Partierne hasteforhandler om offentlighedsloven

Hvis vi skal have en ny offentlighedslov inden sommerferien, skal den vedtages i morgen, siger Karen Hækkerup (S). Partierne hasteforhandler lige nu, erfarer Journalisten.dk. Cavling-vinder Lars Rugaard kalder situationen »lidt sindssyg«.

Hvis vi skal have en ny offentlighedslov inden sommerferien, skal den vedtages i morgen, siger Karen Hækkerup (S). Partierne hasteforhandler lige nu, erfarer Journalisten.dk. Cavling-vinder Lars Rugaard kalder situationen »lidt sindssyg«.

Den har været meget længe undervejs. Men måske får vi en lynvedtagelse af Danmarks nye offentlighedslov inden sommerferien. Det kræver dog, at et bredt flertal bliver enigt i løbet af det næste døgn.

Det har ellers ligget i kortene, at offentlighedsloven ikke ville blive vedtaget på denne side af ferien – og dermed formentlig heller ikke på denne side af et valg.

Men i løbet af de seneste dage er der blevet hasteindkaldt til nye forhandlinger om loven, og der pågår blandt andet forhandlinger i dag, erfarer Journalisten.dk.

»Vi nærmer os deadline. Hvis vi skal nå at få den igennem inden ferien, så skal det være på retsudvalgsmødet i morgen, så det snerper til,« siger Socialdemokraternes ordfører Karen Hækkerup til Journalisten.dk.

Hun vil ikke indgå en aftale, medmindre den nye lov hviler på et bredt forlig. Derudover har hun krav til de to kontroversielle paragraffer, § 24 og § 27 stk. 2.

Førstnævnte er kendt som ministerbetjeningsreglen, og her vil Hækkerup have præciseret og begrænset, hvad ministerbetjening er. § 27 stk. 2 er den såkaldte politikerregel, der fritager korrespondance mellem folketingsmedlemmer og ministre for aktindsigt. Den bestemmelse skal helt væk, mener Karen Hækkerup.

Og den holdning er der et bredt flertal bag, erfarer Journalisten.dk. Derfor tegner det til, at § 27 stk. 2 bortfalder, og § 24 bliver præciseret.

Det store spørgsmål er så, hvordan § 24 kommer til at se ud, og hvordan den skal forstås.

Men det tager lang tid at hitte rede i, mener Cavling-vinder Lars Rugaard, medforfatter til bogen "Ministerbetjening". Derfor frygter han, at hasteforhandlingerne i dag kan føre til en uigennemtænkt løsning.

»Min umiddelbare frygt er selvfølgelig, at man laver en løsning ,som ingen rigtig ved, hvad betyder. Og fordi man ikke har tid her inden sommerferien, så får man ikke en ordentlig høring – så de organisationer og grupper, der har viden om, hvordan tingene fungerer, kan komme til orde,« siger han til Journalisten.dk.

Han har på sin blog i sidste uge ytret bekymring for, om politikerne ender med at træffe en for hurtig beslutning.

»Det er lidt sindssygt, at man har haft en lang periode til at forhandle om de paragraffer, der ikke kunne komme igennem. Og så går man i gang med at hastebehandle loven nu, så ingen har en kinamands chance for at nå at gennemskue, hvad de nye formuleringer egentlig betyder,« siger han.

Både Karen Hækkerup og Dansk Folkepartis ordfører, Pia Adelsteen, er dog åbne over for at udskyde vedtagelsen af loven til efter ferien. Også selv om det formentlig betyder, at der kommer valg inden – og noget af arbejdet skal gøres om med et nyt folketing.

»Når man laver så væsentlig en lov, så er det vigtigt, at den er ordentligt gennemarbejdet. Så jeg har ikke travlt med at få den vedtaget inden ferien,« siger Pia Adelsteen til Journalisten.dk.

Læs også Journalisten.dk's tema om offentlighedsloven

1 Kommentar

Heinrich R. Jørgensen
25. MAJ 2011
Re: Partierne hasteforhandler om offentlighedsloven

"Lidt sindssygt"? Hvorfor ikke "rablende vanvittigt"? ;-)

§ 24 er en gummiparagraf, uanset hvor megen præcision der måtte komme. En model hvor regeringen i praksis har fortolkningsretten til at vurdere om der er tale om "ministerbetjening" eller ej, er naturligvis ikke et retssamfund værdigt.

Ordet "ministerbetjening" er desuden det rene nonsens. Betydningen af "minister" er at man betjener andre, og er andres tjener. Den direkte modsætning af at mene at man er ophøjet over både befolkning og embedsmænd, og tilmed gøre krav på enevældig beføjelser og fredhellighed for ens rænkespil og unoder.