Papirerne på plads

  FARVEL-PENGE. Når Journalistforbundets formand og næstformand går af, har de ret til at få seks måneders løn af Journalistforbundet. Alle kender reglerne, men da Journalisten spurgte de forbundsansatte, kunne ingen lige huske, hvornår det blev besluttet, eller hvor papirerne lå. Heller ikke forbundspolitikere fra 70erne og fremefter kunne give klar besked.

FARVEL-PENGE. Når Journalistforbundets formand og næstformand går af, har de ret til at få seks måneders løn af Journalistforbundet. Alle kender reglerne, men da Journalisten spurgte de forbundsansatte, kunne ingen lige huske, hvornår det blev besluttet, eller hvor papirerne lå. Heller ikke forbundspolitikere fra 70erne og fremefter kunne give klar besked.

I det seneste nummer skrev Journalisten derfor, at det ikke havde været muligt for os at finde den dokumentation, der ligger til grund for beslutningen. Det fik forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård og direktør Anne Louise Schelin til at grave sig ned i gamle mapper. Efter seks timer fandt de papirerne.

På Journalistforbundets hovedbestyrelsesmøde den 11. og 12. oktober 1988 vedtager bestyrelsen under punktet 'formandskabet' følgende ordlyd:

»I 1989 skal ske fuld hensættelse til dobbeltløn (i tilfælde af formand/næstform. afgang fra DJ). Fra 1990 vil man til dette formål påbegynde en hensættelse, som skal afskrives over 4 år.«

På delegeretmøde i 1989 blev budgettet vedtaget – og dermed farvel-penge til formand og næstformand.

Lars Poulsen, der var næstformand dengang, fortæller, at dobbeltløn betød, at der skulle være råd til at betale løn til både den nye formand/næstformand og den afgående – indtil den afgående fik nyt job.

»Der har aldrig været tale om en egentlig aftrædelsesordning,« siger han.

Da Lars Poulsen gik af som formand i april 1999, arbejdede han som faglig sekretær i Journalistforbundet frem til den 15. juni. Den dag begyndte han på Berlingske Tidende, gik 15-16.000 kroner ned i løn om måneden og holdt op med at få løn fra Journalistforbundet.

0 Kommentarer