låneregler.«

På sin vis en overraskende bramfri udtalelse. Og så alligevel ikke. For kort tid forinden var direktøren ude med lignende meldinger langt nede i en artikel i Børsen. Her sagde han, at han godt forstod, at der blev sat spørgsmålstegn ved aftalerne. Og han fortsatte:

»Det er jo en form for skjult reklame, man får – det er lidt indirekte reklame, man får på det, men jeg mener ikke, at det gør, man er uvederhæftig eller noget i den stil.«

Sådan var han citeret. Alligevel sikrer Journalisten sig, at direktøren virkelig står ved sin udtalelse til fagbladet.

– I forventer, at jeres aftale med TV2 News betyder, at I kommer foran i køen, når der skal vælges en kilde til nyhederne?

»Ja,« svarer Lars Johansen.

Og dermed er der igen åbnet en flanke i en sag, som TV 2-chef Per Mikael Jensen ellers har forsøgt at tale ned. Igen og igen har han sagt, at de fem partnerskaber, TV2 News har indgået med erhvervsvirksomheder, kun handler om lovlig reklame. Og Lars Johansens udtalelser afviser han blankt.

»Det er forkert. Det partnerskab, han har indgået, er et kommercielt partnerskab,« siger Per Mikael Jensen.

»Og jeg skal ikke kunne sige, hvordan han har fået den opfattelse.«

FIH Erhvervsbank fastslår, at banken forventer direkte redaktionel valuta for de fem millioner kroner, aftalen koster.

– Vil du blive pikeret, hvis TV2 News gentagne gange vælger en kilde, der ikke er eksklusiv partner?

»Så må jeg spørge, hvad aftalen går ud på. Det må så indgå i vores overvejelser, når den skal fornyes,« fastslår Lars Johansen.

Per Mikael Jensen er meget direkte i sin reaktion:

»Det kan vi sådan set løse på stedet,« siger han.

»Johansen kan træde ud af kontrakten nøjagtig i dag, hvis han har lyst til det.«

Eksperter i jura og journalistik er enige om, at udtalelserne fra Lars Johansen viser, at samarbejdet mellem TV2 News og partnerne sprænger lovens rammer.

»Banken forventer at blive eksponeret i nyhederne. Det vil være skjult reklame og klart ulovligt. I mine øjne er partnerskab et andet ord for sponsorering, og aftalen overtræder også det generelle forbud mod at sponsorere aktualitet og nyhedsudsendelser,« siger pressejurist Oluf Jørgensen.

Professor i journalistik Jørgen Poulsen er skeptisk over det faktum, at TV 2 overhovedet flirter med partneraftaler: »Det er yderst uheldigt,« siger han.

»Jeg forstår slet ikke, at TV2 News kaster sig ud i den slags partneraftaler. Det kaster et dårligt lys ud over nyhedsdækningen. Og jeg er skuffet over, at kulturministeren uden videre bemærkninger godkendte det arrangement. Meningen med at forbyde sponsorater af nyhedsudsendelser er jo, at de sår tvivl om mediets uafhængighed. Partnerskaberne er et klart forsøg på omgåelse af lovens hensigter.«

Journalisten har med Per Mikael Jensens accept læst en af de indgåede kontrakter. Der står intet om, at partnerne køber sig til redaktionelle særrettigheder.

»Nej, men det ligger i begrebet eksklusivt partnerskab,« siger Lars Johansen.

FIH Erhvervsbank er ikke den første TV 2-partner, der giver udtryk for, at partnerskabet skal udløse redaktionel profilering.

Ekstra Bladet har citeret Siemens' direktør for, at Siemens som partner lettere kunne få omtale i TV2 News. Siemens har efterfølgende kaldt historien en »voldsom fordrejning«, og TV 2-chef Per Mikael Jensen har forsøgt at dementere historien. Men Ekstra Bladet har trykt en båndudskrift af interviewet og fastholder historien over for Journalisten:

»Vi har citeret Siemensdirektøren korrekt, og vi har spillet interviewbåndet for både Per Mikael Jensen og direktøren. Direktøren siger, at han har udtalt sig som citeret, men han mente noget andet,« siger Allan Larsen, Ekstra Bladet.

I to dage har vi forsøgt at få Lars Johansen i tale, så citaterne kunne kontrolleres for faktuelle fejl. Han svarede aldrig. I stedet fik vi en mail fra hans meddirektør René Thomsen. Han forklarer, at Lars Johansen mener, at Journalisten »trækker linjerne lidt hårdt op.« Men han kommenterer ikke citaterne.

Det gør til gengæld René Thomsen. Han har et par »korrigerende kommentarer.« Meddirektøren fremhæver, at FIH Erhvervsbank kun skal optræde »på linje med hvordan andre aktører i branchen bruges.« Og han fremhæver, at FIH Erhvervsbank kun skal bruges som kilde, hvis de »har de bedste kompetencer på det specifikke område.«

Meget tyder på, at partnerne er i tvivl om, hvad de egentlig er blevet lovet i forhandlingerne. Men Per Mikael Jensen afviser hele historien:

»Du kan ringe til rigtigt mange mennesker, der har forventninger til, hvad TV 2 skal og ikke skal. Det kan ikke svare sig at ringe til mig og spørge, hvad jeg mener om det. Jeg ved ikke, om han (Lars Johansen, red.) har været i kontakt med TV 2 eller med mediabureauet,« siger Per Mikael Jensen.

»Hvis nogen fra TV 2 har givet ham indtryk af, at han kommer frem i køen, når TV2 News skal vælge kilder, så har den person et voldsomt problem.«

Per Mikael Jensen har et forslag til Journalistens videre research:

»Hvis du nu ringer til den direktør og spørger, hvem han har talt med på TV 2, og han fortæller dig det, så har du en rigtig god historie. Hvad nu, hvis det er Mikkel Hertz (chef for TV2 News, red.)?« spørger Per Mikael Jensen.

»Og hvis du ikke gør det, så er du simpelthen under niveau.«

Lars Johansen, administrerende direktør i FIH Erhvervsbank, har efter artiklens deadline sendt en mail, hvor han skriver, at Journalistens "citater er manipulation, og jeg kan ikke godkende dem."

Læs TV2 News salgspapir til de eksklusive partnere på www.journalisten.dk

Læs også:
TDC i dobbeltrolle
TV 2 News oplæg til kommercielle partnerskaber
Brian Mikkelsens blåstempling af kommercielle partnerskaber

0 Kommentarer