Panikdagen vakler

TV2 Nyhederne erkender at have brudt reglerne for ansættelse af journalistpraktikanter og vil fortsætte med at gøre det i fremtiden. Det kan medføre det rene anarki, lyder det fra flere konkurrenter.

TV2 Nyhederne erkender at have brudt reglerne for ansættelse af journalistpraktikanter og vil fortsætte med at gøre det i fremtiden. Det kan medføre det rene anarki, lyder det fra flere konkurrenter.

SKRÅPLAN. På »panikdagen«, som ansættelsesdagen for praktikanter kaldes blandt de studerende, brød TV2 Nyhederne de aftaler, som praktikstederne havde indgået som grundlag for ansættelsesproceduren. Aftalen indebærer, at de studerende afleverer fem ansøgninger til studieadministrationen, som så bliver udleveret til praktikstederne kl. 8.00, hvorefter der de følgende timer foregår ansættelsessamtaler. Det kunne TV2 Nyhederne ikke vente på ifølge souschef Mikkel Hertz. De ringede flere studerende op fra klokken 7.15.
»Jeg spurgte de andre, om de havde nogle gode kandidater. Så kunne vi ringe til dem og komme hurtigt i gang,« fortæller han. Det var studerende, der havde gjort sig positivt bemærket i forbindelse med TV2 Nyhedernes åbent hus-arrangement, som de kontaktede for at høre, om de havde søgt hos dem. Mikkel Hertz fortæller, at de dog først kom til samtale efter kl. 8.00.
Systemet omkring ansættelse af journalistpraktikanter bygger på en gentleman-aftale mellem praktiksteder og studerende. Overtræder et praktiksted reglerne, er der ingen muligheder for sanktioner fra studiestederne. Derfor er der heller ingen, der kan stoppe et medie, der ikke ønsker at følge reglerne.
Bjarke Vestesen, der ansætter praktikanter for Fyens Stiftstidende, mener, at det kan få store konsekvenser, hvis flere følger i TV2 Nyhedernes fodspor.
»Så må vi jo alle agere ud fra, at der ikke er nogen aftaler. Det vil medføre anarki, og det er hverken studerende eller praktiksteder tjent med,« siger Vestesen. Han mener, at det er et skråplan, og at medierne vil begynde at ansætte praktikanter før panikdagen.
Holdningen er den samme hos chefredaktør for Nordjyske Medier Ulrik Haagerup: »Hvis TV2 Nyhederne vil fortsætte med at bryde reglerne, så mener jeg, vi helt bør droppe panikdagen, og så ansætter vi folk, når vi har lyst.«
Det kan i princippet være den dag, de studerende træder ind ad døren på deres studium første gang.
Mikkel Hertz efterlyser et bedre system, hvor de studerende og medierne får bedre tid til at se hinanden i øjnene. Det hele går simpelthen for hurtigt, og der er ikke tid til at lave en seriøs ansættelse af praktikanterne. Han mener ikke, det nuværende system er rimeligt, hverken for den studerende eller praktikstedet.
Det er Ulrik Haagerup enig i, men han mener, at så længe der ikke er et bedre system, så bør medierne følge de regler, de har aftalt.
Mediedirigenter, skrivende journalister og layout-skabeloner overtager redigeringen af flere og flere danske dagblade.

0 Kommentarer